VirtualBox 5.1.28 [อัพเดต]

0

โอราเคิลออก VirtualBox 5.1* ซึ่งเป็นการอัพเดตเวอร์ใหญ่ของ VirtualBox 5.0 เวอร์ชันนี้เน้นปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน เพิ่มเครื่องมือรวบรวมข้อมูลสำหรับใช้แก้บั๊ก ปรับปรุงด้านมัลติมีเดีย เพิ่มการจำลองคอนโทรลเลอร์ NVMHCI storage ตัวใหม่ และ ฯลฯ โดยยังให้ใช้งานได้ฟรีเช่นเดิมครับ

มีอะไรใหม่ใน VirtualBox 5.1

VirtualBox 5.1 รองรับระบบปฏิบัติการสมัยใหม่ เช่น OS X Yosemite, Windows 10, Oracle Linux, Oracle Solaris และลีนุกซ์ตระกูลอื่นๆ และยังรองรับระบบปฏิบัติการดั้งเดิมได้โดยไม่มีปัญหา โดย VirtualBox 5.1 มีการปรับปรุงสำคัญดังนี้

Improved Performance: ปรับปรุงการทำงานร่วมกับคอมพิวเตอร์เสมือน (Virtual Machines) แบบ multi-CPU และด้านเครือข่าย ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

Bug Reporting Tool: เพิ่มเครื่องมือรวบรวมข้อมูลและล็อกที่เกี่ยวข้องกับระบบปฏิบัติการโฮสต์และเกสต์ เพื่อใช้ในการแก้บั๊กหรือด้านการวิเคราะห์

Improved Logging Window: ฟังก์ชันการเก็บล็อกแบบใหม่ที่สามารถไฮไลท์และกรองข้อมูลเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับระบบปฏิบัติการโฮสต์และเกสต์

Improved multimedia availability: ปรับปรุงการรองรับอุปกรณ์ยูเอสบีและอุปกรณ์เสียงแบบ multi-channel

Flash storage emulation: การจำลองคอนโทรลเลอร์ NVMHCI storage ตัวใหม่ ที่สามารถจำลองอุปกรณ์ NVME – Flash storage บนเกสต์บนคอมพิวเตอร์เสมือนได้

Improved Linux integration: ทำการปรับใช้โมดูลโดยอัตโนมัติในกรณีที่มีการอัพเกรด Linux Kernel และปรับปรุง systemd integration สำหรับรีลีสล่าสุดของ Linux ที่ได้รับความนิยม

ดาวน์โหลด VirtualBox

VirtualBox รองรับการทำงานบนโฮสต์ที่รันด้วยระบบปฏิบัติการ Windows, Linux, Mac OS X และ Solaris สำหรับการรองรับระบบปฏิบัติการเกสต์สำหรับติดตั้งบนคอมพิวเตอร์เสมือนได้เป็นจำนวนมากรวมถึง Windows 10 และ OS X Yosemite

คุณสามารถเข้าไปดาวน์โหลด VirtualBox เวอร์ชันอัพเดตใหม่ล่าสุดได้ฟรีที่เว็บไซต์ VirtualBox ให้ดาวน์โหลดเวอร์ชันที่เหมาะสมกับระบบปฏิบัติการของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้เป็นโฮสต์ หากคุณต้องการใช้งานคุณสมบัติขั้นสูง เช่น Disk image encryption คุณต้องติดตั้ง VirtualBox Extension Pack

สำหรับรายชื่อระบบปฏิบัติการโฮสต์และระบบปฏิบัติการเกสต์ทั้งหมดสามารถตรวจสอบได้จาก คู่มือ (PDF)

อ่าน วิธีสร้างคอมพิวเตอร์เสมือนด้วยโปรแกรม VirtualBox

ประวัติการออกอัพเดต VirtualBox

VirtualBox 5.1.28 (ออกเมื่อ 14 กันยายน 2560)

เวอร์ชัน 5.1.26 ปรับปรุงการทำงานทั่วไปและแก้ไขข้อบกพร่องที่พบในเวอร์ชันก่อน มีความเปลี่ยนแปลงสำคัญ ได้แก่

 • GUI: แก้ไขปัญหาเม้าส์ไม่ทำงานเมื่ออยู่ด้านหลังหน้าต่าง VM ที่โปร่งแสง (เฉพาะโฮสต์ Mac OS X เท่านั้น)
 • Audio: แก้ไขปัญหาการทำงานกับ AC’97 หรือเมื่อทำการเปลี่ยนอุปกรณ์ input/output ดีฟอลท์
 • Audio: แก้ไขปัญหาการบันทึกเสียงเมื่อใช้ the ALSA backend
 • Audio: แก้ไขปัญหาการทำงานเมื่อใช้ OSS backend
 • Linux hosts: แก้ไขปัญหาการสร้าง VDI image ที่มีขนาดคงที่
 • Linux Additions: ไดรฟ์เวอร์ kernel drm สนับสนุนสำหรับ EL7 Linux 3.10 kernel

VirtualBox 5.1.26 (ออกเมื่อ 27 กรกฎาคม 2560)
เวอร์ชัน 5.1.26 ปรับปรุงการทำงานทั่วไปและแก้ไขข้อบกพร่องที่พบในเวอร์ชันก่อน มีความเปลี่ยนแปลงสำคัญ ได้แก่

 • Audio: แก้ปัญหาหน่วยความจำรั่วเมื่อเปิดใช้งานบนการเชื่อมต่อแบบ VRDP
 • Linux hosts: แก้ปัญหาการทำงานของเครือข่ายแบบ host-only กับ iproute
 • Windows guests: แก้ปัญหาการล็อกอนอัตโนมัติสำหรับเกสต์ระบบ Windows Vista และใหม่กว่า
 • แก้ปัญหาการทำงานเพิ่มเติม

VirtualBox 5.1.24 (ออกเมื่อ 18 กรกฎาคม 2560)
เวอร์ชัน 5.1.24 ปรับปรุงการทำงานทั่วไปและแก้ไขข้อบกพร่องที่พบในเวอร์ชันก่อน มีความเปลี่ยนแปลงสำคัญ ได้แก่

 • Linux Host/Guest: แก้ปัญหาที่เกิดบน kernel 4.12/4.13 และปรับปรุงการทำงานเพิ่มเติม
 • GUI: แก้ปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานหลายจอภาพเมื่อเปิดโหมด fullscreen/seamless
 • AUDIO: ปรับปรุงการทำงานบนเกสต์ Windows 10
 • แก้ปัญหาบน API และเครือข่ายเกสต์ (Host only และ NAT)

VirtualBox 5.1.22 (ออกเมื่อ 2 พฤษภาคม 2560)
เวอร์ชัน 5.1.22 ปรับปรุงการทำงานทั่วไปและแก้ไขข้อบกพร่องที่พบในเวอร์ชันก่อน การปรับปรุงที่สำคัญ ได้แก่

 • Linux Additions: แก้ปัญหา mount.vboxsf symlink
 • Storage: แก้ปัญหาที่ทำให้โปรแกรมแฮ้งในบางสถานการณ์
 • VMM: แก้ปัญหา software virtualization บนโฮสต์ Solaris

VirtualBox 5.1.20 (ออกเมื่อ 18 เมษายน 2560)
เวอร์ชัน 5.1.20 ปรับปรุงการทำงานทั่วไปและแก้ไขข้อบกพร่องที่พบในเวอร์ชันก่อน การปรับปรุงที่สำคัญ ได้แก่

 • GUI: แก้ปัญหาโปรแกรมแครชเมื่อสวิทช์ multi-monitor VM เป็นโหมด full-screen หรือ seamless
 • GUI: แก้ปัญหา fixed non-literal shortcuts ถ้าคีย์บอร์ดไม่ถูกแคปเจอร์
 • GUI: แก้ปัญหา mini-toolbar ในโหมด full-screen / seamless
 • Windows Additions: แก้ปัญหาการล็อกอินอัตโนมัติสำหรับ Windows Vista และใหม่กว่า
 • ICH9: แก้ปัญหาเกสต์ระบบ Windows ที่กำหนดหน่วยความจำขนาดใหญ่ (>64G)
 • BIOS: แก้ปัญหาการคำนวณทางเรขาคณิตของฮาร์ดิสก์อีมูเลเตอร์ El Torito

VirtualBox 5.1.18 (ออกเมื่อ 15 มีนาคม 2560)
เวอร์ชัน 5.1.18 ปรับปรุงการทำงานทั่วไปและแก้ไขข้อบกพร่องที่พบในเวอร์ชันก่อน การปรับปรุงที่สำคัญ ได้แก่

 • Shared Folders: แก้ปัญหาการเข้าถึงชื่อไฟล์ที่ไม่สนใจอักษรใหญ่เล็ก (Case insensitive)
 • Shared Folders: แก้ปัญหาการเข้าถึงพาธที่มีความยาวมาก
 • API: เกสต์ Windows 32-บิต บูทในโหมด raw ถ้าใช้ชิปเซ็ต ICH9
 • Windows Additions: แก้ปัญหาการล็อกอินอัตโนมัติสำหรับ Windows Vista และใหม่กว่า

VirtualBox 5.1.16 (ออกเมื่อ 8 มีนาคม 2560)
เวอร์ชัน 5.1.16 ปรับปรุงการทำงานทั่วไปและแก้ไขข้อบกพร่องที่พบในเวอร์ชันก่อน การปรับปรุงที่สำคัญ ได้แก่

 • GUI: ปรับปรุงการจัดการข้อผิดพลาดบน Global settings และ Networking
 • GUI: ปรับปรุงการแบบหลายหน้าจอ
 • OVF: สามารถจัดการ vNICs ได้มากกว่า 10 ตัว และแก้ปัญหาการจัดการ appliances ที่มีดิสก์หลายตัว
 • Windows hosts: แก้ปัญหาโปรแกรมทำงานล้มเหลวบนโฮสต์ Windows 10 บิลล่าสุด ถ้าปิดใช้งานฟีเจอร์ 3D
 • Linux hosts: แก้ปัญหาการทำงานบน Kernel 4.10 สำหรับโมดูลแชร์โฟลเดอร์ kernel

VirtualBox 5.1.14 (ออกเมื่อ 17 มกราคม 2560)
เวอร์ชัน 5.1.14 ปรับปรุงการทำงานทั่วไปและแก้ไขข้อบกพร่องที่พบในเวอร์ชันก่อน การปรับปรุงที่สำคัญ ได้แก่

 • GUI: แก้ปัญหาโปรแกรมล้มเหลวเมื่อทำการติดตั้งหลายจอ (เกิดขึ้นเฉพาะบางเงื่อนไข)
 • GUI: สามารถทำการโคลนสแนปช็อตได้ในขณะที่ VM กำลังรัน
 • VBoxSVC: แก้ปัญหาโปรแกรมทำงานล้มเหลว (มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยมาก)
 • Windows hosts: แก้ปัญหาการทำงานบนโฮสต์ Windows 10
 • Linux hosts: แก้ปัญหาการทำงานบน Kernel 4.10
 • Linux Additions: แก้ปัญหาข้อผิดพลาดโปรโตคอลที่เกิดขึ้นในระหว่างกระทำบางอย่างบนแชร์โฟลเดอร์

VirtualBox 5.1.12 (ออกเมื่อ 20 ธันวาคม 2559)
เวอร์ชัน 5.1.12 ปรับปรุงการทำงานทั่วไปและแก้ไขข้อบกพร่องที่พบในเวอร์ชันก่อน การปรับปรุงที่สำคัญ ได้แก่

 • Storage: แก้ปัญหาการใช้งานอุปกรณ์ NVMe
 • E1000: แก้ปัญหา “cable disconnected”
 • Linux hosts: แก้ปัญหา Linux 4.9 compile
 • GUI: แก้ปัญหาการแคปเจอร์คีย์บอร์ด

VirtualBox 5.1.10 (ออกเมื่อ 21 พฤศจิกายน 2559)
เวอร์ชัน 5.1.10 ปรับปรุงการทำงานทั่วไปและแก้ไขข้อบกพร่องที่พบในเวอร์ชันก่อน การปรับปรุงที่สำคัญ ได้แก่

 • Audio: แก้ปัญหารีเกรสชันในเวอร์ชัน 5.1.x โดยการใช้ audio code จากเวอร์ชัน 5.0.x จนกว่าการปรับปรุงใหญ่ด้านเสียงจะแล้วเสร็จ
 • Windows hosts: แก้ปัญหาการทำให้แข็งแกร่ง ( Hardening) สำหรับ Windows 10 build 14971
 • Linux hosts/guests: แก้ปัญหา Kernel 4.9
 • GUI: แก้ปัญหาในโหมด Unscaled HiDPI Output

VirtualBox 5.1.8 (ออกเมื่อ 18 ตุลาคม 2559)
เวอร์ชัน 5.1.8 ปรับปรุงการทำงานทั่วไปและแก้ไขข้อบกพร่องที่พบในเวอร์ชันก่อน การปรับปรุงที่สำคัญ ได้แก่

 • Audio: แก้ไขบั๊ก และ Audio Queues บนโฮสต์ Mac OS
 • Windows: แก้ไขบั๊ก และปรับปรุงการทำงานตาม Windows 10 build 14901
 • Snapshots: แก้ปัญหารีเกรสชันเมื่อทำการลบสแนปช็อต
 • Windows Additions/VGA: แก้ปัญหาหน้าต่าง VM ว่างแทนที่จะถูกซ่อนเมื่อการจัดการพลังงานทำการปิดหน้าจอเสมือน

VirtualBox 5.1.6 (ออกเมื่อ 12 กันยายน 2559)
เวอร์ชัน 5.1.6 ปรับปรุงการทำงานทั่วไปและแก้ไขข้อบกพร่องที่พบในเวอร์ชันก่อน การปรับปรุงที่สำคัญ ได้แก่

 • แก้ไขบั๊กที่พบบนเวอร์ชัน VirtualBox 5.1.4
 • ปรับปรุง GUI, Usability, NVME-emulation, Windows Host และ Linux Guest Additions

VirtualBox 5.1.4 (ออกเมื่อ 16 สิงหาคม 2559):
เวอร์ชัน 5.1.4 ปรับปรุงการทำงานทั่วไปและแก้ไขข้อบกพร่องที่พบในเวอร์ชันก่อน การปรับปรุงที่สำคัญ ได้แก่

 • GUI: แสดงเวลาเปิดใช้งาน VM จริงบนหน้าต่างรายละเอียดเซสชั่น
 • Audio: เปิดใช้ลำโพงบนเกสต์ระบบปฏิบัติการ Mac OS X อีกครั้ง
 • Linux installer: แก้ปัญหาการทำงานของสคริปต์
 • Windows hosts: แก้ปัญหาตัวชี้เม้าส์เสียบนเกสต์ระบบปฏิบัติการ Linux และ Solaris
 • Linux Additions: ไดรเวอร์วิดีโอทำงานได้กับ kernel 4.7 หรือใหม่กว่า
 • Windows Additions: แก้ปัญหาการปรับขนาดหน้าจออัตโนมัติ (Auto-resizing) บนเกสต์ระบบปฏิบัติการ Windows 10

**VirtualBox 5.1.2 (5.1.2 r108956) ออกวันที่ 21 กรกฎาคม 2559

*VirtualBox 5.1.0 (5.1.0 r108711) ออกวันที่ 12 กรกฎาคม 2559

แหล่งข้อมูล
Changelog for VirtualBox 5.1
Oracle’s Virtualization Blog

ประวัติการปรับปรุง
17 กันยายน 2560: เพิ่ม “VirtualBox 5.1.28”
22 กรกฎาคม 2560: เพิ่ม “VirtualBox 5.1.24”
23 กรกฎาคม 2559: เผยแพร่ครั้งแรก

Share This
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather
Share.

Comments are closed.