ปิด Windows Update เพื่อป้องกันไม่ให้ Windows 10 อัพเดตอัตโนมัติ

ผมได้แนะนำวิธีการแก้ปัญหา Windows 10 ติดตั้งอัพเดตอัตโนมัติไปแล้ว 2 วิธีก่อนหน้านี้ ได้แก่ ปิด Windows 10 ไม่ให้ติดตั้งอัพเดตอัตโนมัติผ่าน Wi-Fi และ ปิด Windows 10 ไม่ให้ติดตั้งอัพเดตอัตโนมัติ สำหรับบทความนี้ผมมีวิธีแก้ปัญหาที่จะหยุดการอัพเดต Windows 10 โดยสิ้นเชิงมาฝาก คือ วิธีการปิด Windows Update ตามรายละเอียดด้านล่างครับ

การปิด Windows Update บน Windows 10

ถ้าวิธีแก้ปัญหา Windows 10 ติดตั้งอัพเดตอัตโนมัติ (แบบซอฟต์คอร์) ไม่ช่วยแก้ปัญหาของคุณ วิธี(แบบฮาร์ดคอร์)ที่น่าจะช่วยตอบโจทย์ให้คุณได้คือ ปิด Windows Update ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้

หมายเหตุ: บทความนี้ใช้ Windows 10 Version 1607 (Anniversary Update) เป็นระบบอ้างอิง

1. กดแป้นพิมพ์ Windows + R หรือคลิกขวาปุ่ม Start แล้วเลือก Run

2. พิมพ์ services.msc (ใช้ตัวใหญ่หรือตัวเล็กก็ได้ แต่ต้องป้อนนามสกุล .msc ด้วย) ในช่อง Open เสร็จแล้วคลิก OK หรือกดปุ่ม Enter

ทิป: สามารถรัน services.msc จากแถบ Quick access ของ File Explorer ได้เช่นกัน

รูปที่ 1

3. บนหน้าต่าง Services ให้ดับเบิลคลิก Windows Update

รูปที่ 2

4. บนหน้าต่าง Windows Update Properties (Local Computer) ในหัวข้อ Startup type ให้เลือกเป็น “Disabled” เสร็จแล้วคลิก OK จากนั้นปิดหน้าต่าง Services

หมายเหตุ: การตั้งค่าจะมีผลหลังจากทำการเริ่มต้นระบบใหม่ หากต้องการให้ความเปลี่ยนแปลงมีผลในทันทีให้ทำการคลิก Stop ในหัวข้อ Service status

ข้อควรทราบ:
วิธีการในบทความนี้เป็นการปิดการทำงานของ Windows Update บน Windows 10 อย่างสิ้นเชิงนั้นหมายความว่า ระบบจะไม่ทำการตรวจสอบและติดตั้งใดๆ ทั้งสิ้น ดังนั้นเมื่อต้องการติดตั้งอัพเดตให้ทำการตั้งค่า Startup type ของ Windows Update เป็น Manual (Trigger)

รูปที่ 3

หลังจากทำการปิด Windows Update จะได้หน้าต่าง Services ลักษณะดังรูปที่ 4

รูปที่ 4

สามารถชมคลิปวิดีโอ “ปิด Windows Update บน Windows 10 ใน 5 ขั้นตอน” ได้จากยูทูบ

ปิด Windows Update Service ด้วย PowerShell

สำหรับผู้ใช้ขั้นสูง สามารถทำการปิดและเปิด Windows Update ด้วยคำสั่ง PowerShell ด้านล่างครับ (ต้องเปิด Windows PowerShell ด้วยสิทธิ์ผู้ดูแลระบบ)

ปิด Windows Update
stop-service wuauserv
set-service wuauserv –startup disabled

เปิด Windows Update
set-service wuauserv –startup manual
start-service wuauserv

ตรวจสอบสถานะ Windows Update
get-wmiobject win32_service –filter “name=’wuauserv'”

ปิด Windows Update Service ด้วยคำสั่ง SC.EXE

สำหรับผู้ใช้ขั้นสูง สามารถทำการปิดและเปิด Windows Update ด้วยคำสั่ง SC.EXE ด้านล่างครับ (ต้องเปิด Command Prompt ด้วยสิทธิ์ผู้ดูแลระบบ)

ปิด Windows Update
sc stop wuauserv
sc config wuauserv start=disabled

เปิด Windows Update
sc config wuauserv start=demand
sc start wuauserv

สรุป

ทั้งที่ได้รับฟังจากผู้ใช้ Windows 10 โดยตรงและข้อมูลที่ได้จากอินเทอร์เน็ต ทำให้ทราบว่าประเด็นที่สร้างปัญหา (และความรำคาญ) ให้ผู้ใช้ Windows 10 เป็นอันดับต้น ๆ คือ Windows Update สาเหตุเพราะมีการออกอัพเดตที่ค่อนข้างบ่อย การอัพเดตใช้เวลานาน และที่สำคัญ Windows 10 จะการติดตั้งอัพเดตอัตโนมัติโดยที่ไม่แจ้งผู้ใช้ก่อน แต่จะแจ้งให้เริ่มต้นระบบหลังจากทำการติดตั้งแล้วเสร็จ

ถ้าคุณอยู่ในกลุ่มเดียวกันกับผู้ใช้ Windows 10 ดังที่กล่าวมา คุณสามารถทำการปิด Windows Update Service ได้ตามวิธีการด้านบน

!สุดท้าย ผมข้อย้ำว่า – การปรับปรุงหรือที่เรียกว่าอัพเดตระบบ Windows เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้ Windows ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย ดังนั้นผู้ใช้ Windows ควรทำการตรวจสอบและติดตั้งอัพเดตอย่างสม่ำเสมอ

แหล่งอ้างอิง
4SysOps

ประวัติการปรับปรุง
25 กุมภาพันธ์ 2561: ปรับปรุงเนื้อหา
26 มีนาคม 2560: เพิ่มวิดีโอ “ปิด Windows Update บน Windows 10 ใน 5 ขั้นตอน”
18 มกราคม 2560: แก้ไขคำผิด
6 มกราคม 2560: เผยแพร่ครั้งแรก

Share This
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather