การ Prestage พีซี Windows เข้า Active Directory Domain

0

บทความนี้ผมมีเทคนิคการเพิ่มเครื่องพีซี Windows เข้าเป็นสมาชิกของแอคทีฟไดเร็กตอรีโดเมน (Active Directory Domain) แบบ Prestage มาฝากเพื่อให้เป็นแนวทางสำหรับการประยุกต์ใช้งานต่อไปครับ

การ Prestage พีซี Windows เข้า Active Directory Domain
การ Prestage  เครื่องพีซี Windows เข้าเป็นสมาชิกของโดเมนเป็นการสร้างฐานข้อมูลของเครื่องพีซี (หรือเครื่อง Client computer) บนโดเมนไว้ล่วงหน้า ซึ่งทำให้แอดมินที่ดูแลระบบสามารถมอบหมาย (มอบฉันฑะ) ให้ผู้ใช้เป็นผู้ทำการเพิ่มเครื่องพีซีเข้าเป็นสมาชิกของโดเมนได้เองโดยแอดมินไม่ต้องไปยังจุดที่เครื่องพีซีตั้งอยู่และไม่จำเป็นต้องให้สิทธิ์ Domain Admins แก่ผู้ใช้

ประโยชน์ของการ Prestage พีซี Windows เข้าโดเมน
การ Prestage มีประโยชน์ดังนี้

  1. ลดภาระงานของแอดมินที่ดูแลระบบเนื่องจากสามารถมอบหมายให้ผู้ใช้ธรรมดาทำการเพิ่มเครื่องพีซีเข้าเป็นสมาชิกของโดเมนได้เอง ทำให้แอดมินไม่ต้องเดินทางไปยังจุดที่เครื่องพีซีตั้งอยู่เพื่อทำการเพิ่มเข้าโดเมน ซึ่งมีประโยชน์อย่างยิ่งในกรณีที่ระบบคอมพิวเตอร์มีการแบ่งออกเป็นหลายสาขาและอยู่ห่างไกลกันหรืออยู่ในอาคารหรือสถานที่ที่ห่างไกลกัน
  2. เพิ่มความปลอดภัยเพราะไม่ต้องใช้สิทธิ์ Domain Admins แก่ผู้ใช้ในการเพิ่มพีซีเข้าโดเมน

การ Prestage เครื่องพีซี Windows เข้าเป็นสมาชิกของโดเมนมี 2 ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 สร้างฐานข้อมูลพีซีบน Active Directory Domain
ขั้นตอนนี้เป็นการสร้างฐานข้อมูลพีซีบนโดเมนซึ่งต้องทำบนเซิร์ฟเวอร์โดเมนคอนโทรลเลอร์ โดยผู้ดำเนินการต้องเป็นแอดมินโดเมน (Domain Admins) ตามขั้นตอนดังนี้

หมายเหต: การสาธิตนี้ใช้ Windows Server 2012 R2 เป็นระบบอ้างอิง

1. ลงชื่อเข้าเซิร์ฟเวอร์โดเมนคอนโทรลเลอร์ จากนั้นคลิก Start คลิก Administrative Tools แล้วคลิก Active Directory Users and Computers

2. บนหน้า Active Directory Users and Computers ให้คลิกขวาบน OU ที่ต้องการใช้เก็บเครื่องพีซีที่ต้องการเพิ่มเข้าโดเมนแล้วเลือก New เลือก Computer

รูปที่ 1

3. บนหน้า New Object – Computer ให้ป้อนรายละเอียดในช่อง Computer name จากนั้นคลิกปุ่ม Change

รูปที่ 2

4. บนหน้า Select User or Group ให้ใส่ชื่อบัญชีผู้ใช้ที่ต้องการใช้ในการเพิ่มพีซีเข้าเป็นสมาชิกโดเมน ในขั้นตอนนี้สามารถใช้ผู้ใช้กลุ่ม Domain Users ได้ (ตัวอย่าง: บัญชีผู้ใช้ที่เป็นเจ้าของเครื่องพีซี) เสร็จแล้วคลิก OK หากไม่มีอะไรผิดพลาด จะได้ผลการทำงานดังรูป 4

ทำการ Prestage เครื่องพีซีเข้าโดเมนตามขั้นตอนที่ 2-4 จนครบทุกเครื่อง

รูปที่ 3

รูปที่ 4

ขั้นตอนที่ 2 การเพิ่มพีซี Windows เข้าร่วม Active Directory Domain
ขั้นตอนนี้ทำบนเครื่องพีซี Windows ตัวที่ต้องการเพิ่มเข้าโดเมน โดยคนที่ดำเนินการอาจจะเป็นผู้ใช้ที่เป็นเจ้าของเครื่องเองหรือผู้ใช้คนอื่นที่แอดมินกำหนดในข้อที่ 4 ของขั้นตอนที่ 1 ข้อสำคัญคือชื่อเครื่องพีซี (เครื่องไคลเอนต์) จะต้องตรงตามที่กำหนดในข้อที่ 3 ของขั้นตอนที่ 1

สำหรับวิธีการเพิ่มพีซี Windows เข้าโดนเมน สามารถอ่านได้จาก เพิ่มเครื่องพีซี Windows 10 เข้า Active Directory Domain ด้วย Settings (เฉพาะ Windows 10) หรือ การเพิ่มคอมพิวเตอร์ Windows 8.1 เข้าร่วม Domain (Windows 7, 8/8.1 และ 10)

แอดมินระบบโดเมนที่มีเครื่องพีซีต้องดูแลเป็นจำนวนมากหรือต้องทำการเพิ่มเพิ่มพีซีเข้าโดเมนเป็นประจำ สามารถนำวิธีการ Prestage นี้ไปประยุกต์ใช้งานเพื่อช่วยลดภาระงานได้ครับ

ข้อมูลอ้างอิง
Prestaging Client Computers
Prestage Cluster Computer Objects in Active Directory Domain Services

Share This
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather
Share.

Comments are closed.