การใช้งาน OneDrive บน Windows 10 เมื่อลงชื่อเข้าด้วย Local Account

0

บทความนี้ ผมมีวิธีการเข้าใช้งาน OneDrive ผ่านทาง File Explorer บนพีซี Windows 10 ในกรณีที่ไม่ได้ลงชื่อเข้าด้วยบัญชีบนเครื่อง (Local Account) มาฝากครับ

การใช้งาน OneDrive บน Windows 10 เมื่อลงชื่อเข้าด้วย Local Account

บน Windows 10 (รวมถึง Windows 8/8.1) ถ้าคุณทำการลงชื่อเข้า (Sign in) ด้วยบัญชีไมโครซอฟท์ (Microsoft Account) คุณสามารถใช้คุณสมบัติการทำงานของ Windows ได้อย่างเต็มความสามารถ และเข้าใช้แอปและบริการของไมโครซอฟท์ได้อย่างสะดวกรวดเร็วโดยไม่ต้องทำการลงชื่อเข้าในแต่ละบริการ (การทำงานเป็นแบบ Single sign-on หรือ SSO)

อย่างไรก็ตาม ในบางสถานการณ์ ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณใช้งาน Windows 10 บนเครื่องพีซีทดสอบ และคุณต้องการใช้ซิงค์ข้อมูลกับ OneDrive ในสถานการณ์เช่นนี้ คุณสามารถเชื่อมต่อกับ OneDrive โดยไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนไปใช้การลงชื่อเข้าด้วยบัญชีไมโครซอฟท์ โดยทำตามขั้นตอนดังนี้

1. เปิด File Explorer แล้วคลิกไอคอน OneDrive ในบานหน้าต่างนำทาง (รูปที่ 1) หรือคลิก Show hidden icons บนแถบงาน จากนั้นคลิกไอคอน OneDrive (รูปที่ 2)

รูปที่ 1

รูปที่ 2

2. บนหน้า Set up OneDrive ให้ป้อนที่อยู่อีเมลในช่อง Enter your email address (เช่น [email protected] หรือ [email protected]) เสร็จแล้วคลิก Sign in

รูปที่ 3

3.บนหน้า Sign in ให้ป้อนอีเมล (เช่น [email protected] หรือ [email protected]) หรือหมายเลขโทรศัพท์และรหัสผ่านในช่อง Email or phone และ Password ตามลำดับ เสร็จแล้วคลิก Sign in

รูปที่ 4

4. บนหน้า This is your OneDrive folder หากต้องการเก็บโฟลเดอร์ OneDrive ในตำแหน่งที่กำหนดให้โดยเริ่มต้นซึ่งโดยทั่วไปคือ C:\Users\”User name”\OneDrive ให้คลิก Next

กรณีที่คุณต้องการเก็บโฟลเดอร์ OneDrive ในตำแหน่งอื่นให้คลิก Change location แล้วเลือกตำแหน่งที่ต้องการ เสร็จแล้วคลิก Next

รูปที่ 5

5. บนหน้า Sync files from your OneDrive ให้เลือกโฟลเดอร์ที่ต้องการซิงค์ลงบนเครื่องพีซี เสร็จแล้วคลิก Next

ทิป: คลิก Sync all files and folder in my OneDrive เพื่อซิงค์ไฟล์และโฟลเดอร์ทั้งหมด

รูปที่ 6

6. บนหน้า Your OneDrive is ready for you คลิก Open my OneDrive folder เพื่อเปิดโฟลเดอร์ OneDrive ด้วย File Explorer

รูปที่ 7

สรุป

ในกรณีที่คุณลงชื่อเข้า Windows 10 ด้วยบัญชีบนเครื่องและต้องการใช้ OneDrive คุณสามารถเชื่อมต่อกับ OneDrive ผ่านทาง File Explorer ได้ตามขั้นตอนด้านบน แต่มีข้อแม้ว่าคุณต้องมีบัญชีไมโครซอฟท์ เช่น นะครับ

ประวัติการปรับปรุงบทความ
11 มีนาคม 2561: ปรับปรุงเนื้อหา
22 ตุลาคม 2559: เผยแพร่ครั้งแรก

Share This
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather
Share.

Comments are closed.