การอัพเดต Office 2016 (Office 365 Subscription & Volume License)

เพื่อให้การใช้งานโปรแกรม Office 2016 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย ผู้ใช้ควรทำการตรวจสอบและติดตั้งอัพเดตให้ใหม่ล่าสุดอยู่เสมอ อย่างไรก็ตาม วิธีการอัพเดทโปรแกรม Office 2016 นั้นจะขึ้นอยู่เวอร์ชันที่ใช้งานว่าเป็นเวอร์ชัน Home หรือบริการ Office 365 หรือโวลุ่มไลเซนส์ (Volume License) ตามรายละเอียดด้านล่าง

การอัพเดต Office 2016

ผู้ใช้ Office 2016 เวอร์ชัน Home หรือบริการ Office 365 นั้นมีกลไกการอัพเดทในตัวและถูกตั้งให้ทำการอัพเดท(ถ้ามี)อัตโนมัติโดยเริ่มต้น ดังนั้นผู้ใช้จึงไม่จำเป็นต้องดำเนินการ

ในกรณีที่ผู้ใช้ต้องการตรวจสอบการการอัพเดท Office 2016 ด้วยตนเอง ทำได้ตามขั้นตอนดังนี้

1. เปิดโปรแกรมในชุด Office 2016 เช่น Word 2016, Excel 2016, PowerPoint 2016 หรืออื่นๆ จากนั้นสร้างเอกสารใหม่หรือเปิดไฟล์เอกสารที่มีอยู่

2. บนหน้าต่างโปรแกรม Word 2016, Excel 2016, PowerPoint 2016 หรืออื่นๆ ให้คลิกเมนู File แล้วคลิก Account

3. บนหน้า Account ให้คลิก Update Options จากนั้นคลิกตัวเลือกที่ต้องการ

  • Update Now ทำการอัพเดต Office 2016
  • Disable Updates ปิดการอัพเดต Office 2016 (ไม่แนะนำ)
  • View Updates ดูรายละเอียดการอัพเดต Office 2016
  • About Updates ข้อมูลเกี่ยวกับอัพเดท

รูปที่ 1

การอัพเดต Office 2016 Volume License

สำหรับผู้ใช้ Office 2016 โวลุ่มไลเซนส์นั้นจะไม่สามารถทำการอัพเดตโปรแกรมจากภายในตัวได้เนื่องจากไม่มีกลไกการอัพเดทมาให้ แต่จะต้องทำการอัพเดทผ่านทาง Windows Update

รูปที่ 2 เป็นหน้า Account (คลิกเมนู File แล้วคลิก Account) ของโปรแกรม Word 2016 เวอร์ชันโวลุ่มไลเซนส์ ซึ่งจะมีเฉพาะเมนู About Word เท่านั้น

รูปที่ 2

การอัพเดต Office 2016 เวอร์ชันโวลุ่มไลเซนส์ มีขั้นตอนดังนี้

1. คลิก Start คลิก Settings (หรือกดปุ่ม Windows + I) แล้วคลิก Update & security

2. บนหน้า Update & security คลิก Advanced options

3. บนหน้า Advanced options คลิกเลือก Give me updates for other Microsoft products when I update Windows. เสร็จแล้วปิด Settings

รูปที่ 3

แหล่งอ้างอิง
Microsoft – Install Office updates

ประวัติการปรับปรุง
25 กุมภาพันธ์ 2561: ปรับปรุงเนื้อหา
9 มกราคม 2560: เผยแพร่ครั้งแรก

Share This
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather