การคอนฟิก WSUS Server เพื่อแจกจ่ายอัพเดตให้ Windows Server 2016

0

วันนี้มีวิธีคอนฟิก Windows Server Update Services (WSUS) Server ให้แจกจ่ายอัพเดตให้แก่เครื่องเซิร์ฟเวอร์ Windows Server 2016 มาฝากท่านผู้อ่านที่เป็นผู้ดูแลระบบไอที (System Administrator) เพื่อเป็นแนวทางในการใช้งานครับ

แนะนำ Windows Server Update Services Server

ผมเคยแนะนำ WSUS Server ไปแล้วแต่เพื่อไม่ให้ผู้อ่านเสียเวลาย้อนกับไปอ่านเรื่อง คอนฟิก WSUS Server เพื่อแจกจ่ายอัพเดต Windows 10 จึงขอรีรันอีกรอบครับ

WSUS Server เป็นบริการที่ทำหน้าที่ (Role) จัดการการอัพเดตเครื่องพีซีระบบ Windows และซอฟต์แวร์อื่นๆ ของไมโครซอฟท์ให้ทันสมัยอยู่เสมอเพื่อลดจุดอ่อนและเพิ่มความปลอดภัย WSUS Server ช่วยให้ผู้ดูแลระบบไอทีสามารถจัดการการอัพเดตภายในองค์กรได้สะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และสามารถควบคุมได้ นอกจากนี้ การอัพเดตเครื่องพีซีผ่านทาง WSUS Server แทนการอัพเดตผ่าน Windows Update (ซึ่งต้องดาวน์โหลดจากไซต์ของไมโครซอฟท์บนอินเทอร์เน็ต) นั้นช่วยประหยัดแบนด์วิธการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและลดลดความคับคั่งของปริมาณจราจรบนระบบเครือข่ายอีกด้วย

WSUS Server เป็นซอฟต์แวร์ฟรี ซึ่งตั้งแต่เวอร์ชัน 1- 3 ออกเป็นชุดโปรแกรมเสริมที่ผู้ใช้ Windows Server (รองรับ Windows Server 2003 – 2008 R2) ต้องดาวน์โหลดมาติดตั้งเพิ่มเติม ต่อมาคือตั้งแต่ Windows Server 2012 และใหม่กว่าเป็นต้นมา WSUS Server ถูกผนวกเข้าเป็นบทบาท (Role) ของ Windows Server ซึ่งสามารถเปิดใช้งานได้ผ่านทางการ Adds roles ans features (อ่านเรื่อง ติดตั้ง WSUS Server บน Windows Server 2012 R2)

การคอนฟิก WSUS Server เพื่อแจกจ่ายอัพเดตให้ Windows Server 2016

วิธีการคอนฟิก WSUS Server ให้รองรับการอัพเดต Windows Server 2016 มีขั้นตอนดังนี้

ข้อควรทราบ:

  • บทความตั้งอยู่บนสมมุติฐานว่าคุณมี WSUS Server อยู่แล้วและคุ้นเคยกับการจัดการเซิร์ฟเวอร์ตัวนี้พอสมควร
  • วิธีการทำขึ้นอยู่กับเวอร์ชันของ WSUS Server และ Windows, Windows Server ที่ใช้ โดยในที่นี้ใช้เวอร์ชัน 6.3.9600.18057 ติดตั้งบน Windows Server 2012 R2 Enterprise

1. ลงชื่อเข้าเครื่อง WSUS Server จากนั้นให้คลิก Start คลิก Administrative Tools แล้วคลิก Windows Server Update Services

2. บนหน้า Update Services ใน console tree ด้านซ้ายให้คลิก WSUS Server (ในที่นี้คือ WSUS1) จากนั้นคลิก Options แล้วคลิก Products and Classifications ด้านขวา

รูปที่ 1

3. บนแท็บ Products บนหน้า Products and Classifications ให้คลิกเลือกเช็คบ็อกซ์หน้า Windows Server 2016 (บนหน้านี้สามารถได้หลายตัวตามความต้องการครับ) เสร็จแล้วคลิก OK

รูปที่ 2

4. (ดูรูปที่ 1 ประกอบ) บนหน้า Update Services ใน console tree ให้คลิก WSUS Server (ในที่นี้คือ WSUS1) แล้วคลิก Synchronize Now (รูปที่ 3) ซึ่งอยู่ในหัวข้อ Synchronization Status ในส่วน Overview เพื่อทำการซิงค์ข้อมูลกับเซิร์ฟเวอร์ Windows Update ของไมโครซอฟท์ แล้วรอจนการทำงานแล้วเสร็จ

รูปที่ 3

5. เมื่อ WSUS Server ทำการซิงค์ข้อมูลแล้วเสร็จก็ให้ทำการตวจสอบอัพเดตแล้วทำการอนุมัติ (Approve) ให้ทำการติดตั้งบนพีซี Windows Server 2016* ตามความเหมาะสม

หมายเหตุ:
*หลังจากทำการคอนฟิก WSUS Server ให้แจกจ่ายอัพเดตแก่เซิร์ฟเวอร์ Windows Server 2016 แล้ว คุณจะต้องคอนฟิกเซิร์ฟเวอร์ Windows Server 2016 ให้รับอัพเดตจาก WSUS Server ก่อนจึงจะใช้งานได้ สำหรับรายละเอียดจะนำมาฝากในอนาคตครับ

ประวัติการปรับปรุงบทความ
10 มีนาคม 2561: ปรับปรุงเนื้อหา
2 พฤศจิกายน 2559: เผยแพร่ครั้งแรก

Share This
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather
Share.

Comments are closed.