ไมโครซอฟท์ขยายเวลาสนับสนุน Windows Server Update Services 3.0 Service Pack 2 ถึงปี 2020

0

ข่าวดีสำหรับองค์กรที่ยังจัดการการอัพเดต Windows และซอฟต์แวร์ของไมโครซอฟท์ด้วย Windows Server Update Services 3.0 Service Pack 2 หรือ WSUS 3.0 SP2 เนื่องจากไมโครซอฟท์ประกาศเพิ่มการสนับสนุนที่ขยายเวลา (Extended Support) ออกไปถึงวันที่ 14 มกราคม 2020 (2563) จากเดิมที่จะหมดเวลาสนับสนุนเดือนกรกฎาคม 2017 (2560)

สำหรับสาเหตุที่ไมโครซอฟท์ขยายการสนับสนุน WSUS 3.0 SP2 ไปจนถึงปี 2020 ในครั้งนี้ เนื่องจากมันเป็น Role ที่อินทิเกรตกับ Windows Server 2008 R2 โดยไมโครซอฟท์ให้การสนับสนุนที่ขยายเวลาแก่ Windows Server 2008 R2 SP1 ไปจนถึง 14 มกราคม 2020 ดังนั้นจึงต้องขยายการสนับสนุนที่ขยายเวลาแก่ WSUS 3.0 SP2 ออกไปถึง 14 มกราคม 2020 เพื่อให้สอดคล้องกัน

การขยายเวลาการสนับสนุนที่ขยายเวลาครั้งนี้ทำให้องค์กรสามารถใช้ WSUS 3.0 SP2 จัดการการอัพเดต Windows และซอฟต์แวร์ของไมโครซอฟท์ได้ไปจนถึง 14 มกราคม 2563 อย่างไรก็ตาม การใช้งาน WSUS 3.0 SP2 นั้นมีข้อจำกัดที่ผู้ใช้ต้องทราบคือ มันรองรับเฉพาะการจ่ายอัพเดตคุณภาพ (Quality Update) ให้กับพีซี Windows 10 เท่านั้น แต่มันไม่สามารถใช้ในการอัพเกรด Windows 10 (เช่น Windows 8.1 เป็น Windows 10) และการอัพเดตความสามารถ (Feature Update) Windows 10 (เช่น Windows 10 Version 1511 เป็น Windows 10 Version 1607)ได้

ดังนั้น ในกรณีที่องค์กรต้องการใช้ WSUS ทำการอัพเกรด Windows 10 และการอัพเดตความสามารถ Windows 10 จะต้องทำการไมเกรตไปใช้ WSUS 4.0 บน Windows Server 2012 หรือใหม่กว่าเท่านั้น

WSUS 4.0 รองรับการะการอัพเดตความสามารถ Windows 10 ผ่านทาง KB3159706

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
การคอนฟิก WSUS Server เพื่อแจกจ่ายอัพเดตให้พีซี Windows 10
การตั้งค่า Windows 10 ให้อัปเดตผ่านทาง WSUS Server

แหล่งอ้างอิง
Announcing Extended Support for WSUS 3.0 SP2:

ประวัติการปรับปรุงบทความ
28 กุมภาพันธ์ 2561: ปรับปรุงเนื้อหา
5 ธันวาคม 2559: เผยแพร่ครั้งแรก

Share This
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather
Share.

Comments are closed.