วิธีเปิด-ปิดการดาวน์โหลดอัตโนมัติใน Microsoft Edge บน Windows 10

บทความนี้ ผมมีวิธีการเปิด-ปิดการดาวน์โหลดอัตโนมัติใน Microsoft Edge บน Windows 10 Version 1607 (Anniversary Update) มาฝากครับ

เปิด-ปิดการดาวน์โหลดอัตโนมัติใน Microsoft Edge

Microsoft Edge เป็นเบราเซอร์ตัวใหม่ที่มาพร้อม Windows 10 ซึ่งโดยเริ่มต้น Edge จะตั้งค่า “Ask me what to do each download” เป็น On ส่งผลผู้ใช้จะต้องคลิกยืนยันทุกครั้งเมื่อทำการดาวน์โหลดข้อมูลหรือไฟล์จากบนอินเทอร์เน็ต

รูปที่ 1

ข้อดีของพฤติกรรมการทำงานแบบคือป้องกันการดาวน์โหลดโดยไม่ตั้งใจ แต่ถ้าหากคุณต้องการตั้งให้ Edge ทำการดาวน์โหลดโดยอัตโนมัติ คุณสามารถทำการคอนฟิกตามขั้นตอนดังนี้

หมายเหตุ: อ้างอิง Windows 10 Version 1607 (Anniversary Update)

1. เปิด Microsoft Edge จากนั้นคลิกเมนู More หรือเมนูจุดไข่ปลา (เมนูที่มีลักษณะเป็น …) ซึ่งอยู่บริเวณมุมบนขวา จากนั้นเลื่อนลงข้างล่างแล้วคลิก Settings

รูปที่ 2

2. บนหน้า SETTINGS เลื่อนลงข้างล่างจนเห็นหัวข้อ “Advanced settings” ให้คลิก “View advanced settings”

รูปที่ 3

3. บนหน้า Advanced settings ให้ตั้งค่า “Ask me what to do each download” เป็น Off

รูปที่ 4

หลังจากทำการตั้งค่า “Ask me what to do each download” เป็น Off จากนั้น Edge จะทำการดาวน์โหลดโดยอัตโนมัติ

»หากต้องการยกเลิกการดาวน์โหลดโดยอัตโนมัติ ให้ตั้งค่า “Ask me what to do each download” เป็น On

อ่านวิธี วิธีเปิดธีม Dark บน Microsoft Edge

ประวัติการปรับปรุงบทความ
11 มีนาคม 2561: ปรับปรุงเนื้อหา
24 ตุลาคม 2559: เผยแพร่ครั้งแรก

Share This
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather