ไมโครซอฟท์อัพเดต Windows 10 Anniversary Update เป็น Build 14393.321

ไมโครซอฟท์ออกการปรับปรุง KB3194798 สำหรับ Windows 10 Version 1607 (Anniversary Update) เพื่อปรับปรุงความปลอดภัยและแก้ไขข้อบกพร่องการทำงาน โดยหลังทำการติดตั้งหมายเลขเวอร์ชันจะเปลี่ยนเป็น Build 14393.321

Cumulative update for Windows 10 Version 1607 (KB3194798)
อ้างอิงข้อมูลจากเว็บไซต์ไมโครซอฟท์ การปรับปรุง (Update หรือ Patch หรือ Hotfix) KB3194798 เป็นการปรับปรุงความปลอดภัย Windows 10 Version 1607 และ Windows Server 2016 ตามการปรับปรุงความปลอดภัยหรือ Patch Tuesday ของเดือนตุลาคม 2559 (ออกเมื่อวันอังคารที่ 11) การปรับปรุงตัวนี้เป็นชุดของการปรับปรุงการทำงานทั่วไป โดยประกอบด้วยการปรับปรุงต่างๆ ดังนี้

 • ปรับปรุงความสเถียรของบลูทูธและระบบจัดเก็บไฟล์
 • แก้ไขปัญหาที่ทำให้การติดตั้งไดรฟ์เวอร์เครื่องพิมพ์ผิดพลาดหลังจากติดตั้ง การปรับปรุง KB317005
 • แก้ไขปัญหาที่ทำให้เกิดความผิดพลาดในการลงชื่อเข้าถ้าป้อนรหัสผ่านไม่ถูกต้องหรือรหัสผ่านใหม่ไม่เป็น
 • ตามนโยบาย password complexity หลังจากติดตั้งการปรับปรุง KB3167679
 • แก้ไขปัญหาที่ผู้ใช้ต้องลงชื่อออกแล้วลงชื่อเข้าใหม่เพื่อใช้แอปพลิเคชันที่ติดตั้งโดยใช้ Windows installer (MSI)
 • ปรับปรุงเครือข่ายโดยเพิ่มเอนทรี่ใหม่ในฐานข้อมูล Access Point Name (APN)
 • แก้ไขปัญหาที่ทำให้แบตเตอรีหมดอย่างรวดเร็วบน Windows 10 Mobile เมื่อเชื่อมต่อผ่านระบบ Wi-Fi
 • แก้ไขปัญหาการตั้งระบบจดจำลายนิ้วมือ (Fingerprint) และม่านตา (Iris) ทำให้การลงชื่อเข้าลมเหลวเป็นบางครั้งบน Windows 10 Mobile
 • แก้ไขปัญหาซึ่งทำให้ CPU ทำงานหนักบน Windows 10 Mobile
 • แก้ไขปัญหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเล่นมัลติมีเดีย, ทบทวนการตั้งค่า daylight saving time, authentication, Internet Explorer 11 และ Windows Shell

ปรับปรุงความปลอดภัยดังนี้

 • MS16-101: ปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับวิธีการระบุตัวตน (Authentication methods) ใน Windows
 • MS16-118: ปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับ Internet Explorer
 • MS16-119: ปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับ Microsoft Edge
 • MS16-120: ปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับคอมโพเนนต์กราฟิกใน Windows
 • MS16-122: ปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับการควบคุม Microsoft video
 • MS16-123: ปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับไดรฟ์เวอร์โหมด kernel
 • MS16-124: ปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับ Windows registry
 • MS16-125: ปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับ diagnostics hub

หมายเหตุ: KB3194798 เป็น Cumulative Update จึงรวมการปรับปรุงการทำงานและการแก้ปัญหาข้อบกพร่องความปลอดภัยที่เคยออกไปแล้วก่อนหน้านี้ทั้งหมด

การอัพเดต Windows 10 Anniversary Update
ผู้ใช้ Windows 10 Version 1607* สามารถทำการตรวจสอบและติดตั้งอัพเดตโดยคลิก Start แล้วเข้าไปที่ Settings > Update & security > Windows Update จากนั้นคลิก Check for updates แล้วทำการติดตั้งอัพเดต (ถ้ามี) โดยหลังติดตั้งแล้วเสร็จจะต้องเริ่มต้นระบบใหม่เพื่อให้การติดตั้งเสร็จสมบูรณ์

รูปที่ 1

หลังจากติดตั้งการปรับปรุง KB3194798 หมายเลขเวอร์ชันจะเปลี่ยนเป็น Windows 10 Version 1607 (OS Build 14393.321)

รูปที่ 2

ข้อมูลอ้างอิง
Cumulative update for Windows 10 Version 1607 and Windows Server 2016: October 11, 2016
Windows 10 update history

*สำหรับผู้ใช้ Windows 10 Version 1511 อ่าน วิธีอัพเดต Windows 10 Anniversary Update

ประวัติการปรับปรุง
12 ตุลาคม 2559: เผยแพร่ครั้งแรก

Share This
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather