วิธีแอคติเวต Office 365 (Office 2016 ProPlus)

บทความนี้ ผมมีวิธีการแอคติเวต (Activate) โปรแกรม Office 365 เวอร์ชัน Office 2016 ProPlus) ซึ่งทำการติดตั้งโดยใช้เครื่องมือ Click to Run หรือ Office 2016 Deployment Tool มาฝาก ครับ

การแอคติเวต Office 365 (Office 2016 ProPlus)

การแอคติเวตโปรแกรม Office 2016 ที่ติดตั้งจาก Office 365 นั้นมีความแตกต่างกับการแอคติเวตโปรแกรม Office 2016 เวอร์ชันที่ขายปลีกและเวอร์ชันโวลุ่มไลเวนส์ (Volume License) เพราะไม่ต้องใช้หมายเลขผลิตภัณฑ์ 25 หลักแต่จะใช้ที่อยู่อีเมล Office 365 ของสถานศึกษาหรือที่ทำงานในการแอคติเวต

ข้อมูลระบบ
ระบบที่ใช้ในบทความนี้

  • Office 365 แผน Education Plus
  • เครื่องพีซีที่ใช้ติดตั้ง Office 365 เป็น Windows 10 Pro Version 1607

วิธีแอคติเวต Office 365 เวอร์ชัน Office 2016 ProPlus มีขั้นตอนดังนี้

1. เปิดโปรแกรม Office 365 ซึ่งสามารถทำจากโปรแกรม Word 2016, Excel 2016 หรือ PowerPoint 2016 หรืออื่นๆ แล้วสร้างเอกสารใหม่หรือเปิดไฟล์เอกสารที่มีอยู่ จากนั้นบนหน้าต่างโปรแกรมดังกล่าวให้คลิกเมนู File แล้วคลิก Account

2. บนหน้า Account ให้คลิก Activate Product

รูปที่ 1

3. บนหน้า Activate Office ให้ป้อนที่อยู่อีเมล Office 365 ของสถานศึกษาหรือที่ทำงาน เสร็จแล้วคลิก Next

รูปที่ 2

บนหน้าถัดไปให้ป้อนรหัสผ่านของอีเมล Office 365 ที่ใช้ เสร็จแล้วคลิก Sign in

รูปที่ 3

4. หากไม่มีอะไรผิดพลาดจะได้หน้า Account Updated บนหน้านี้คลิก OK

รูปที่ 4

ผลการทำงาน

หลังจากทำการแอคติเวต Office 365 แล้วเสร็จ เมื่อเข้าไปดู Account (เมนู File > Account) จะได้หน้าต่างลักษณะดังรูปด้านล่าง โดยจะมีการแสดงข้อความว่า Belong to อีเมล Office 365

ป.ล. ถ้าหากยังขึ้นข้อคงาม Activation Required ให้ปิด-เปิดโปรแกรม Office 365 ใหม่

รูปที่ 5

ประวัติการปรับปรุง
25 กุมภาพันธ์ 2561: ปรับปรุงเนื้อหา
8 มกราคม 2560: เผยแพร่ครั้งแรก

Share This
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather