ไมโครซอฟท์ออกวิธีแก้ข้อผิดพลาด 0xc1800118 เมื่ออัพเดต Windows 10 Version 1607 ผ่าน WSUS

ไมโครซอฟท์ออกวิธีแก้ข้อไขผิดพลาด 0xc1800118 เมื่อทำการอัพเดต Windows 10 Version 1607 (Anniversary Update) ผ่านทางเซิร์ฟเวอร์ WSUS หลังจากมีการรายงานว่ามีผู้ใช้ในองค์กรบางแห่งประสบปัญหาดังกล่าวนี้

รายละเอียดปัญหา
เมื่อผู้ใช้องค์กรพยายามทำการอัพเดต Windows 10 Version 1607 ผ่านทาง WSUS อย่างไรก็ตาม การทำงานจะล้มเหลวโดยผู้ใช้จะได้รับข้อผิดพลาด 0xc1800118 โดยปัญหานี้ยังคงเกิดขึ้นได้แม้ว่ามีการติดตั้งอัพเดต KB3159706 บนเซิร์ฟเวอร์ WSUS แล้วก็ตาม

การเกิดข้อผิดพลาด 0xc1800118 มีลำดับเหตุการณ์ดังนี้

  1. มีการใช้  WSUS เป็นระบบจัดการการอัพเดต Windows
  2. บนเซิร์ฟเวอร์ WSUS ได้ทำการติดตั้งการปรับปรุง 3159706 เพื่อเปิดใช้งานการถอดรหัสการอัพเดตสำหรับ Windows 10
  3. ผู้ดูแลระบบทำการอนุมัติให้ติดตั้ง Windows 10 Version 1607 แก่เครื่องพีซี Windows 10 ลูกข่าย
  4. (บนเครื่องพีซี Windows 10) ลูกข่าย WSUS ตรวจหาและดาวน์โหลด Windows 10 Version 1607 ลงในโฟลเดอร์ C:\Windows\ccmcache และนำไปเก็บไว้ในโฟลเดอร์ C:\Windows\SoftwareDistribution\DataStore อย่างถูกต้อง

ระบบเริ่มต้นการติดตั้ง Windows 10 Version 1607 โดยไฟล์จะถูกแตกออกโดยอัตโนมัติลงในโฟลเดอร์ C:\$Windows.~BT แต่กระบวนการทำงานล้มเหลว และแจ้งหัสข้อผิดพลาดเป็น 0xC1800118

นอกจากนี้ Windows จะทำการบันทึกรายละเอียดข้อผิดพลาดลงในไฟล์ Setup.err และ Setup.cct อีกด้วย

Update Services

สาเหตุ
สาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหานี้เนื่องจากการอัพเดต Windows 10 Version 1607 ถูกเข้ารหัสแต่แสดงเป็นไม่เข้ารหัสในฐานข้อมูลของ WSUS และปัญหานี้อาจจะเกิดขึ้นได้ในกรณีที่ทำการซิงค์เซิร์ฟเวอร์ WSUS ก่อนทำการติดตั้งอัพเดต KB3159706

วิธีการแก้ไขปัญหา
ปัจจุบันยังไม่มีการออกอัพเดตสำหรับแก้ไขปัญหานี้ โดยไมโครซอฟท์แนะนำผู้ใช้องค์การที่เกิดข้อผิดพลาด 0xc1800118 เมื่ออัพเดต Windows 10 Version 1607 ผ่าน WSUS ให้แก้ไขโดนทำตามขั้นตอนในหัวข้อ “Workaround” ใน KB3194588

อัพเดต KB3159706
KB3159706 เป็นอัพเดตที่เพิ่มความสามารถการถอดรหัส Electronic Software Distribution (ESD) ให้กับ WSUS ที่ติดตั้งอยู่บน Windows Server 2012/2012 R2 ความสามารถดังกล่าวนี้จำเป็นสำหรับการใช้ WSUS เพื่อซิงค์และแจกจ่าย Windows 10 Anniversary Update ให้กับเครื่องลูกข่ายของเซิร์ฟเวอร์ WSUS

แหล่งข้อมูล
WSUS Product Team Blog
Redmond Mag

Share This
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather