คอนฟิกพีซี Windows 10 Version 1607 เข้าร่วม Azure Active Directory Domain

0

ผมได้แนะนำวิธีการคอนฟิก Windows 10 Version 1511 เข้าร่วม Azure Active Directory (AAD) ไปแล้วก่อนหน้านี้ แต่หลังจากไมโครซอฟท์อัพเดต Windows 10 เป็นเวอร์ชัน 1607 หรือ Anniversary Update ปรากฏว่าขั้นตอนการเข้าร่วม Azure AD เปลี่ยนแปลงมาก ผมจึงอัพเดตวิธีการทำมาฝากกันอีกครั้งครับ

การเพิ่มพีซี Windows 10 Version 1607 เข้าร่วม Azure AD ยังคงแบ่งการทำงานออกเป็น 2 ขั้นตอนหลักเหมือนในเวอร์ชัน 1511 แต่มีขั้นตอนและรายละเอียดแตกต่างกันดังนี้

ขั้นตอนที่ 1: Join Azure Active Directory
ก่อนอื่นให้คุณลงชื่อเช้าเครื่องพีซี Windows 10 ด้วยบัญชีผู้ใช้บนเครื่อง (Local account) เสร็จแล้วตรวจสอบให้แน่ใจว่าสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ จากนั้นให้ทำตามขั้นตอนดังนี้

1. คลิก Start คลิก Settings แล้วทำตาม 1.1 หรือ 1.2

1.1 คลิก System จากนั้นคลิก About แล้วคลิก Connect to work or school (รูปที่ 1)
1.2 คลิก Accounts จากนั้นคลิก Access work or school

รูปที่ 1

2. บนหน้า Connect to work or school ให้คลิก Connect

รูปที่ 2

3. บนหน้า Set up a work or school account ให้คลิก Join this device to Azure Active Directory

รูปที่ 3

4. บนหน้า Let’s get you signed in ให้ป้อนชื่อบัญชีและรหัสผ่านของ Office 365 ของที่ทำงานหรือสถานศึกษา เสร็จแล้วคลิก Sign in

รูปที่ 4

5. บนหน้า Make sure this is your organization ให้คลิก Join

รูปที่ 5

6. บนหน้า You’re all set! ให้คลิก Done (รูปที่ 6) จากนั้นให้ทำการลงชื่อออกจากผู้ใช้ปัจจุบัน แล้วทำตาม ขั้นตอนที่ 2

รูปที่ 6

หลังจากทำการเข้าร่วม Azure AD แล้วเสร็จจะได้หน้า Settings

รูปที่ 7

ขั้นตอนที่ 2: Verify your identity และ Set up a PIN
ขั้นตอนที่ 2 เป็นการตรวจสอบตัวตนของบัญชี Office 365 และการตั้งค่าพินซึ่งจะทำเฉพาะในการเข้าร่วม Azure AD ครั้งแรกเท่านั้น ซึ่งมีขั้นตอนจะเหมือนกับ การเพิ่ม Windows 10 Version 1511 เข้า Azure AD

หมายเหตุ: ปัจจุบัน ไมโครซอฟท์ได้รวมแอป Azure Authenticator เข้ากับ Microsoft account แล้วเปลี่ยนชื่อเป็น Microsoft Authenticator

แหล่งอ้างอิง
Microsoft Enterprise Mobility and Security Blog

Share This
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather
Share.

Comments are closed.