คำศัพท์เกี่ยวกับ Windows Update และ Microsoft Update ที่ควรทราบ

0

ผู้ที่ใช้ Windows หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของไมโครซอฟท์คิดว่าคงจะเคยเห็นคำศัพท์เกี่ยวกับการปรับปรุงซอฟต์แวร์ (Software Updates) หลายตัวด้วยกัน เช่น Critical Update, Feature Pack แล้วคำศัพท์เหล่านั้นมีความหมายอย่างไร? บทความนี้ผมรวบรวมคำอธิบายคำศัพท์ที่เกี่ยวกับ Windows Update และ Microsoft Update มาฝากครับ

Patch Tuesday คือ เป็นคำศัพท์ที่ใชเรียกการออกการปรับปรุงความปลอดภัยของไมโครซอฟท์ (Microsoft Security Update) ซึ่งปกติไมโครซอฟท์จะออกเดือนละครั้งในทุกวันอังคารสัปดาห์ที่ 2 ของเดือน

Critical Update คือ การปรับปรุงที่ออกสำหรับแก้ไขปัญหา ข้อบกพร่อง หรือบั๊กที่ส่งผลกระทบขั้นรุนแรงต่อการทำงาน แต่ปัญหาดังกล่าวนั้นไม่ใช่ปัญหาทางด้านความปลอดภัย

Definition Update คือ เป็นการปรับปรุงฐานข้อมูลของผลิตภัณฑ์อย่างเช่น โปรแกรมป้องกันไวรัส โปรแกรมป้องกันสปายแวร์ โปรแกรม ฐานข้อมูลดังกล่าวจะใช้เพื่อตรวจหาไฟล์หรือโปรแกรมที่มีแอททริบิวต์เฉพาะ เช่น ไวรัส มัลแวร์ สปายแวร์ ฟิชชิงเว็บไซต์ หรือเมลขยะ

Driver คือ ซอฟต์แวร์ที่ใช้ควบคุมอินพุตและเอาพุตของอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์

Feature Pack คือ ชุดโปรแกรมที่ใช้เพิ่มคุณสมบัติการทำงานใหม่ๆ เพิ่มเติมจากช่วงการเปิดตัวผลิตภัณฑ์

Security Update คือ เป็นการปรับปรุงสำหรับแก้ไขข้อบกพร่องหรือช่องโหว่ด้านความปลอดภัย โดยที่ช่องโหว่ด้านความปลอดภัยนั้นมีระดับความรุนแรงอยู่ 4 ระดับ คือ Critical, Important, Moderate และ Low อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Description of the format of Microsoft Knowledge Base articles for Microsoft Security Updates

Service Pack คือ ชุดโปรแกรมซึ่งทางไมโครซอฟท์ได้ทำการทดสอบการทำงานแล้ว โดยจะเป็นการรวมเอา Hotfix, Security Update, Critical update, และ Update ต่างๆ ที่เคยออกมาก่อนหน้า และที่ถูกค้นพบใหม่หลังจากการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ รวมถึงเพิ่มคุณสมบัติใหม่ตามการเรียกร้องจากผู้ใช้ นำมารวมอยู่ในชุดเดียวกันเพื่อความสะดวกและง่ายในการติดตั้ง

Tool คือ โปรแกรมเครื่องมือหรือคุณสมบัติพิเศษ สำหรับใช้ในการทำงานด้านใดด้านหนึ่งโดยเฉพาะ

Update คือ โปรแกรมที่ออกมาเพื่อใช้สำหรับแก้ไขปัญหา ข้อบกพร่อง หรือบั๊กของโปรแกรม โดยที่ปัญหานั้นไม่เป็นปัญหาด้านความปลอดภัย และไม่ใช่ปัญหาร้ายแรง

Cumulative Update คือ การปรังปรุงแบบสะสมซึ่งรวมการปรับปรุงการทำงานและการแก้ปัญหาข้อบกพร่องความปลอดภัยที่เคยออกไปแล้วก่อนหน้าทั้งหมด

Update Rollup คือ ชุดโปรแกรมผ่านการทดสอบการทำงานโดยไมโครซอฟท์ ซึ่งจะรวม Hotfix, Security Update, Critical Update, และ Update ต่างๆ ที่เคยออกมาก่อนหน้า นำมารวมอยู่ในชุดเดียวกันเพื่อความสะดวกและง่ายในการติดตั้ง

Update Rollup แตกต่างจาก Service Pack คือ มันใช้สำหรับแก้ปัยหาอย่างเจาะจงไปด้านใดด้านหนึ่ง เช่น ด้านความปลอดภัย (Security) หรือเจาะจงไปที่ส่วนประกอบของโปรแกรมหลัก เช่น Internet Information Services (IIS) เป็นต้น ในขณะที่ Service Pack ใช้แก้ปัยหาของระบบโดยรวม

Hotfix คือ ชุดของโปรแกรมเฉพาะกิจซึ่งอาจมีไฟล์เดียวหรือหลายไฟล์ก็ได้ ที่ออกมาเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องของโปรแกรมเป็นกรณีเร่งด่วน

แหล่งอ้างอิง
Microsoft

Share This
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather
Share.

Comments are closed.