รวมคำสั่งสำหรับเปิดหน้าต่าง Windows 10 Settings

0

บทความนี้ ผมมีเคล็ดลับการเปิดหน้า Settings บน Windows 10 โดยใช้วิธีการรันคำสั่งโดยตรง ซึ่งช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการเข้าถึงหน้า Settings ที่ต้องการ มาฝากให้พิจารณาเป็นทางเลือกในการใช้งานกันครับ

รวมวิธีเปิดหน้าต่าง Windows 10 Settings

ปกติแล้วการเปิดหน้า Settings บน Windows 10 โดยการใช้เม้าส์นั้น คุณต้องทำการคลิกเม้าส์อย่างน้อย 3 ครั้งจึงจะเข้าถึงหน้าที่ต้องการ ตัวอย่างเช่น การเปิดหน้า Update & security คุณต้องคลิก Start จากนั้นคลิก Settings แล้วคลิก Update & security

แต่คุณสามารถเปิดไปยังหน้า Settings ที่ต้องการ ได้โดยตรงโดยการรันคำสั่ง ms-settings ของหน้า Settings นั้นๆ จากหน้า Run ของ Windows 10

ตัวอย่างการเปิดหน้า Update & security ทำได้โดยการรันคำสั่ง ms-settings:windowsupdate จากหน้า Run ตามขั้นตอนดังนี้

1. กดแป้นพิมพ์ Windows + R หรือคลิกขวาปุ่ม Start แล้วเลือก Run

ทิป: สามารถรันจากแถบ Quick access ของ File Explorer ได้เช่นกัน

2. พิมพ์ ms-settings:windowsupdate (ดูรายชื่อคำสั่งทั้งหมดจากรายการด้านล่าง) ในช่อง Open เสร็จแล้วคลิก OK หรือกดปุ่ม Enter

Run (Windows 10)

รายชื่อคำสั่งสำหรับใช้เปิดหน้า Settings บน Windows 10 มีดังนี้

Settings: ms-settings:
Battery Saver: ms-settings:batterysaver
Battery Saver Settings: ms-settings:batterysaver-settings
Battery use: ms-settings:batterysaver-usagedetails
Bluetooth: ms-settings:bluetooth
Colors: ms-settings:colors
Data Usage: ms-settings:datausage
Date and Time: ms-settings:dateandtime
Closed Captioning: ms-settings:easeofaccess-closedcaptioning
High Contrast: ms-settings:easeofaccess-highcontrast
Magnifier: ms-settings:easeofaccess-magnifier
Narrator: ms-settings:easeofaccess-narrator
Keyboard: ms-settings:easeofaccess-keyboard
Mouse: ms-settings:easeofaccess-mouse
Other Options (Ease of Access): ms-settings:easeofaccess-otheroptions
Lockscreen: ms-settings:lockscreen
Offline maps: ms-settings:maps
Airplane mode: ms-settings:network-airplanemode
Proxy: ms-settings:network-proxy
VPN: ms-settings:network-vpn
Notifications & actions: ms-settings:notifications
Account info: ms-settings:privacy-accountinfo
Calendar: ms-settings:privacy-calendar
Contacts: ms-settings:privacy-contacts
Other Devices: ms-settings:privacy-customdevices
Feedback: ms-settings:privacy-feedback
Location: ms-settings:privacy-location
Messaging: ms-settings:privacy-messaging
Microphone: ms-settings:privacy-microphone
Motion: ms-settings:privacy-motion
Radios: ms-settings:privacy-radios
Speech, inking, & typing: ms-settings:privacy-speechtyping
Camera: ms-settings:privacy-webcam
Region & language: ms-settings:regionlanguage
Speech: ms-settings:speech
Windows Update: ms-settings:windowsupdate
Work access: ms-settings:workplace
Connected devices: ms-settings:connecteddevices
For developers: ms-settings:developers
Display: ms-settings:display
Mouse & touchpad: ms-settings:mousetouchpad
Cellular: ms-settings:network-cellular
Dial-up: ms-settings:network-dialup
DirectAccess: ms-settings:network-directaccess
Ethernet: ms-settings:network-ethernet
Mobile hotspot: ms-settings:network-mobilehotspot
Wi-Fi: ms-settings:network-wifi
Manage Wi-Fi Settings: ms-settings:network-wifisettings
Optional features: ms-settings:optionalfeatures
Family & other users: ms-settings:otherusers
Personalization: ms-settings:personalization
Backgrounds: ms-settings:personalization-background
Colors: ms-settings:personalization-colors
Start: ms-settings:personalization-start
Power & sleep: ms-settings:powersleep
Proximity: ms-settings:proximity
Display: ms-settings:display
Display: ms-settings:screenrotation
Sign-in options: ms-settings:signinoptions
Storage Sense: ms-settings:storagesense
Themes: ms-settings:themes
Typing: ms-settings:typing
Tablet mode: ms-settings:tabletmode
Privacy: ms-settings:privacy

แหล่งอ้างอิง
เคล็ดลับนี้ได้มาจาก WinAero
Microsoft – Developer resources

ประวัติการปรับปรุง
25 กุมภาพันธ์ 2561: ปรับปรุงเนื้อหา
1 มกราคม 2560: เผยแพร่ครั้งแรก

Share This
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather
Share.

Comments are closed.