แอคติเวต Windows 10 ด้วย Product Key ของ Windows 7, 8 หรือ 8.1

ไมโครซอฟท์ให้แอคติเวต Windows 10 ด้วยหมายเลขผลิตภัณฑ์ Windows 7, 8 หรือ 8.1 ได้ตั้งแต่ Windows 10 November Update (เวอร์ชัน 1511) แต่ผมยังไม่มีโอกาสทดสอบ จนเมื่อวานนี้ติดตั้ง Windows 10 จึงได้ทำการทดสอบผลปรากฏว่าสามารถใช้งานได้จริงๆ ครับ

สำหรับผู้ใช้ที่มีหมายเลขผลิตภัณฑ์ Windows 10 Multiple Activation Key (MAK) อ่าน การแอคติเวต Windows 10 ด้วย MAK

สำหรับผู้ใช้ที่มีหมายเลขผลิตภัณฑ์ Windows 10 OEM อ่าน การแอคติเวต Windows 10 OEM

ข้อมูลระบบ

ระบบที่ใช้อ้างอิงมีรายละเอียดดังนี้

  • Windows 10 Pro Anniversary Update (Version 1607) 64-bit
  • ข้ามขั้นตอนการป้อนหมายเลขผลิตภัณฑ์ในระหว่างการติดตั้ง
  • แอคติเวตผ่านอินเทอร์เน็ตโดยใช้หมายเลขผลิตภัณฑ์ Windows 8.1

วิธีแอคติเวต Windows 10 ด้วยหมายเลขผลิตภัณฑ์ Windows 8.1

วิธีแอคติเวต Windows 10 ด้วยหมายเลขผลิตภัณฑ์ Windows 8.1 มีขั้นตอนดังนี้

1. คลิกปุ่ม Start (หรือกดปุ่ม Windows บนคีย์บอร์ด) แล้วคลิก Settings

2. บนหน้า Settings ให้คลิก Windows isn’t activated. Activate Windows now.

3. บนหน้า Activation ให้คลิก Change product key แล้วคลิก Yes บนหน้า User Account Control (UAC)

รูปที่ 1

4. บนหน้า Enter a product key ให้ป้อนหมายเลขผลิตภัณฑ์หมายเลขผลิตภัณฑ์ 25 ตัว (ไม่ต้องป้อนเครื่องหมายขีด) ของ Windows 7, 8 หรือ 8.1 (ผมใช้ของ Windows 8.1)

รูปที่ 2

5. ระบบจะทำการตรวจสอบหมายเลขผลิตภัณฑ์ที่ป้อนกับเซิร์ฟเวอร์ของไมโครซอฟท์ หากหมายเลขผลิตภัณฑ์ที่ป้อนเป็นของแท้มีลิขสิทธิ์ถูกต้องจะปรากฏหน้า Activate Windows ดังรูปที่ 3 บนหน้านี้ให้คลิก Next เพื่อทำการแอคติเวต Windows 10

รูปที่ 3

6. หากไม่มีอะไรผิดพลาดจะปรากฏหน้า Windows is activated ดังรูปที่ 4 บนหน้านี้ให้คลิก Close เพื่อจบขั้นตอนการแอคติเวต Windows 10 ด้วยหมายเลขผลิตภัณฑ์ Windows 8.1

รูปที่ 4

ผลการทำงาน

หลังจากทำการแอคติเวต Windows 10 เสร็จเรียบร้อย จะได้หน้า Activation (Settings > Update & security > Activation) ดังรูปที่ 5 โดยสถานะ Activation เป็น “Windows is activated with a digital license”

รูปที่ 5

โดยหลังทำการแอคติเวต Windows 10 จะไม่ปรากฏข้อความ “Activate Windows – Go to Settings to Activate Windows” บนหน้าเดสก์ท็อปอีกต่อไป ดังรูปที่ 6 (ด้านล่างเป็นหน้าเดสก์ท็อปก่อนการแอคติเวต ส่วนด้านบนเป็นหน้าเดสก์ท็อปหลังการแอคติเวต)

รูปที่ 6

สรุป

สรุปว่า สามารถแอคติเวต Windows 10 ด้วยหมายเลขผลิตภัณฑ์ Windows 7, 8 หรือ 8.1 ได้จริง

ดังนั้น ถ้าคุณต้องการแอคติเวต Windows 10 แต่ติดปัญหาว่าไม่มีหมายเลขผลิตภัณฑ์ Windows 10 ถ้าหากคุณมีหมายเลขผลิตภัณฑ์ Windows 7, 8 หรือ 8.1 คุณสามารถใช้หมายเลขผลิตภัณฑ์แทนได้ครับ โดยมีข้อแม้ว่าหมายเลขผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจะต้องเป็นของแท้และยังใช้งานได้ (ไม่ถูกไมโครซอฟท์แบน) ครับ

ประวัติการปรับปรุงบทความ
10 มีนาคม 2561: ปรับปรุงเนื้อหา
1 พฤศจิกายน 2559: แก้ไขคำผิด
31 ตุลาคม 2559: เผยแพร่ครั้งแรก

Share This
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather