วิธีตั้ง Windows 10 ไม่ให้แสดง Install Updates and Shut Down บนหน้า Shut down

0

คิดว่าคงมีหลายคนที่เคยประสบกับเหตุการณ์เมื่อทำการปิดเครื่องพีซีแต่ Windows ให้ทำการติดตั้งอัพเดตก่อนแล้วจึงปิดเครื่อง สำหรับปัญหาดังกล่าวนี้สามารถป้องกันได้โดยการตั้ง Windows ไม่ให้แสดงตัวเลือก Update and shut down หรือ Update and restart บนหน้า Shut down ครับ

Windows ขึ้นให้ติดตั้งอัพเดตเมื่อ Shut down

โดยปกติแล้วการปิดเครื่องพีซี Windows ทำได้โดยการกดแป้นพิมพ์ Alt + F4 (รูปที่ 1) แล้วเลือก Shut down หรือคลิกปุ่ม Power แล้วเลือก Shut down หรือคลิกขวาปุ่ม Start จากนั้นคลิก Shut down or sign out แล้วเลือก Shut down แต่อย่างไรก็ตาม ถ้าหากมีการตั้ง Windows Update ให้ดาวน์โหลดอัพเดตโดยอัตโนมัติและในขณะที่ทำการปิดเครื่องนั้นมีอัพเดตใหม่ที่ต้องติดตั้ง Windows จะไม่ยอมให้ปิดเครื่องแต่จะ (บังคับ) ให้เลือก Update and shut down เพื่อติดตั้งอัพเดตก่อนแล้วจึงปิดเครื่อง (รูปที่ 2)

เหตุการณ์ดังกล่าวนี้ ถ้าเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ไม่เร่งรีบก็คงไม่มีผลกระทบอะไรมากนัก แต่ถ้าหากเกิดในกรณีเร่งด่วน อย่างเช่น ต้องนำเครื่องโน้ตบุ๊คไปใช้ในการประชุมโปรเจ็คสำคัญกับเจ้านาย นอกจากเสียเวลา เสียอารมณ์ แล้วคุณอาจเสียอนาคตได้อีกด้วย

หมายเหตุ: Restart จะเปลี่ยนเป็น Update and restart เพื่อติดตั้งอัพเดตก่อนแล้วจึงทำการเริ่มต้นระบบ

ปกติเมื่อกดแป้นพิมพ์ Alt + F4 จะได้หน้าต่าง Shut Down ดังรูปที่ 1

รูปที่ 1

แต่บางครั้ง เมื่อกดแป้นพิมพ์ Alt + F4 จะได้หน้าต่าง Shut Down ดังรูปที่ 2 ซึ่ง Windows ไม่ยอมให้ Shut down แต่ให้ Update and shut down แทน

รูปที่ 2

รูปที่ 3 เป็นการคลิกปุ่ม Power  แล้ว Windows ไม่ยอมให้ Shut down แต่ให้ Update and shut down แทน

รูปที่ 3

รูปที่ 4 เป็นการคลิกขว่าปุ่ม Start (หรือกดแป้นพิมพ์ Windows ) จากนั้นคลิก Shut down or sign out แล้ว Windows ไม่ยอมให้ Shut down แต่ให้ Update and shut down แทน

รูปที่ 4

สำหรับวิธีการป้องกันไม่ให้ตกอยู่ในสถานการณ์ยากลำบากดังที่กล่าวมา ทำได้โดยการตั้ง Windows ไม่ให้แสดง Update and shut down เมื่อทำการปิดเครื่อง (มีผลทำให้ Windows ไม่แสดง Update and restart เมื่อทำการเริ่มต้นระบบใหม่ด้วย) สามารถทำได้โดยการตั้งค่า Windows Update ผ่านทางนโยบายกลุ่มโดยใช้ Group Policy Editor (gpedit.msc) หรือแก้ไขรีจีสทรี่ย์ด้วย Registry Editor (regedit.exe) ครับ

>> บทความนี้ผมใช้ Windows 10 เป็นระบบอ้างอิง แต่สามารถประยุกต์ใช้งานได้กับ Windows 7, 8/8.1 ได้เช่นกันครับ

วิธีที่ 1 ตั้งค่า Windows Update ด้วย Group Policy Editor

วิธีการตั้งค่า Windows ไม่ให้แสดงตัวเลือก Update and shut down หรือ Update and restart บนหน้า Shut down ด้วย Group Policy Editor มีขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. เปิดโปรแกรม Group Policy Editor (ต้องใช้สิทธิ์ Administrators) โดยกดแป้นพิมพ์ Windows + R แล้วป้อน gpedit.msc ในช่อง Open เสร็จแล้วคลิก OK หรือกดปุ่ม Enter จะได้หน้าต่าง Local Group Policy Editor ดังรูปที่ 5

รูปที่ 5

2. ในบานหน้าต่างด้านซ้ายของหน้า Local Group Policy Editor ให้ท่องไปที่ Computer Configuration>Administrative Templates>Windows Components>Windows Update ดังรูปที่ 6

รูปที่ 6

3. ในบานหน้าต่างด้านขวาให้ดับเบิลคลิก Do not display ‘Install Updates and Shut Down’ option in Shut Down Windows dialog box แล้วตั้งค่าเป็น Enabled เสร็จแล้วคลิก OK

รูปที่ 7

4. ในบานหน้าต่างด้านขวาให้ดับเบิลคลิก Do not adjust default option to ‘Install Updates and Shut Down’ in Shut Down Windows dialog box แล้วตั้งค่าเป็น Enabled เสร็จแล้วคลิก OK

รูปที่ 8

หลังจากทำการตั้งค่านโยบายการอัปเดตเสร็จแล้วจะได้นโยบาย Windows Update ดังรูปที่ 9

รูปที่ 9

ใช้ Windows 10 อ่านเพิ่มเติมได้ที่ อัพเดต Windows 10 ผ่านทาง WSUS Server

ใช้ Windows 8.1 อ่านเพิ่มเติมได้ที่ อัพเดต Windows 8.1 ผ่านทาง WSUS Server

วิธีที่ 2 ตั้งค่า Windows Update ด้วย Registry Editor

วิธีการตั้งค่า Windows ไม่ให้แสดงตัวเลือก Update and shut down หรือ Update and restart บนหน้า Shut down ด้วย Registry Editor มีขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. เปิดโปรแกรม Registry Editor โดยกดแป้นพิมพ์ Windows + R จากนั้นพิมพ์ regedit.exe ในช่อง Open เสร็จแล้วคลิก OK หรือกดปุ่ม Enter (คลิก Yes บนหน้า User Account Control – ถ้ามี)

2. บนหน้าต่าง Registry Editor ให้ท่องไปยัง

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate\AU

กรณีไม่มีคีย์ WindowsUpdate และ AU
2.1. ให้คลิกขวาคีย์ Windows แล้วเลือก New จากนั้นเลือก Key ตั้งชื่อคีย์ที่สร้างใหม่ว่า WindowsUpdate

รูปที่ 10

2.2 จากนั้นให้คลิกขวาคีย์ WindowsUpdate ที่สร้างในขั้นตอน 2.1 แล้วเลือก New จากนั้นเลือก Key ตั้งชื่อคีย์ที่สร้างใหม่ว่า AU

รูปที่ 11

3. ทำการสร้างรีจีสทรีย์คีย์ใหม่ 2 ตัว โดยในบานหน้าต่างด้านซ้ายให้คลิกเลือก AU จากนั้นในบานหน้าต่างด้านขวาให้คลิกขวาบริเวณพื้นที่ว่างเลือก New แล้วเลือก DWORD (32-bit) Value ตั้งชื่อรีจีสทรีย์คีย์ว่า NoAUAsDefaultShutdownOption และตั้งค่าเป็น 1 ทำเหมือนเดิมอีกครั้งแต่ให้ตั้งชื่อรีจีสทรีย์คีย์ว่า NoAUShutdownOption และตั้งค่าเป็น 1

รูปที่ 12

เสร็จแล้วจะได้รีจีสทรีย์คีย์ NoAUAsDefaultShutdownOption, Type เป็น REG_DWORD และ Data เป็น 0x00000001 (1) และ NoAUShutdownOption, Type เป็น REG_DWORD และ Data เป็น 0x00000001 (1) ลักษณะดังรูปที่ 13

รูปที่ 13

4. ปิดโปรแกรม Registry Editor แล้วทำการเริ่มต้นระบบใหม่เพื่อให้การเปลี่ยนแปลงมีผล

ผลการทำงาน

หลังจากทำการตั้งค่า Windows Update ตามวิธีการข้างต้น Windows จะไม่แสดง Update and shut down (และ Update and restart) บนหน้า Shut Down ทำให้สามารถปิดเครื่องได้แม้ว่าในขณะนั้นจะมีอัพเดตใหม่ต้องติดตั้งก็ตาม

สำคัญ: เพื่อความปลอดภัยให้ทำการติดตั้งอัพเดตระบบ Windows ให้เป็นปัจจุบันเสมอ

สรุป

ถ้าคุณไม่ต้องการให้ Windows แสดง Update and shut down บนหน้า Shut down คุณสามารถปิดการทำงานโดยใช้ Registry Editor หรือ Group Policy Editor ตามวิธีการด้านบนครับ

ประวัติการปรับปรุง:
27 กรกฎาคม 2559: แก้ไขคำผิด, ปรับปรุงเนื้อหา และเพิ่มรูปประกอบ
23 กรกฎาคม 2559: แก้ไขคำผิด, ปรับปรุงเนื้อหา และเพิ่มรูปประกอบ
15 กรกฎาคม 2559: เผยแพร่ครั้งแรก

Share This
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather
Share.

Comments are closed.