วิธีป้องกันไม่ให้ผู้ใช้ Shut down หรือ Restart Windows

0

จากประสบการณ์ที่เคยดูแลการให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีผู้ใช้งานร่วมกันหลายคน พบว่าผู้ใช้บางคนจะทำการปิดเครื่องใช้งานแล้วเสร็จทำให้ต้องเสียเวลาเปิดเครื่องใหม่หลายครั้งในแต่ละวัน ปัญหานี้แก้ไขได้โดยการตั้งค่า Windows เพื่อไม่อนุญาตให้ผู้ใช้ปิดเครื่องตามวิธีการด้านล่างครับ

การป้องกันไม่ให้ผู้ใช้ Shut down หรือ Restart เครื่องพีซี Windows
เนื่องจากโดยเริ่มต้น Windows จะให้สิทธิ์ผู้ใช้ทุกคนสามารถทำการปิดเครื่อง (Shut down) ได้ ดังนั้นถ้าต้องการป้องกันผู้ใช้ไม่ให้ปิดเครื่อง (Shut down) จะต้องทำการแก้ไขสิทธิ์ดังกล่าว

การแก้ไขสิทธิ์ของผู้ใช้บน Windows นั้นจะทำโดยการแก้ไข Local Security Policy ตามขั้นตอนดังนี้

หมายเหตุ: ในที่นี้ใช้ Windows 10 Anniversary Update (Version 1607) เป็นระบบอ้างอิง

1. เปิดโปรแกรม Group Policy Editor โดยกดแป้นพิมพ์ลัด Windows + R แล้วป้อน GPEDIT.MSC (ป้อนตัวใหญ่หรือตัวเล็กก็ได้ครับ) ในช่อง Open เสร็จแล้วคลิก OK จะได้หน้าต่าง Local Group Policy Editor ดังรูปที่ 1

รูปที่ 1

2. ในบานหน้าต่างด้านซ้ายของหน้า Local Group Policy Editor ให้ท่องไปยังตำแหน่ง Computer
Configuration>Windows Settings>Security Settings>Local Policies>User Rights Assignment จากนั้นในบานหน้าต่างด้านขวาให้ดับเบิลคลิก Shut Down the System

รูปที่ 2

3. บนหน้า Shut Down the System properties ให้คลิก Users แล้วคลิกปุ่ม Remove จากนั้นคลิก OK เสร็จแล้วปิดโปรแกรม Group Policy Editor

หมายเหตุ: โดยเริ่มต้นจะมี 3 กลุ่ม ที่มีสิทธิ์ปิดเครื่อง คือ Backup Operators, Administrators และ Users

รูปที่ 3

ผลการทำงาน
หลังจากทำการลบกลุ่ม Users ออกจาก Shut Down the System properties จะทำให้ผู้ใช้ที่เป็นสมาชิกกลุ่ม Users จะไม่สามารถปิดเครื่องและเริ่มต้นระบบใหม่ได้ โดยเมื่อผู้ใช้คลิก Start แล้วคลิก Power จะไม่มีคำสั่งให้ Shut down และ Restart ให้เลือก (ดูรูปที่ 4 ประกอบ)

รูปที่ 4

ในกรณีที่ผู้ใช้คลิกขวาบน Start แล้วเลือก Shut down or sign out จะไม่มีคำสั่งให้ Shut down และ Restart ให้เลือกเช่นเดียวกัน (ดูรูปที่ 5 ประกอบ)

รูปที่ 5

ถ้าผู้ใช้พยาบามทำการปิดเครื่องโดยการรันคำสั่ง Shutdown จากหน้าคอมมานด์พร้อมท์ ระบบจะแจ้ง Access is denied (ดูรูปที่ 6 ประกอบ)

รูปที่ 6

สรุป
วิธีป้องกันไม่ให้ผู้ใช้ปิดหรือเริ่มต้นระบบเครื่องพีซี Windows ทำได้โดยการยกเลิกให้สิทธิ์การปิดเครื่องด้วยการลบกลุ่มผู้ใช้ เช่น Users ออกจาก Shut Down the System properties ใน Computer
Configuration>Windows Settings>Security Settings>Local Policies>User Rights Assignment

สถานการณ์ใช้งาน
วิธีการในตัวอย่างนี้สามารถประยุกต์ใช้ได้กับ

  • การให้บริการคอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องบริการอินเทอร์เน็ต หรือห้องบริการอื่นๆ ที่ให้บริการคอมพิวเตอร์ในรูปแบบสาธารณะ
  • ใช้งานได้กับคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานในแบบกลุ่มงาน (Workgroup) และสภาพแวดล้อมแบบแอคทีฟไดเร็กตอรีโดเมน (Active Directory Domain Services)
  • กรณีการใช้ในแบบกลุ่มงานจะต้องทำการตั้งค่า Windows บนคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่อง
  • กรณีการใช้ในแบบแอคทีฟไดเร็กตอรีโดเมนสามารถทำการตั้งค่า Windows ผ่านทางนโยบายกลุ่มบนโดเมน

ประวัติการปรับปรุงบทความ
14 ตุลาคม 2563 : รีวิว (แก้คำผิด)
31 สิงหาคม 2559: เผยแพร่ครั้งแรก

Share This
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather
Share.

Comments are closed.