อัพเดต KMS Host บน Windows Server 2012 R2 ให้รองรับการแอคติเวต Windows Server 2016

0

ผมต้องการแอคติเวต Windows Server 2016 ผ่านทาง Key Management Service (KMS ) และเนื่องจากผมมีโฮสต์ KMS ที่ติดตั้งอยู่บน Windows Server 2012 R2 อยู่แล้ว จึงต้องการใช้งานโฮสต์ตัวเดิมหากเป็นไปได้ และหลังจากค้นหาบนอินเทอร์เน็ตพบว่าสามารถทำได้เพียงแต่ต้องมีการอัพเตดระบบก่อนดังรายละเอียดด้านล่างครับ

ปกติแล้วการแอคติเวต Windows Server 2016* ผ่านทาง KMS นั้น ถ้าหากเป็นโฮสต์ KMS ที่ติดตั้งบน Windows Server 2016 สามารถทำการแอคติเวตได้โดยไม่จำเป็นต้องอัพเดตระบบเพิ่มเติม แต่สำหรับโฮสต์ KMS ที่ติดตั้งบน Windows Server 2012 และ Windows Server 2012 R2 นั้นถึงแม้ว่าจะสามารถใช้แอคติเวต Windows Server 2016 ได้ แต่จะต้องทำการติดตั้งอัพเดตเพิ่มก่อนตามรายละเอียดดังนี้

KMS Host บน Windows Server 2012 R2

กรณีที่ใช่โฮสต์ KMS บน Windows Server 2012 R2 จะต้องทำการติตดั้งอัพเดตเพิ่ม 2 ตัวดังนี้

1. Update for Windows Server 2012 R2 (KB3058168) https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=47622

2. Update for Windows Server 2012 R2 (KB3172614) https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=53333

KMS Host บน Windows Server 2012

กรณีที่ใช่โฮสต์ KMS บน Windows Server 2012 จะต้องทำการติตดั้งอัพเดตเพิ่ม 2 ตัวดังนี้

1. Update for Windows Server 2012 (KB3058168) https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=47649

2. Update for Windows Server 2012 (KB3172615) https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=53316

อัพเดต 2 ตัวทำหน้าที่ดังนี้
ตัวที่ 1 จะทำให้โฮสต์ KMS บน Windows Server 2012 R2, Windows 8 และ 8.1 สามารถเปิดใช้งาน Windows 10 ได้

ตัวที่ 2 จะทำให้โฮสต์ KMS สามารถเปิดใช้งาน Windows 10 1607 LTSB และ Windows Server 2016 ได้

สำหรับการติดตั้งโฮสต์ KMS สามารถอ่านได้ที่ ติดตั้ง Volume Activation Services บน Windows Server 2012 R2

หลังจากติดตั้ง Volume Activation Services เสร็จแล้วจะต้องทำการติดตั้งหมายเลขผลิตภัณฑ์ KMS (KMS License Key เป็นคนละตัวกับ Setup Key นะครับ) ซึ่งสามารถเข้าไปดูได้จากเว็บไซต์ Volume License Service Center (VLSC) ของไมโครซอฟท์

Key Management Service คืออะไร

Key Management Service หรือ KMS เป็นบริการสำหรับใช้จัดการการการแอคติเวต Windows และ Microsoft Office แบบ Volume Activation (VA) ภายในองค์กร โดยเครื่องที่ทำหน้าที่เป็นโฮสต์ KMS นั้นจะต้องทำการการแอคติเวตกับไมโครซอฟท์ก่อนจึงจะสามารถให้บริการเปิดใช้งานแก่เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายได้ ทั้งนี้ การแอคติเวตเครื่องลูกข่ายนั้นทำได้ทั้งแบบอัตโนมัติ (Activate transparently) โดยที่ผู้ดูแลระบบหรือผู้ใช้ไม่ต้องดำเนินการใดๆ และแบบการแอคติเวตโดยผู้ดูแลระบบหรือผู้ใช้เอง

*ค่า Activation Threshold ของ Windows Server ต้องมีเซิร์ฟเวอร์อย่างน้อย 5 เครื่อง

ข้อควรทราบ: โฮสต์ KMS บน Windows Server 2008 ไม่รองรับการเปิดใช้งาน Windows Server 2016

คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์จึงนำมาฝากเพื่อเป็นแนวทางให้กับผู้ดูแลระบบได้นำไปประยุกต์ใช้งานกันต่อไปครับ

แหล่งอ้างอิง
Microsoft: KMS Activation for Windows Server 2016
Windows Server 2016 Volume Activation Tips

ประวัติการปรับปรุงบทความ
28 กุมภาพันธ์ 2561: ปรับปรุงเนื้อหา
5 ธันวาคม 2559: เผยแพร่ครั้งแรก

Share This
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather
Share.

Comments are closed.