แก้ปัญหาเปิด Report บน WSUS Server บน Windows Server 2012 R2 ไม่ได้

0

บทความนี้ผมมีวิธีการแก้ปัญหาเปิดรายงาน (Report บน Windows Server Update Services (WSUS) Server ซึ่งติดตั้งอยู่บน Windows Server 2012 R2 มาฝากครับ

ปัญหาเปิด Report บน WSUS Server บน Windows Server 2012 R2 ไม่ได้

สำหรับ WSUS Server ซึ่งติดตั้งอยู่บน Windows Server 2012 R2 นั้นเมื่อคุณพยายามคลิกรายงานบนหน้า Reports ของ Update Services MMC (Update Services > WSUS_Server > Reports) WSUS จะแสดงหน้า Feature Unavailable ดังรูปที่ 2

สาเหตุที่ WSUS แสดงหน้า Feature Unavailable เนื่องจากฟังก์ชันรายงานของเซิร์ฟเวอร์ WSUS ต้องใช้ฟีเจอร์ Report Viewer 2008 ในการทำงานแต่ว่ามันไม่ได้ถูกติดตั้งมาโดยเริ่มต้นบน Windows Server 2012 R2 ดังนั้นคุณจะต้องทำการติดตั้งเองตามขั้นตอนด้านล่าง

รูปที่ 1

เมื่อคลิกรายงานบนหน้า Reports จะได้หน้า Feature Unavailable ดังรูปที่ 2

รูปที่ 2

ติดตั้ง .NET Framework 3.5

เนื่องจาก Report Viewer 2008 ต้องการ .NET Framework 3.5 ในการทำงาน ดังนั้นให้ทำการตรวจสอบให้แน่ใจว่าบนเซิร์ฟเวอร์ WSUS มีการติดตั้ง .NET Framework 3.5 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่ถ้าหากยังไม่ได้ติดตั้งให้ดำเนินการให้เรียบร้อยก่อนทำการติดตั้ง Report Viewer 2008 อ่านวิธีการทำได้ที่ การติดตั้ง .NET Framework 3.5 บน Windows Server 2012 R2

ติดตั้ง Report Viewer 2008

บทความนี้จะเป็นการติดตั้ง Report Viewer 2008 SP1 ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีจากเว็บไซต์ https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=3841 จากนั้นให้ทำการติดตั้งโดยดับเบิลคลิดไฟล์ ReportViewer.EXE แล้วทำตามคำสั้งบนหน้าจอจนแล้วเสร็จ

รูปที่ 3

ผลการทำงาน

หลังจากทำการติดตั้ง Report Viewer 2008 SP1 เสร็จเรียบร้อย จากนั้นเมื่อทำการคลิกบนรายงานบนหน้า Reports (ดูรูปที่ 1 ประกอบ) WSUS จะทำการเปิดหน้าต่างรายงานลักษณะดังรูปที่ 4 (ในตัวอย่างนี้คือ Computer Report)

รูปที่ 4

ประวัติการปรับปรุง
25 กุมภาพันธ์ 2561: ปรับปรุงเนื้อหา
1 มกราคม 2560: เผยแพร่ครั้งแรก

Share This
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather
Share.

Comments are closed.