เทคนิคการเพิ่มความเร็วการใช้งาน OneDrive บน Windows 10

0

ไมโครซอฟท์บูรณาการ OneDrive เข้ากับ Windows 10 ทำให้สามารถเข้าถึงขอมูลที่เก็บไว้บนคลาวด์ง่ายขึ้น โดยเฉพาะเมื่อลงชื่อเข้าด้วยบัญชีไมโครซอฟท์ (Microsoft Account) แต่จากประสบการณ์ของผมพบว่าบางครั้งการใช้งาน OneDrive ด้วย File Explorer มีอาการหน่วงโดยเฉพาะถ้าใช้งานผ่านเครื่องข่ายไร้สาย วิธีแก้ปัญหานี้ทำได้โดยการใช้งานจากโฟลเดอร์ OneDrive บนเครื่องแทนการเปิดจาก OneDrive บนคลาวด์ครับ

บน Windows 10 นั้น หากเราเปิด File Explorer จะสังเกตเห็นว่ามีไอคอน OneDrive แสดงอยู่ในบานหน้าต่างด้านซ้ายมือ ไอคอนนี้ช่วยเพิ่มความสะดวกในใช้งาน OneDrive แต่ในบางกรณีถ้าเราทำการเปิดไฟล์ที่เก็บไว้บน OneDrive จากจุดดังกล่าว อาจประสบปัญหาการทำงานมีอาการหน่วง สำหรับวิธีแก้ปัญหาที่ว่านี้คือให้ทำการเปิดไฟล์จากโฟลเดอร์บนเครื่องแทน

โดยเริ่มต้น Windows 10 จะทำการเก็บโฟลเดอร์ OneDrive ไว้ในโปรไฟล์ของผู้ใช้ ตัวอย่างเช่น โฟลเดอร์ OneDrive ของผู้ใช้ชื่อ user1 จะเก็บอยู่ที่ C:\Users\user1\OneDrive ดังรูปที่ 1 และรูปที่ 2

รูปที่ 1

รูปที่ 2

ดังนั้นเมื่อต้องการ เปิดดู แก้ไข สำเนา ไฟล์ที่เก็บอยู่บน OneDrive หรือแม้แต่อัพโหลดไฟล์หรือโฟลเดอร์ขึ้น OneDrive คุณสามารถทำได้จากโฟลเดอร์ดังกล่าว ซึ่งการทำงานจะมีความเร็วมากกว่าเพราะเป็นการทำงานกับไฟล์บนเครื่อง โดย OneDrive จะทำการซิงค์ไฟล์และโฟลเดอร์ที่เปลี่ยนแปลงขึ้ยบนคลาวด์ให้โดยอัตโนมัติ

ตัวอย่าง: การอัพโหลดไฟล์ขึ้น OneDrive
ทำการสำเนาไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่ต้องการอัพโหลด จากนั้นเปิด File Explorer โดยคลิกจากไอคอนบนแถบงานหรือกดแป้นพิมพ์ลัด Windows + E แล้วท่องไปยังโฟลเดอร์ OneDrive ปกติจะอยู่ที่ C:\Users\user1\OneDrive ทำการทำการแปะข้อมูลโดยกดแป้นพิมพ์ลัด Ctrl + V หรือคลิกขวาบริเวณที่ว่างแล้วเลือก Paste

สรุป
ผู้ใช้ Windows 10 (รวมถึง 8.1) ที่ทำการเปิดไฟล์ที่เก็บไว้บน OneDrive แล้วประสบปัญหาเรื่องอาการหน่วง ให้แก้ไขโดยการเปิดไฟล์จากโฟลเดอร์ OneDrive บนเครื่องซึ่งปกติจะเก็บอยู่ในโปรไฟล์ของผู้ใช้แทนครับ

Share This
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather
Share.

Comments are closed.