วิธีเปิดใช้ Windows 10 Version 1607 Limited Periodic Scanning

บทความนี้ ผมมีขั้นตอนวิธีการเปิดใช้งานคุณสมบัติ Limited Period Scanning บนโปรแกรม Windows Defender ซึ่งเป็นคุณสมบัติการทำงานใหม่ที่เพิ่มขึ้นใน Windows 10 Version 1607 หรือ Anniversary Update มาฝากครับ

Limited Period Scanning

Limited Period Scanning เป็นคุณสมบัติใหม่ของ Windows Defender ที่เพิ่มขึ้นใน Windows 10 Version 1607 คุณสมบัติทำให้ผู้ใช้สามารถทำการสแกนเครื่องพีซีโดยใช้เอนจิน Windows Defender เพื่อหามัลแวร์และภัยคุกคามซึ่งโปรแกรมจะทำการกำจัดและแก้ไขในกรณีที่ตรวจพบ ได้แม้ว่า Windows Defender จะไม่ได้ถูกเปิดใช้งานแบบ Real-time

Limited Period Scanning จะทำการสแกนเครื่องโดยอัตโนมัติเป็นระยะในช่วงเวลา Automatic Maintenance เพื่อลดผลกระทบต่อการใช้งานของผู้ใช้ ประสิทธิภาพทำงานของเครื่องพีซี และเพื่อประหยัดพลังงาน นอกจากนี้ ผู้ใช้สามารถทำการสแกนด้วยตนเองหรือตั้งให้ทำงานตามตารางเวลาที่กำหนดได้เช่นกัน

อย่างไรก็ตาม คุณสมบัติ Limited Period Scanning นี้จะมีให้ใช้งานเฉพาะใน กรณีที่มีการติดตั้งใช้งานโปรแกรมแอนตี้ไวรัสเธิร์ดปาร์ตี้บนเครื่องเท่านั้น

การเปิดใช้งาน Limited Period Scanning บน Windows 10 Version 1607 มีขั้นตอนดังนี้

1. คลิก Start แล้วคลิก Settings (หรือกดแป้นพิมพ์ลัด Windows + I)

2. บนหน้า Settings คลิก Update & security

3. บนหน้า Update & security เลือก Windows Defender จากนั้นในด้านขวามือในหัวข้อ “Limited Periodic Scanning” ให้ตั้งค่าเป็น “On”

รูปที่ 1

หมายเหตุ: การปิด Limited Period Scanning บน Windows 10 Version 1607 ทำได้ตามขั้นตอนที่ 1-3 โดยในขั้นตอนที่ 3 ให้ตั้งค่า “Limited Periodic Scanning” เป็น “Off”

ผลการทำงาน

หลังจากทำการเปิดใช้ Limited Period Scanning โปรแกรม Windows จะทำการแจ้งเตือน “Windows Defender Period Scanning ON” ใน Action Center ดังรูปด้านล่าง

รูปที่ 2

โดยผู้ใช้สามารถทำการเปิดโปรแกรม Windows Defender แล้วทำการสแกนไวรัสเหมือนการใช้งานตามปกติ โดยสามารถเลือกสแกนแบบ Quick, Full, Custom รวมถึงการตั้งตั้งให้ทำงานตามตารางเวลาที่กำหนด

รูปที่ 3

สรุป

โดยทั่วไปแล้วการติดตั้งโปรแกรมแอนตี้ไวรัสบนเครื่องพีซีมากกว่าหนึ่งโปรแกรมนอกจากไม่มีประโยชน์แล้วยังอาจทำให้เครื่องทำงานช้าลงอีกด้วย แต่คุณสมบัติ Limited Period Scanning ทำให้ Windows Defender ทำงานร่วมกับโปรแกรมแอนตี้ไวรัสเธิร์ดปาร์ตี้ได้โดยแทบไม่มีผลกับประสิทธิภาพการทำงานซึ่งช่วยยกระดับความปลอดภัยจากมัลแวร์และภัยคุกคามต่าง ๆ โดยผู้ใช้ Windows 10 Version 1607 ที่ใช้งานโปรแกรมแอนตี้ไวรัสเธิร์ดปาร์ตี้ สามารถเปิดใช้งานคุณสมบัติ Limited Period Scanning ได้ตามวิธีด้านบนครับ

แหล่งอ้างอิง
Microsoft Technet

ประวัติการปรับปรุงบทความ
27 กุมภาพันธ์ 2561: ปรับปรุงเนื้อหา
16 ธันวาคม 2559: เผยแพร่ครั้งแรก

Share This
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather