ไมโครซอฟท์ออก KB3197356 แก้ปัญหาการทำงาน Edge บน Windows 10 Anniversary Update

ไมโครซอฟท์ออกการปรับปรุง Cumulative Update for Windows 10 Version 1607 (KB3197356) เพื่อแก้ไขปัญหาการทำงานของ Microsoft Edge โดยหลังจากทำการติดตั้งการปรับปรุงดังกล่าวนี้จะไม่เปลี่ยนแปลงหมายเลขเวอร์ชัน (ยังคงเป็น Build 14393.222)

Cumulative Update for Windows 10 Version 1607 (KB3197356)
ข้อมูลจากเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของไมโครซอฟท์ ระบุว่าการปรับปรุง KB3197356 ทำหน้าที่แก้ไขปัญหาเปิดเว็บไซต์บางไซต์ด้วย Microsoft Edge ไม่ได้หลังจากทำการติดตั้ง KB3194496 โดยปัญหานี้จะเกิดเมื่อผู้ใช้เปิดหน้าเว็บที่เข้ารหัสอักขระ (Character encoding) ซึ่งไม่มีอยู่บนเครื่อง และเมื่อผู้ใช้เปิดหน้าเว็บมาจกาการทำ HTTP redirection

การปรับปรุง KB3197356 นี้เป็น Cumulative Update จึงรวมการปรับปรุงการทำงานและการแก้ปัญหาข้อบกพร่องความปลอดภัยที่เคยออกไปแล้วก่อนหน้านี้ทั้งหมด

หมายเหตุ: KB3194496 เป็นการปรับปรุงความสเถียรและแก้ไขข้อบกพร่องการทำงาน Windows 10 Version 1607 อย่างไรก็ตาม เนื่องจากมีรายงานว่าเกิดปัญหาการกับ Windows Insider บางคน ไมโครซอฟท์จึงออก Windows 10 1607 Script fix เพื่อแก้ปัญหาการติดตั้ง

การติดตั้ง KB3197356
ผู้ใช้ Windows 10 Version 1607 สามารถทำการตรวจสอบและติดตั้งการปรับปรุงโดยคลิก Start แล้วเข้าไปที่ Settings > Update & security > Windows Update จากนั้นคลิก Check for updates แล้วทำการติดตั้งการปรับปรุง (ถ้ามี) โดยหลังติดตั้งแล้วเสร็จจะต้องเริ่มต้นระบบใหม่เพื่อการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์

แหล่งอ้างอิง
https://support.microsoft.com/th-th/kb/3197356

Share This
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather