Travel Adapter อุปกรณ์ที่ควรมีไว้คู่ Notebook

0

ผมคิดว่าน่าจะมีคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คจำนวนไม่น้อยที่สายไฟ AC ของอะแดปเตอร์ของเครื่องโน้ตบุ๊คมีลักษณะดังรูปที่ 1 คือ ขั้วสายดิน (Ground) ถูกหักออกไป บทความนี้ผมจึงมีวิธีหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดสถานการณ์ดังกล่าวมาฝากครับ

จำใจต้องหักขั้วสายดินสายไฟ AC ของอะแดปเตอร์ Notebook

สำหรับสาเหตุที่ทำให้(จำใจ)ต้องหักขั้วสายดินนั้นส่วนใหญ่ จะเกิดขึ้นเมื่อนำเครื่องโน้ตบุ๊คไปใช้งานนอกสถานที่ โดยเฉพาะในอาคารเก่าๆ ที่ยังใช้เต้าตัวเมียแบบ 2 ช่อง ในขณะที่สายไฟ AC ส่วนใหญ่ด้านปลั๊กตัวผู้จะมี 3 ขั้ว ทำให้ต่อเสียบปลั๊กไม่ได้จนต้องทำการต้องหักขั้วสายดินในที่สุด

รูปที่ 1

มี Travel Adapter ไว้คู่ Notebook ไม่ต้องหักขั้วสายดิน

วิธีหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ทำให้ต้องหักขั้วสายดินของสายไฟ AC ของเครื่องโน้ตบุ๊คทำได้หลายวิธี ตัวอย่างเช่น พกปลั๊กไฟแบบพกพาติดตัวไปทุกที่ วิธีนี้สามารถแก้ปัญหาการหักขั้วสายดินได้แต่อาจจะดูเทอะทะและไม่ค่อยสะดวกนัก สำหรับวิธีที่ผมใช้คิอการใช้อุปกรณ์ Travel Adapter และสายไฟ AC 1 เส้น (รูปที่ 2) ซึ่งนอกจากแก้ปัญหาการหักขั้วสายดินได้โดยไม่เป็นภาระมากเกินไป

รูปที่ 2

รูปด้านล่างเป็นลักษณะของด้านที่เป็นปลั๊กตัวผู้และปลั๊กตัวเมียของ Travel Adapter ซึ่งอุปกรณ์ตัวนี้ผมได้มาตอนที่ซื้อเครื่องสำรองไฟสำหรับใช้งานกับเครื่องเซิร์ฟเวอร์ สำหรับ Travel Adapter นี้สามารถหาซื้อได้จากร้านขายอุปกรณ์ไฟฟ้าทั่วไป สนนราคาก็ไม่แพงอยู่ในหลักสิบ-ร้อย โดยผมเคยเห็นมีขายในแผนกเครื่องใช้ไฟฟ้าในเทสโก้โลตัส และในร้านขายอุปกรณ์มือถือบางร้าน

รูปที่ 3

สำรับวิธีการใช้งานนั้น ให้ต่อปลั๊กตัวผู้ของสายไฟ AC ของอะแดปเตอร์โน้ตบุ๊คเข้ากับปลั๊กตัวเมียของ Travel Adapter (ด้านขวาของรูปที่ 4) และต่อปลั๊กตัวเมียของสายไฟ AC เข้ากับปลั๊กตัวผู้ของ Travel Adapter (ด้านซ้ายของรูปที่ 4) จากนั้นทำการเสียบปลั๊กตัวผู้ของสายไฟ AC กับปลั๊กต้วเมียของอาคาร (ปกติจะติดอยู่ข้างผนัง)

สำหรับสายไฟ AC ที่ใช้นั้น อาจต้องหักขั้วสายดินออกในกรณีจำเป็น ซึ่งดีกว่าหักขั้วสายดินของสายไฟ AC ของอะแดปเตอร์

รูปที่ 4

สรุป

ถ้าหากคุณต้องใช้งานโน้ตบุ๊คนอกสาถานที่เป็นประจำ แนะนำว่าควรมี Travel Adapter และสายไฟ AC ติดไว้กับกระเป๋าหรือเป้โน้ตบุ๊คเพื่อป้องกันไม่ให้ต้องหักขั้วสายดินของสายไฟ AC ของโน้ตบุ๊คครับ

ประวัติการปรับปรุงบทความ
4 มีนาคม 2561: ปรับปรุงเนื้อหา
28 พฤศจิกายน 2559: เผยแพร่ครั้งแรก

Share This
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather
Share.

Comments are closed.