ผู้ใช้ Windows 10 Anniversary Update มีเวลา 10 วันในการกลับเป็น Windows ตัวก่อนหน้า

0

ในตอนที่ออก Windows 10 นั้นนอกจากไมโครซอฟท์ให้สิทธิ์อัพเกรดฟรีกับผู้ใช้ Windows 7 และ 8.1 แล้ว ยังให้เวลานานถึง 31 วัน* ในการดาวน์เกรดไปเป็น Windows เวอร์ชันก่อนหน้า แต่ใน Windows 10 Anniversary Update ไมโครซอฟท์ลดเวลาที่สามารถย้อนกลับไปเป็น Windows เวอร์ชันก่อนหน้าลงเหลือเพียง 10 วัน เท่านั้น

ดังนั้น ถ้าคุณได้ทำการอัพเดตเป็น Windows 10 Anniversary Update แล้วเกิดเครื่องมีปัญหาค้างหรือทำงานช้า โปรแกรมบางตัวทำงานไม่ได้ หรือว่าไม่ชอบเพราะใช้งานไม่ถนัด หรือด้วยเหตุผลใดก็ตาม คุณสามารถย้อนกลับไปใช้ Windows เวอร์ชันก่อนหน้าได้ แต่มีข้อแม้คือ คุณจะต้องดำเนินการภายใน 10 วันนับจากวันที่ทำการอัพเดต ครับ

ตัวอย่าง: ถ้าคุณอัพเดต Windows 10 Anniversary Update ในวันที่ 15 สิงหาคม 2559 คุณจะสามารถย้อนกลับไปใช้ Windows 10 เวอร์ชันก่อนหน้าได้ไปจนถึงวันที่ 25 สิงหาคม 2559 แต่ถ้าเลยวันดังกล่าว (26 สิงหาคม เป็นต้นไป) คุณจะไม่สามารถย้อนกลับไปใช้ Windows เวอร์ชันก่อนหน้าได้อีกต่อไป

วิธีการย้อนจาก Windows 10 Anniversary Update กลับไปใช้ Windows เวอร์ชันก่อนหน้านั้นทำได้จากแอป Setting ตามขั้นตอนดังนี้

1. คลิก Start คลิก Settings จากนั้นคลิก Update & security

2. บนหน้า Update & security ให้คลิกแท็บ Recovery ในบานหน้าต่างด้านซ้าย จากนั้น ในบานหน้าต่างด้านขวาให้คลิก Get started ภายใต้หัวข้อ Go back to an earlier build

รูปที่ 1

3. บนหน้า Why are you going back? ให้ติ๊กเลือกเหตุผลที่ทำให้คุณตัดสินใจย้อนกลับไปใช้ Windows เวอร์ชันกาอนหน้า เสร็จแล้วคลิก Next จากนั้นให้ดำเนินการตามคำสั่งบนหน้าจอจนแล้วเสร็จ

รูปที่ 2

ย้ำอีกครั้ง “หลังอัพเดต Windows 10 Anniversary Update คุณมีเวลา 10 วัน (ไม่ใช่ 30 วัน) ในการกลับเป็น Windows ตัวก่อนหน้า” ถ้าเลยเวลา 10 วันดังกล่าวไปแล้วจะไม่สามารถทำได้ โดยเมื่อคุณเข้าเปิดไปยังหน้า Recovery ปุ่ม Get started ภายใต้หัวข้อ Go back to an earlier build จะไม่ทำงาน โดยมีข้อความด้านล่าง (รูปที่ 3)  ครับ

This option is not longer available because your PC was upgraded more than 10 days ago.

รูปที่ 3

ข้อมูลอ้างอิง
WinSuperSite
Microsoft Support forum

*Microsoft Community

Share This
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather
Share.

Comments are closed.