ปิด Windows 10 ไม่ให้ติดตั้งอัพเดตอัตโนมัติผ่าน Wi-Fi

0

บทความนี้ผมมีวิธีการตั้งค่า Windows 10 Version 1607 (Anniversary Update) ไม่ให้ทำการดาวน์โหลดและติดตั้งอัพเดตอัตโนมัติมาฝากผู้ใช้ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านทางเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi Network) ครับ

ปกติ Windows 10 จะทำการดาวน์โหลดและติดตั้งอัพเดต (ถ้ามี) โดยอัตโนมัติเมื่อทำการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านทางแบบมีสายแลน (LAN) และเครือข่ายไร้สายแบบไวไฟ (Wi-Fi Network) แต่จะไม่ทำการดาวน์โหลดอัพเดตโดยอัตโนมัติถ้าหากทำการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านทางแบบ Metered connections (การเชื่อมต่อแบบ 3G/4G)

จากพฤติกรรมการทำงานในลักษณะนี้ ถ้าหากคุณเชื่อมต่อพีซี Windows 10 ออกอินเทอร์เน็ตผ่านทางเครือข่ายไร้สายแบบไวไฟคุณสามารถตั้งให้ Windows 10 ไม่ให้ติดตั้งอัพเดตอัตโนมัติได้โดยการตั้งให้เครือข่ายไร้สายแบบไวไฟที่ใช้งานเป็น Metered connections

วิธีการเซ็ตการเชื่อมต่อเครือข่าย Wi-Fi เป็น Metered

วิธีการเซ็ตการเชื่อมต่อเครือข่าย Wi-Fi เป็น Metered มีขั้นตอนดังนี้

1. คลิก Start คลิก Settings (หรือกดปุ่ม Windows + I) แล้วคลิก Network & Internet จากนั้นคลิก Wi-Fi

2. บนหน้า Wi-Fi คลิก Manage known networks

รูปที่ 1

3. คลิกเลือกการเชื่อมต่อเครือข่าย Wi-Fi ที่ต้องการเซ็ตเป็น metered แล้วคลิก Properties

รูปที่ 2

4. บนหน้า Properties ให้ตั้งค่า Set as metered connection เป็น “On” เสร็จแล้วปิดหน้า Settings

รูปที่ 3

หลังจากทำการตั้งให้การเชื่อมต่อแบบไวไฟเป็น Metered connections จะทำให้ Windows 10 ไม่ทำการดาวน์โหลดอัพเดตให้โดยอัตโนมัติ ดังนั้นถ้าหากคุณต้องการให้ Windows 10 ทำการดาวน์โหลดและติดตั้งอัพเดต (ถ้ามี) โดยอัตโนมัติ คุณจะต้องทำการตั้งค่า Set as metered connection เป็น “Off”

แหล่งอ้างอิง
How-To Geek

ประวัติการปรับปรุงบทความ
27 กุมภาพันธ์ 2561: ปรับปรุงเนื้อหา
9 ธันวาคม 2559: เผยแพร่ครั้งแรก

Share This
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather
Share.

Comments are closed.