ไมโครซอฟท์ออก KB3176929 เพื่อปรับปรุง Windows 10 Version 1607

0

ไมโครซอฟท์ออก Cumulative Update for Windows 10 Version 1607 (KB3176929) เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องและปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน Windows 10 Version 1607 ทั้งเวอร์ชันพีซีและโมบายล์

Cumulative Update for Windows 10 Version 1607 (KB3176929)
ไมโครซอฟท์ยังคงปรับปรุง Windows 10 Version 1607, Anniversary Update ให้พร้อมที่สุดสำหรับการออกเวอร์ชันเต็มอย่างเป็นทางการในวันที่ 2 สิงหาคม 2558 (โซนเวลา UTC – 10) โดยล่าสุด (วันที่ 1 ส.ค. 59) ไมโครซอฟท์ได้ออก Cumulative Update for Windows 10 Version 1607 (KB3176929) สำหรับแก้ไขข้อบกพร่องเล็กๆ น้อยๆ และปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน Windows 10 Version 1607 Build 14393

อัพเดต KB3176929 แก้ปัญหาการทำงานต่างๆ ดังนี้

  • ปรับปรุงความน่าเชื่อถือการทำงานฉากหลังและส่วนขยายสำหรับ Microsoft Edge
  • แก้ปัญหาเปิดแอป Store ไม่ได้ เนื่องจากมีปัญหาเกี่ยวกับไลเซนส์
  • แก้ปัญหาหน้าจอไม่หมุนตามการหมุนจอหลังจากเชื่อมต่อคีย์บอร์ดดอค
  • แก้ปัญหา Windows Updates ทำงานช้าบนอุปกรณ์ที่ทำงานในโหมดเตรียมพร้อมและเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตตลอดเวลา (Connected Standby)
  • แก้ปัญหาที่ทำให้แอปภาษา Extensible Application Markup (XAML) ไม่รับอินพุตคีย์บอร์ด
  • แก้ปัญหาการเก็บล็อกทำการสร้าง virtual allocations ขนาดใหญ่เกินความจำเป็น
  • แก้ปัญหาแบตเตอรี่ลดลงอย่างรวดเร็วในขณะที่อุปกรณ์อยู่ในสถานะว่างหรือปิดหน้าจอซึ่งเกิดบนอุปกรณ์ Windows 10 Mobile
  • แก้ปัญหาความเข้ากันได้ใน Cortana, Microsoft Query และ Microsoft Excel
  • อย่างไรก็ตามเนื่องจาก KB3176929 เป็น Cumulative Update มันจึงรวมการแก้ปัญหาทั้งหมดที่มีใน KB3176927 ซึ่งออกไปเมื่อวันที่ 22 ก.ค. ที่ผ่านมา

รูปที่ 1

การติดตั้ง Cumulative Update for Windows 10 Version 1607 (KB3176929)
ผู้ใช้ Windows 10 Version 1607 สามารถทำการตรวจสอบและติดตั้งอัพเดตด้วยแอป Setting โดยคลิก Start แล้วเข้าไปที่ Settings > Update & security > Windows Update จากนั้นคลิก Check for updates แล้วทำการติดตั้งอัพเดต (ถ้ามี) โดยหลังติดตั้งแล้วเสร็จจะต้องเริ่มต้นระบบใหม่เพื่อการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์

หลังจากติดตั้งการปรับปรุง KB3176929 หมายเลขเวอร์ชันจะเปลี่ยนเป็น Windows 10 Version 1607 (OS Build 14393.10) ดังรูปด้านล่างครับ

รูปที่ 2

ข้อมูลอ้างอิง
Microsoft: Cumulative Update for Windows 10 Version 1607

Share This
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather
Share.

Comments are closed.