เปลี่ยนตำแหน่งที่ Microsoft Edge ใช้เก็บไฟล์ดาวน์โหลด

0

บทความนี้ ผมมีวิธีการคอนฟิก Microsoft Edge บน Windows 10 Version 1607 (Anniversary Update) เพื่อเปลี่ยนตำแหน่งที่ใช้เก็บไฟล์ดาวน์โหลดไฟล์ มาฝากครับ

เปลี่ยนตำแหน่งเก็บไฟล์ดาวน์โหลดของ Microsoft Edge

โดยเริ่มต้น Edge จะถูกคอนฟิกให้เก็บไฟล์ดาวน์โหลดไฟล์ไว้ในโฟลเดอร์ C:\user_name\Downloaded แต่คุณสามารถเปลี่ยนแตำแหน้งดังกล่าวไปยังโฟลเดอร์อื่น เช่น D:\Admin\Saranitus ได้ตามต้องการ โดยการคอนฟิกตามขั้นตอนดังนี้

หมายเหตุ: อ้างอิง Windows 10 Version 1607 (Anniversary Update)

1. เปิด Microsoft Edge จากนั้นคลิกเมนู More หรือเมนูจุดไข่ปลา (เมนูที่มีลักษณะเป็น …) ซึ่งอยู่บริเวณมุมบนขวา จากนั้นเลื่อนลงข้างล่างแล้วคลิก Settings

รูปที่ 1

2. บนหน้า SETTINGS เลื่อนลงข้างล่างจนเห็นหัวข้อ “Advanced settings” ให้คลิก “View advanced settings”

รูปที่ 2

3. บนหน้า Advanced settings ภายใต้หัวข้อ Downloads ให้คลิกปุ่ม Change (อยู่ใต้หัวข้อ Save downloaded file to)

รูปที่ 3

4. บนหน้า Select Folder เลือกโฟลเดอร์ที่ต้องการ เช่น C:\SARANITUS เสร็จแล้วคลิกปุ่ม Select Folder

รูปที่ 4

เสร็จแล้วจะได้หน้า Settings ดังรูปด้านล่าง

รูปที่ 5

อ่านวิธี วิธีเปิดธีม Dark บน Microsoft Edge

ประวัติการปรับปรุงบทความ
11 มีนาคม 2561: ปรับปรุงเนื้อหา
26 ตุลาคม 2559: เผยแพร่ครั้งแรก

Share This
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather
Share.

Comments are closed.