เปิด-ปิด การแสดง Badge สำหรับแอป UWP บน Windows 10

0

ใน Windows 10 Version 1607 มีการเพิ่มคุณสมบัติ Taskbar Badging สำหรับแอป Universal Windows Platform (UWP) ซึ่งเป็น Badge (สัญลักษณ์หรือป้ายขนาดเล็ก) ที่จะแสดงอยู่บนไอคอนของแอป UWP บนแถบงาน Badge ดังกล่าวนี้จะทำการแจ้งเตือนพร้อมกับบริบทที่เกี่ยวข้องกับแอปตัวนั้นในลักษณะเดียวกับ Badge ของ Live Tiles บนหน้า Start

ตัวอย่าง: รูปด้านล่างเป็นไอคอนแอป Mail บนแถบงาน บน Windows 10 Version 1607 ซึ่งจะเห็นการแสดง Badge เป็นเลข 22 ซึ่งหมายถึงจำนวนของอีเมลใหม่ที่ยังไม่ได้ถูกเปิดอ่าน

รูปที่ 1

Taskbar Badging สำหรับแอป UWP จะถูกเปิดใช้งานตั้งแต่เริ่มต้น นั้นคือ Show badges on taskbar buttons ถูกตั้งค่าเป็น “On” ตั้งแต่เริ่มต้น (ดูรูปที่ 2 ประกอบ)

รูปที่ 2

การเปิดและปิด Badge บนแอป UWP บน Windows 10 Version 1607

หากคุณต้องการปิด ให้คุณทำตามขั้นตอนดังนี้

!ย้ำใช้ได้กับ Windows 10 Version 1607 หรือใหม่กว่าเท่านั้น

1. คลิกขวาบน Taskbar แล้วเลือก Settings หรือ คลิก Start คลิก Settings คลิก Personalization แล้วคลิก Taskbar ในคอลัมน์ด้านซ้าย

2. บนหน้า Taskbar ในคอลัมน์ด้านขวา ให้เลื่อนการตั้งค่า “Show badges on taskbar buttons” เป็น “Off” เพื่อไม่ให้แสดง Badge บนไอคอนแอป UWP บนแถบงานเสร็จแล้วปิดหน้า Settings

หากต้องแสดง Badge บนไอคอนแอป UWP บนแถบงานเหมือนเดิม ให้ตั้งค่า “Show badges on taskbar buttons” เป็น “On”

รูปที่ 3

ทั้งหมดนี้คือ วิธีเปิดหรือปิดการแสดง Badge สำหรับแอป UWP บน Windows 10 Version 1607 และใหม่กว่า ที่นำมาฝากนั้นบทความนี้ครับ

ประวัติการปรับปรุงบทความ
27 กุมภาพันธ์ 2561: ปรับปรุงเนื้อหา
26 ธันวาคม 2559: เผยแพร่ครั้งแรก

Share This
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather
Share.

Comments are closed.