วิธีอัพโหลดไฟล์ Office Lens ขึ้น OneDrive for Business บน Office 365

0

ปัจจุบัน Office Lens รองรับการใช้งานร่วมกับ Office 365 แล้ว บทความนี้ผมจึงมีวิธีการอัพโหลดไฟล์จากแอป Office Lens สำหรับ Android และ Office Lens UWP สำหรับ Windows 10 ขึ้น OneDrive for Business บน Office 365 มาฝากผู้อ่านเพื่อเป็นแนวทางในการใช้งานต่อไปครับ

Office Lens เวอร์ชัน Android
สำหรับผู้ใช้ Office Lens เวอร์ชัน Android ทำการอัพโหลดไฟล์ขึ้น OneDrive บน Office 365 ได้ตามขั้นตอนดังนี้

1. เปิดแอป Office Lens จากนั้นแตะเมนู (ไอคอน …) แล้วแตะ Settings

ผู้ใช้แอนดรอยด์ที่ยังไม่มีแอป Office Lens สามารถติดตั้งได้ฟรีจาก Google Play

รูปที่ 1

2. บนหน้า Settings แตะ Sign in

รูปที่ 2

3. บนหน้า Manage accounts ให้ป้อนชื่อบัญชี Office 365 ของที่ทำงานหรือสถานศึกษา ในช่อง Type your email address or phone number เสร็จแล้วแตะ Next

รูปที่ 3

4. บนหน้า Office 365 ป้อนรหัสผ่าน (ของบัญชี Office 365 ของที่ทำงานหรือสถานศึกษาที่ใช้ในขั้นตอนที่ 3) ในช่อง Password จากนั้นแตะ Sign in

รูปที่ 4

หากป้อนรหัสผ่านถูกต้องจะได้หน้า Settings ดังรูปที่ 5 บนหน้าดังกล่าวนี้ให้แตะไอคอน Office Lens ซึ่งอยู่ที่มุมบนซ้ายของหน้าจอเพื่อกลับไปยังหน้าจอหลัก

รูปที่ 5

การอัพโหลด Office Lens สำหรับ Android ขึ้น OneDrive for Business
หลังจากทำการผูกบัญชี Office 365 ของที่ทำงานหรือสถานศึกษาเข้ากับ Office Lens เสร็จแล้วคุณสามารถทำการการอัพโหลดเอกสารขึ้น OneDrive for Business บน Office 365 ได้ตามขั้นตอนดังนี้

1. ทำการสแกนเอกสาร เช่น บันทึก นามบัตร ไวท์บอร์ด ด้วย Office Lens จากนั้นทำการปรับแต่งรูปตามความต้องการ เสร็จแล้วแตะไอคอน Save

รูปที่ 6

2.บนหน้า Save ให้เลือก OneDrive (สำหรับตัวเลือกอื่นๆ เลือกได้ตามความต้องการครับ) จากนั้นแตะเครื่องหมายถูก เพื่อทำการบันทึก (อัพโหลด)

รูปที่ 7

Office Lens UWP สำหรับ Windows 10
สำหรับผู้ใช้ Office Lens UWP บน Windows 10 สามารถทำการอัพโหลดไฟล์ขึ้น OneDrive for Business บน Office 365 ได้ตามขั้นตอนดังนี้

1. เปิดแอป Office Lens จากนั้นคลิกหรือแตะเมนู (ไอคอน …) แล้วเลือก Settings

รูปที่ 8

2. บนหน้า Settings ให้เลือก Accounts จากนั้นคลิกหรือแตะ Add an account

รูปที่ 9

3. บนหน้า Account คลิกหรือแตะ Add account

รูปที่ 10

4. บนหน้า Choose an account เลือก Work or school account

รูปที่ 11

4. บนหน้า Let’s get you signed in ให้ป้อนชื่อบัญชีและรหัสผ่านของ Office 365 ของที่ทำงานหรือสถานศึกษา เสร็จแล้วคลิกหรือแตะ Sign in

รูปที่ 12

5. บนหน้า Add this account to Windows? ให้เลือก Skip for now

รูปที่ 13

5. บนหน้า Settings ให้เลือกบัญชี Work or school account เสร็จแล้วคลิกหรือแตะเครื่องหมายถูกเพื่อผูกบัญชี Office 365 เข้ากับ Office Lens

รูปที่ 14

การอัพโหลด Office Lens UWP สำหรับ Windows 10 ขึ้น OneDrive for Business
สำหรับการอัพโหลดรูปจาก Office Lens UWP ขึ้น OneDrive for Business บน Office 365 นั้นมีวิธีการคล้ายกับเวอร์ชันแอนด์ดรอย โดยบนหน้า Save นั้นให้เลือก OneDrive (สำหรับตัวเลือกอื่นๆ เลือกได้ตามความต้องการครับ) จากนั้นคลิกหรือแตะเครื่องหมายถูก เพื่อทำการบันทึก (อัพโหลด)

รูปที่ 15

ตรวจสอบการทำงาน
หลังจากทำการอัพโหลดไฟล์จาก Office Lens ขึ้น OneDrive for Business เสร็จแล้ว ให้คุณลงชื่อเข้าเว็บไซต์ Office 365 ด้วยชื่อบัญชีของที่ทำงานหรือสถานศึกษาที่ได้ทำการผูกกับ Office Lens ตามขั้นตอนด้านบน จากนั้นคลิก App launcher คลิก
OneDrive แล้วท่องไปยังโฟลเดอร์ Office Lens (แอปจะทำการสร้างโฟลเดอร์ให้โดยอัตโนมัติ) หากไม่มีอะไรผิดพลาดจะมีไฟล์รูป (.jpg) ลักษณะดังรูปที่ 16

หมายเหตุ: สำหรับผู้ใช้ Office Lens ด้วยบัญชี Hotmail หรือ Outlook นั้นไฟล์ที่อัพโหลดไฟล์จาก Office Lens ขึ้น OneDrive จะเก็บอยู่ในโฟลเดอร์ App\Office Lens

รูปที่ 16

ทั้งหมดนี้เป็นขั้นตอนการอัพโหลดไฟล์จาก Office Lens เวอร์ชันแอนดรอยกด์และ Windows 10 ขึ้น OneDrive for Business บน Office 365 ที่นำมาฝากผู้อ่านในวันนี้ครับ

หมายเหตุ:ผมยังไม่มีโอกาสได้ใช้งาน Office Lens สำหรับ iOS แต่คิดว่าน่าจะมีวิธีการคล้ายๆ กันครับ

Share This
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather
Share.

Comments are closed.