Word 2016 Not responding เมื่อสลับภาษา English-Thai ด้วยปุ่ม Grave Accent (~)

0

บทความนี้ ผมมีวิธีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ากรณีเกิดปัญหาโปรแกรม Word 2016 ค้าง (Not responding) เมื่อทำการการสลับภาษา อังกฤษ-ไทย ด้วยการกดปุ่ม Grave Accent (~) หรือปุ่มตัวหนอน มาฝากครับ ถึงแม้ว่าวิธีเหล่านี้จะไม่ได้แก้ไขปัญหาให้หมดไปอย่างเส้นเชิง แต่คิดว่าน่าจะช่วยลดและบรรเทาปัญหาได้พอสมควรในระหว่างที่ยังไม่มีวิธีการแก้ไขแบบเบ็ดเสร็จครับ

ปัญหาการสลับภาษาไทยใน Microsoft Office 2016
ปัญหานี้เป็นประสบการณ์ตรงที่เกิดกับผมเอง และจากการสืบค้นบนอินเทอร์เน็ตพบว่ามีผู้ใช้ Office 2016 จำนวนไม่น้อยที่ประสบปัญหาลักษณะเดียวกับผม ปัญหาที่ว่าคือ เมื่อทำงานเอกสารด้วยโปรแกรมในชุด Office 2016 เช่น Word 2016 จะเกิดปัญหาโปรแกรมค้าง (Not responding) เมื่อทำการสลับภาษา อังกฤษ-ไทย ด้วยการกดปุ่ม Grave Accent (~) หรือปุ่มตัวหนอน ปัญหานี้จะเกิดขึ้นเป็นบางครั้ง (เกิดแบบสุ่ม) ในบางกรณีอาจเกิดขึ้นถี่จนแทบทำงานไม่ได้ โดยปัญหานี้จะเกิดเฉพาะการปลี่ยนภาษาโดยการกดปุ่ม Grave Accent เท่านั้น ส่วนการสลับภาษา อังกฤษ-ไทย โดยการกดปุ่ม Windows + Space และการคลิกเม้าส์ (Mouse) ยังสามารถใช้งานได้ตามปกติ

ในกรณีที่เกิดปัญหา Windows จะไม่มีการแจ้งเตือนข้อความผิดพลาดใดๆ เพียงแต่โปรแกรม Word 2016 หยุดทำงานอย่างสิ้นเชิงในขณะที่โปรแกรมอื่นยังทำงานได้ตามปกติ ในสถานการณ์ดังกล่าวนี้จะต้องปิดโปรแกรม Word 2016 จาก Task Manager (รูปที่ 1) โดยการคลิกขวาบน Microsoft Word แล้วเลือก End task

รูปที่ 1

วิธีการแก้ปัญหา Word 2016 ค้างเมื่อสลับภาษาอังกฤษ-ไทย
ในขณะที่เขียนเรื่องนี้ (13 ตุลาคม 2559) ผมยังไม่พบหรือทราบว่ามีวิธีการใดที่สามารถแก้ปัญหาการสลับภาษา อังฤษ-ไทย บน Office 2016 ได้แบบสิ้นเชิง สำหรับวิธีที่ผมได้ทดลองแล้วพบว่าสามารถลดและบรรเทาปัญหาได้มี 2 วิธีด้วยกัน ดังนี้

ข้อมูลระบบอ้างอิง
1. โปรแกรม Word 2016 32-บิต/64-บิต (Microsoft Office Professional Plus 2016)
2. ติดตั้งบน Windows 10 Version 1607 (64-บิต)
3. ระบบที่ทดสอบ: Dell Optiplex 7040, Dell Optiplex 7440, Dell Latitude E5270

เปลี่ยนวิธีสลับภาษาอังกฤษ-ไทย
เนื่องจากปัญหาโปรแกรม Word 2016 (รวมถึงโปรแกรมอื่นทั้ง Excel, PowerPoint และ ฯลฯ) ค้างจะเกิดขึ้นเฉพาะเมื่อทำการสลับภาษาอังกฤษ-ไทยด้วยปุ่ม Grave Accent (~) หรือตัวหนอน เท่านั้น ดังนั้นการเปลี่ยนไปใช้วิธีการสลับภาษาอังกฤษ-ไทยด้วยวิธีการกดปุ่ม Windows + Space หรือ ใช้เม้าส์ จะไม่ได้รับผลกระทบ

รูปที่ 2 เป็นการสลับภาษาอังกฤษ-ไทยโดยการกดปุ่ม Windows + Space

รูปที่ 2

รูปที่ 3 เป็นการสลับภาษาอังกฤษ-ไทยโดยการคลิกเม้าส์แถบภาษาบนแถบงาน (โดยทั่วไปจะอยู่ระหว่างไอคอน Action Center กับ Date & Time) แล้วเลือกภาษา ไทย หรือ อังกฤษ ตามต้องการ

รูปที่ 3

เปิดใช้งานโปรแกรมด้วยสิทธิ์ผู้ดูแลระบบ
จากการทดสอบ ผมพบว่าการเปิดโปรแกรม Word 2016 ด้วยสิทธิ์ผู้ดูแลระบบสามารถใช้งานได้ตามปกติโดยไม่เกิดปัญหาโปรแกรมทำงานค้าง (!เป็นผลการทำงานบนระบบทดสอบ – อาจไม่เป็นจริงเสมอไปนะครับ)

วิธีนี้ทำได้โดยการคลิกขวาโปรแกรมที่ต้องการ เช่น Word 2016 (ต้องคลิกจากไฟล์โปรแกรมเท่านั้น – ไม่สามารถใช้วิธีการคลิกชอร์ทคัตได้) จากนั้นเลือก Run as administrator แล้วป้อนครีเดนเซียลของผู้ดูแลระบบหรือคลิก Yes บนหน้า User Account Control

โดยทั่วไปแล้วโปรแกรม Office 2016 จะเก็บอยู่ในโฟลเดอร์ต่องไปนี้
Microsoft Office Pro 2016 32-บิต โปรแกรมจะเก็บอยู่ที่ C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office16
Microsoft Office Pro 2016 64-บิต โปรแกรมจะเก็บอยู่ที่ C:\Program Files\Microsoft Office\Office16

ข้อสังเกต:
จากการทดสอบผมพบข้อสังเกตที่น่าสนใจดังนี้ (!เป็นผลการทำงานบนระบบทดสอบเท่านั้น – อาจไม่เป็นจริงเสมอไปนะครับ)

  1. Office 2016 ได้รับการติดตั้งการปรับปรุงใหม่ล่าสุด คือ October 2016 PU – KB3194160 (ดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ Office Updates) แต่ยังเกิดปัญหาโปรแกรมค้างเหมือนเดิม
  2. โปรแกรม Office 2016 เวอร์ชัน 64-บิต จะเกิดปัญหาค้างบ่อยกว่า 32-บิต
  3. การทำงานกับไฟล์ที่เก็บอยู่บนไดรฟ์เดียวกับ Windows เช่น C: จะเกิดปัญหาค้างบ่อยกว่าการทำงานกับไฟล์ที่เก็บอยู่บนคนละไดรฟ์วกับ Windows

อื่นๆ:
มีบางเว็บไซต์แนะนำให้ถอนการติดตั้งชุดภาษาไทย (ชื่อที่แสดงในหน้า Programs and features คือ Microsoft Office Language Pack 2016 – Thai/ไทย) ออกจากเครื่อง แต่จากการทดลองปรากฏว่ายังคงมีปัญหาโปรแกรมค้างเหมือนเดิมครับ

สรุป
ปัจจุบันยังไม่มีวิธีการแก้ปัญหา Office 2016 ค้างเมื่อทำการสลับภาษา อังกฤษ-ไทย โดยการกดปุ่ม Grave Accent แต่สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้โดยใช้วิธีสลับภาษาด้วยการกดปุ่ม Windows + Space หรือการคลิกเม้าส์แทนการใช้ปุ่ม Grave Accent ที่คุ้นเคย หรือเปิดโปรแกรมด้วยสิทธิ์ผู้ดูแลระบบ (*) ทั้งนี้ใช้ไปจนกว่าจะมีวิธีแก้ไขแบบเบ็ดเสร็จหรือมีวิธีการที่ดีกว่านี้

สำหรับวิธีหลีกเลี่ยงปัญหานี้ คือ การเปลี่ยนไปใช้ Office 2013 แทน (ถ้าทำได้) ครับ

แหล่งอ้างอิง
Microsoft Community
Microsoft Community

* เป็นผลการทำงานบนระบบทดสอบ – อาจไม่เป็นจริงเสมอไปนะครับ

Share This
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather
Share.

Comments are closed.