การเปิด Command prompt ด้วย File Explorer

0

ปกติผมจะเปิดคอมมานด์พร้อมท์ (Command Prompt) ด้วยการกด Windows + X หรือคลิกขวา Start แล้วเลือก Command Prompt หรือบางครั้งใช้วิธีกด Windows + R จากนั้นพิมพ์ cmd ในช่อง Open เสร็จแล้วคลิก OK หรือกดปุ่ม Enter โดยไม่เคยทราบมาก่อนจริงๆ ว่ายังสามารถเปิดคอมมานด์พร้อมท์จาก File Explorer ได้เช่นกัน แต่เมื่อทราบแล้วจึงขอนำวิธีทำมาแบ่งปันเผื่อว่าใครยังไม่ทราบจะได้นำไปใช้งานกันต่อไปครับ

เปิด Command prompt ด้วย File Explorer

ข้อควรทราบ: บทความนี้อ้างอิง Windows 10 แต่สามารถใช้งานได้บน Windows 8.1 เช่นกัน

การเปิดคอมมานด์พร้อมท์ด้วย File Explorer สามารถทำได้ 2 วิธีด้วยกัน ดังนี้

การเปิด File Explorer
ทำได้โดยคลิกไอคอน File Explorer บนแถบงาน หรือโดยการกดปุ่ม Windows + E บนแป้นพิมพ์

วิธีที่ 1: บนหน้าต่าง File Explorer ให้ป้อน cmd ในแถบที่อยู่ (Quick access สำหรับ Windows 10 หรือ This PC สำหรับ Windows 8.1) เสร็จแล้วกดปุ่ม Enter ซึ่งจะได้หน้าต่างคอมมานด์พร้อมท์ดังรูปที่ 2 (ด้านล่าง)

รูปที่ 1

รูปด้านล่างเป็นหน้าต่างคอมมานด์พร้อมท์บน Windows 10

รูปที่ 2

วิธีที่ 2: [เฉพาะ Windows 10 เวอร์ชัน 1607 หรือเก่ากว่า] บนหน้าต่าง File Explorer ให้กด Shift ค้างแล้วคลิกขวาบริเวณพื้นที่ว่าง จากนั้นคลิก Open Command window here ซึ่งจะได้หน้าต่างคอมมานด์พร้อมท์ดังรูปที่ 2 (ด้านบน)

รูปที่ 3

ทิป:
[เฉพาะ Windows 10 เวอร์ชัน 1607 หรือเก่ากว่า] สามารถเปิดคอมมานด์พร้อมท์ในโฟลเดอร์ที่ต้องการได้โดยบนหน้าต่าง File Explorer ให้กด Shift ค้างแล้วคลิกขวาโฟลเดอร์ที่ต้องการ เช่น โฟลเดอร์ Download จากนั้นคลิก Open Command window here

รูปที่ 4

หมายเหตุ
หน้าต่างคอมมานด์พร้อมท์ที่ได้จากการเปิดด้วยวิธีการในบทความนี้จะได้ระดับสิทธิ์ผู้ใช้มาตรฐาน (Standard user)

ประวัติการปรับปรุงบทความ
4 มีนาคม 2561: ปรับปรุงเนื้อหา
23 พฤศจิกายน 2559: เผยแพร่ครั้งแรก

Share This
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather
Share.

Comments are closed.