การคอนฟิก Windows 10 PC เข้าร่วม Azure Active Directory Domain

0

บทความนี้ ผมมีวิธีการคอนฟิกเครื่องพีซี Windows 10 เพื่อเข้าร่วม Azure Active Directory (Azure AD) มาฝาก เพื่อให้ผู้อ่านโดยเฉพาะผู้ใช้บริการ Office 365 ใช้เป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้งานต่อไปครับ

การเตรียมความพร้อม

ก่อนลงมือเพิ่มเครื่องพีซี Windows 10 เพื่อเข้าร่วม Azure AD ให้คุณเตรียมความพร้อมดังนี้
1. พีซี Windows 10 รุ่น Pro หรือ Enterprise ในที่นี้อ้างอิง Version 1511 (November Update)
2. บัญชี Office 365 (ของที่ทำงานหรือสถานศึกษา)
3. แอป Azure Authenticator สำหรับใช้ตรวจสอบบัญชี Office 365 สามารถดาวน์โหลดได้จาก App Store หรือ Play Store ในที่นี้อ้างอิง Azure Authenticator บนแอนดรอยด์ (สามารถใช้การโทรศัพท์หรือการส่งข้อความได้ – แต่จะมีค่าใช้จ่าย)
4. การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
การเพิ่มพีซี Windows 10 เข้าร่วม Azure AD นั้นแบ่งการทำงานออกเป็น 2 ขั้นตอนหลัก คือ Join Azure AD และ Verify your identity & Set up a PIN ตามขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนที่ 1: Join Azure Active Directory

ก่อนอื่นให้คุณลงชื่อเช้าเครื่องพีซี Windows 10 ด้วยบัญชีผู้ใช้บนเครื่อง (Local account) เสร็จแล้วตรวจสอบให้แน่ใจว่าสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ จากนั้นให้ทำตามขั้นตอนดังนี้
1. คลิก Start คลิก Settings แล้วคลิก System จากนั้นบนหน้า System คลิก About แล้วคลิก Join Azure AD

รูปที่ 1

2. บนหน้า What happens next ให้คลิก Next

รูปที่ 2

3. บนหน้า Let’s get you signed in ให้ป้อนชื่อบัญชีและรหัสผ่านของ Office 365 ของที่ทำงานหรือสถานศึกษา เสร็จแล้วคลิก Sign in

รูปที่ 3

4. บนหน้า Make sure this is your organization ให้คลิก Join

รูปที่ 4

5. บนหน้า All finished ให้คลิก Finish จากนั้นให้ทำการลงชื่อออกจากผู้ใช้ปัจจุบัน แล้วทำตาม ขั้นตอนที่ 2

รูปที่ 5

ขั้นตอนที่ 2: Verify your identity และ Set up a PIN

ขั้นตอนที่ 2 เป็นการตรวจสอบตัวตนของบัญชี Office 365 และการตั้งค่าพิน (PIN) ซึ่งจะทำเฉพาะการเข้าร่วม Azure AD ครั้งแรกเท่านั้นครับ

1. บนหน้าจอ Sign in ให้ลงชื่อเข้าด้วยบัญชี Office 365 (ของที่ทำงานหรือสถานศึกษา) ที่ใช้ในขั้นตอนที่ 1 รอจนการสร้างโปรไฟล์แล้วเสร็จ จากนั้นจะได้หน้าจอ Set up a PIN บนหน้านี้ให้คลิก Set a PIN

รูปที่ 6

2. บนหน้า Help us to protect your account ให้คลิก Set it up now

รูปที่ 7

3. บนหน้า Verify your identity ให้เลือกวิธีการตรวจสอบบัญชี Office 365 ที่ต้องการ

  • Phone call = ตรวจสอบบัญชี Office 365 ผ่านทางโทรศัพท์ (อาจมีค่าใช้จ่าย)
  • Text message = ตรวจสอบบัญชี Office 365 ผ่านทางข้อความ (อาจมีค่าใช้จ่าย)
  • Mobile app = ตรวจสอบบัญชี Office 365 ด้วยแอป Azure Authenticator

ขั้นตอนนี้ผลเลือกใช้ Mobile app ซึ่งต้องใช้แอป Azure Authenticator ทำการสแกน QR โค้ดเพื่อสร้างรหัสสำหรับใช้ในขั้นตอนถัดไป

รูปที่ 8

การสแกน QR โค้ด ทำได้โดยเปิดแอป Azure Authenticator บนสมาร์ทโฟน (ผมใช้เวอร์ชันแอนดรอยด์) จากนั้นเลือกเมนูแฮมเบอร์เกอร์ (Hamburger) แล้วแตะ Accounts บนหน้าถัดไปแตะ NEXT แล้วแตะ GET STARTED จากนั้นเลือก OR SCAN QR CODE แล้วทำการสแกน QR โค้ดที่ปรากฏบนจอภาพ

รูปที่ 9

4. บนหน้า Verify your identity ให้เลือกวิธีที่ต้องการ เสร็จแล้วคลิก Next

  • Receive a notification on my phone
  • Use verification code from the mobile app

ขั้นตอนนี้ผลเลือกใช้วิธีที่ 2 ครับ

รูปที่ 10

5. บนหน้า Help us to protect your account ให้ป้อนโค้ด (ตัวเลข 6 ตัว) ที่ได้จากแอป Azure Authenticator เสร็จแล้วคลิก Next

รูปที่ 11

6. บนหน้า Just in case you lose your app ให้ป้อนหมายเลขโทรศัพท์เพื่อให้ผู้ดูแลระบบใช้ตรวจสอบอุปกรณ์ของคุณ

รูปที่ 12

7. บนหน้า Set up a PIN ให้ป้อนตัวเลขที่จะใช้เป็นพินโดยต้องมีความยาวอย่างน้อย 4 ตัว และห้ามใช้เลขเรียง (เช่น 123456) หรือตัวเลขตัวเดียว (เช่น 111111) เสร็จแล้วคลิก OK จากนั้นระบบจะนำคุณเข้าสู่หน้าเดสก์ท็อป

รูปที่ 13

หลังจากทำการเข้าร่วม Azure AD เสร็จแล้ว หลังจากนั้นคุณสามารถลงชื่อเข้าเครื่องพีซี Windows 10 ด้วยบัญชี Office 365 (ของที่ทำงานหรือสถานศึกษา) โดยใช้พิน (ตามที่กำหนดด้านบน) หรือรหัสผ่าน

หมายเหตุ: บัญชีบนเครื่องพีซี (Local account) ยังสามารถใช้งานได้ตามปกติ

Share This
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather
Share.

Comments are closed.