ติดตั้ง PowerShell 5.0 บน Windows 8.1

0

บทความนี้ผมมีวิธีการติดตั้ง Windows PowerShell 5.0 บน Windows 8.1 มาฝากผู้อ่านที่มีความสนใจในการศึกษาการใช้งาน PowerShell (ขออนุญาตออกตัวก่อนว่าผมเป็นผู้ใช้ PowerShell ในระดับเริ่มต้นเท่านั้นนะครับ) ครับ

Windows PowerShell 5.0

Windows PowerShell 5.0 (ต่อไปขอเรียกสั้นๆ ว่า PowerShell 5.0 เพื่อความสะดวกครับ) มาพร้อมคุณสมบัติการทำงานใหม่ที่ขยายขอบเขตการใช้งานให้กว้างขึ้น ปรับปรุงการใช้ประโยชน์ และสามารถใช้ควบคุมและจัดการสภาพแวดล้อมของ Windows ได้ง่ายขึ้นและครอบคลุมมากกว่าเดิม และเนื่องจาก PowerShell 5.0 พัฒนาบนพื้นฐานของเวอร์ชันก่อนหน้าทำให้ backward-compatible กับเวอร์ชันก่อนหน้า และสามารถรองรับ Cmdlets, providers, modules, snap-ins, scripts, functions และ profiles ที่ออกแแบมาสำหรับ PowerShell 4.0,3.0 และ 2.0 โดยไม่ต้องทำการเปลี่ยนแปลงใดๆ (สามารถอ่านรายละเอียเคุณสมบัติใหม่ใน PowerShell 5.0 ได้จากแหล่งอ้างอิงครับ)

PowerShell 5.0 จะติดตั้งมาบน Windows 10 และ Windows Server 2016 ตั้งแต่เริ่มต้น สำหรับ ผู้ใช้ Windows 8.1 สามารถติดตั้ง PowerShell 5.0 ได้จากชุดโปรแกรมที่ชื่อว่า Windows Management Framework (WMF) 5.0 ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ไมโครซอฟท์ให้ใช้งานได้ฟรี

การติดตั้ง Windows PowerShell 5.0 บน Windows 8.1

เนื่องจาก Windows PowerShell 5.0 ต้องการ .Net Framework 4.5 หรือใหม่กว่าในการทำงาน ถ้าคุณได้ติดตั้ง .Net Framework 4.5 หรือใหม่กว่าบนเครื่องเรียบร้อยแล้วให้ข้ามไปยัง ขั้นตอนต่อไป เลยครับ แต่ถ้าหากไม่ – ให้คุณทำตาม ขั้นตอนแรก ครับ

ขั้นตอนแรก: คุณสามารถเข้าไปดาวน์โหลด .Net Framework ได้จากเว็บไซต์ Installing the .NET Framework ของไมโครซอฟท์ ในส่วนนี้ผมเลือกติดตั้ง .Net Framework 4.6.2 ซึ่งเป็นเวอร์ชันใหม่ล่าสุด โดยเลือกดาวน์โหลดเวอร์ชัน Microsoft .NET Framework 4.6.2 (Offline Installer) จากนั้นให้ทำการดับเบิลคลิกไฟล์ที่ได้ (ชื่อไฟล์ขึ้นอยู่กับเวอร์ชันที่ดาวน์โหลด) แล้วทำตามคำสั่งบนหน้าจอจนการติดตั้งแล้วเสร็จ จากนั้นต้องเริ่มต้นระบบใหม่เพื่อให้การติดตั้งสมบูรณ์

ขั้นตอนต่อไป: ให้คุณดาวน์โหลด Windows Management Framework 5.0 โดยเลือกดาวน์โหลดเวอร์ชันที่เหมาะสมกับรุ่นของ Windows ที่ใช้ในการติดตั้ง ในขั้นตอนนี้ผมเลือก Win8.1AndW2K12R2-KB3134758-x64.msu เนื่องจาก Windows 8.1 ที่ใช้ติดตั้งเป็นรุ่น 64-บิต

รูปที่ 1

หลังจากดาวน์โหลดเสร็จแล้วให้ดับเบิลคลิกไฟล์ที่ได้ ในส่วนของผมคือไฟล์ Win8.1AndW2K12R2-KB3134758-x64.msu แล้วทำตามคำสั่งบนหน้าจอจนการติดตั้งแล้วเสร็จ จากนั้นต้องเริ่มต้นระบบใหม่เพื่อให้การติดตั้งสมบูรณ์

ตรวจสอบเวอร์ชัน Windows PowerShell

หลังจากติดตั้ง WMF 5.0 แล้วเสร็จ สามารถตรวจสอบเวอร์ชันของ PowerShell ได้โดยใช้คำสั่ง $PSVersionTable หรือ $Host.Version โดยรูปที่ 2 เป็นเวอร์ชัน 5.0 ซึ่งติดตั้งใหม่ ส่วนรูปที่ 3 เป็นเวอร์ชัน 4.0 ที่ติดตั้งมาพร้อม Windows 8.1

Windows PowerShell 5.0 ที่ทำการติดตั้งใหม่

รูปที่ 2

Windows PowerShell 4.0 ที่ติดตั้งมาพร้อม Windows 8.1

รูปที่ 3

* วิธีในบทความนี้สามารถใช้ได้กับ Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Pro และ Windows Server 2012 R2

แหล่งอ้างอิง
What’s New in Windows PowerShell

ประวัติการปรับปรุงบทความ
30 พฤษภาคม 2561: ปรับปรุงเนื้อหา
25 กุมภาพันธ์ 2561: ปรับปรุงเนื้อหา
28 ธันวาคม 2559: เผยแพร่ครั้งแรก

Share This
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather
Share.

Comments are closed.