แก้ปัญหา Windows 10 เปิด File Explorer โดยอัตโนมัติเมื่อลงชื่อเข้าเครื่อง

0

บทความนี้ ผมมีวิธีการแก้ปัญหา File Explorer เปิดโดยอัตโนมัติในทุก ๆ ครั้งเมื่อทำการลงชื่อเข้า (Sign in) เครื่องพีซี Windows 10 มาฝาก เพื่อเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีผู้อ่านท่านใดประสบกับปัญหาลักษณะเดียวกันนี้ครับ

สำหรับเรื่องที่นำมาฝากนี้เป็นประสบการณ์อ้อม ๆ ของผม คือได้รับแจ้งจากผู้ใช้ว่า-เธอมีปัญหาการใช้โน้ตบุ๊ค Windows 10 (ยังเป็นเวอร์ชัน 1511) โดยทุกครั้งที่เธอลงชื่อเข้าเครื่อง File Explorer จะเปิดขึ้นมาอัตโนมัติโดยไม่ทราบสาเหตุ (โดยเธอยืนยันว่าเธอไม่ได้สั่งให้เปิด File Explorer) เธอจึงสงสัยและระแวงว่าเครื่องโน้ตบุ๊คอาจติดไวรัสหรือถูกแฮก จึงให้ผมช่วยตรวจสอบแก้ไข แต่หลังจากทำการตรวจสอบผมพบว่าโน้ตบุ๊คไม่ได้ติดไวรัสหรือถูกแฮกแต่เป็นเพราะเกิดจากการตั้งค่ารีจีสทรีที่เปลี่ยนไปเท่านั้น

วิธีแก้ปัญหา File Explorer เปิดขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อลงชื่อเข้า Windows 10

หลังจากได้รับแจ้งปัญหาจากผู้ใช้ผมจึงทำการค้นหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตซึ่งได้วิธีการแก้ไขตามรายละเอียดด้านล่างครับ

ข้อมูลที่ได้จากอินเทอร์เน็ตระบุว่า การที่ File Explorer เปิดขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อลงชื่อเข้า Windows 10 นั้น เกิดได้จากหลายสาเหตุด้วยกัน แต่ผมขอสรุปมาเพียง 3 สาเหตุ คือ มีการเก็บ shortcut บางอย่างในโฟลเดอร์ Startup, มีการเลือก Restore Previous Folders ใน Folder options และมีการตั้งค่ารีจีสทรีคีย์ Userinit และหรือ Shell

จากนั้นผมจึงทำการไล่ตรวจสอบแต่ละสาเหตุ

โฟลเดอร์ Startup

ผมเริ่มต้นด้วยการตรวจสอบโฟลเดอร์ Startup ทั้งของผู้ใช้ทุกคน (All users) และของบัญชีผมเอง ซึ่งไม่พบว่ามีการเก็บ shortcut อยู่ภายใน

โฟลเดอร์ Startup ของผู้้ใช้ทุกคน บน Windows 10 จะอยู่ที่ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\StartUp

โฟลเดอร์ Startup ของผู้้ใช้แต่ละคนบน Windows 10 จะอยู่ที่ C:\Users\[User name]\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup ตามลำดับ

ออปชัน Restore Previous Folders

จากนั้นผมทำการตรวจสอบการตั้งค่า Restore Previous Folders ใน Folder options ซึ่งไม่มีการเลือกออปชันดังกล่าวนี้แต่อย่างใด

ออปชัน Restore Previous Folders > บนหน้า File Explorer คลิกเมนู File > Chnage folder and search options คลิกแท็บ View จากนั้นตรวจว่าไม่ได้เลือก Restore Previous Folders

รีจีสทรีคีย์ Userinit และ Shell

มาถึงผู้ต้องสงสัยรายสุดท้าย ผมทำการตรวจสอบการตั้งค่ารีจีสทรีคีย์ Userinit และ Shell โดยใช้โปรแกรม Registry Editor (regedit.exe)

ตำหน่งของรีจีสทรีคีย์ Userinit และ Shell

รีจีสทรีคีย์ Userinit และ Shell จะอยู่ที่ HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\

รีจีสทรีคีย์ Userinit นั้นปกติจะต้องตั้งค่าเป็น C:\Windows\system32\userinit.exe, แต่ในกรณีของผมปรากฏว่ามีการตั้งค่าเป็นอย่างอื่น ผมจึงทำการรีเซ็ต (ลบค่าที่ถูกตั้งเพิ่มออก) ให้เป็นค่าเริ่มต้น

รีจีสทรีคีย์ Shell นั้นปกติจะต้องตั้งค่าเป็น explorer.exe รีจีสทรีคีย์นี้ไม่มีอะไรผิดปกติ

หลังจากทำการแก้ไขรีจีสทรีคีย์ Userinit จะได้ผลดังรูปด้านล่าง

รีจีสทรีคีย์ Shell และ Userinit

ผลการทำงาน

หลังจากทำการตรวจสอบและแก้ไขรีจีสทรีคีย์เสร็จแล้วผมทำการเริ่มต้นระบบใหม่ จากนั้นเมื่อทำการลงชื่อเข้า Windows 10 ผลปรากฏว่า File Explorer ไม่ถูกเปิดขึ้นมาโดยอัตโนมัติอีกต่อไปครับ

สรุป

แม้ว่าปัญหา File Explorer เปิดโดยอัตโนมัตินี้ไม่ได้มีผลกระทบอะไรต่อการใช้งานเครื่อง แต่ถ้าคุณรู้สึกว่ามันสร้างความรำคาญและรบกวนจิตใจ คุณสามารถทำการตรวจสอบและแก้ไขได้ตามวิธีการด้านบนครับ

ป.ล. หรือถ้าหากใครมีวิธีแก้ไขแบบอื่นเพิ่มเติมแนะนำได้นะครับ

แหล่งอ้างอิง
Help Desk Geek.

ประวัติการปรับปรุง
25 กุมภาพันธ์ 2561: ปรับปรุงเนื้อหา
22 มกราคม 2560: เผยแพร่ครั้งแรก

Share This
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather
Share.

Comments are closed.