วิธีแก้ Windows Update เกิดข้อผิดพลาด 0x800704022 บน Windows 10

0

สวัสดีครับ บทความนี้ผมมีรายละเอียดสาเหตุที่ทำให้เมื่อพยายามทำการอัปเดต Windows 10 แล้ว Windows Update ได้รับข้อความแสดงรหัสความผิดพลาด 0x800704022 พร้อมทั้งวิธีการตรวจสอบและแก้ไขมาฝาก เผื่อว่าใครพบปัญหาลักษณะนี้จะได้ใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขต่อไปครับ

Windows Update เกิดข้อผิดพลาด 0x800704022

ปัญหานี้จะเกิดขึ้นเมื่อผู้ใช้ Windows 10 พยายามทำการอัปเดตระบบด้วย Settings โดยการคลิก Start คลิก Settings แล้วคลิก Update & Security จากนั้นคลิก Check for update ซึ่งจะได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดดังนี้

There were some problems installing updates, but we’ll try again later. If you keep seeing this and want to search the web or contact support for information, this may help: (0x80070422)

ด้านล่างเป็นหน้าต่าง Windows Update ที่แสดงข้อผิดพลาด

รูปที่ 1

สาเหตุ Windows Update เกิดข้อผิดพลาด 0x800704022

สาเหตุที่ทำให้ Windows Update เกิดข้อผิดพลาด 0x800704022 (ตามรายละเอียดด้านบน) นั้นเกิดจาก Windows Update ถูกปิดการทำงาน (Disabled)

วิธีการแก้ไข Windows Update เกิดข้อผิดพลาด 0x800704022

วิธีการแก้ไข Windows Update เกิดข้อผิดพลาด 0x800704022 ทำได้โดยการเปิดบริการ Windows Update ตามขั้นตอนดังนี้

1. กดแป้นพิมพ์ Windows + R หรือคลิกขวาปุ่ม Start แล้วเลือก Run

2. พิมพ์ services.msc (ใช้ตัวใหญ่หรือตัวเล็กก็ได้ แต่ต้องป้อนนามสกุล .msc ด้วย) ในช่อง Open เสร็จแล้วคลิก OK หรือกดปุ่ม Enter

ทิป: สามารถรันจากแถบ Quick access ของ File Explorer ได้เช่นกัน

รูปที่ 2

3. บนหน้าต่าง Services ให้ดับเบิลคลิก Windows Update (บนหน้านี้ Windows Update มีสถานะเป็น Disabled)

รูปที่ 3

4. บนหน้าต่าง Windows Update Properties (Local Computer) ในหัวข้อ Startup type ให้เลือกเป็น “Manual” เสร็จแล้วคลิก OK จากนั้นปิดหน้าต่าง Services

หมายเหตุ: การตั้งค่าจะมีผลหลังจากทำการเริ่มต้นระบบใหม่ ในกรณีต้องการให้ความเปลี่ยนแปลงมีผลในทันทีให้ทำการคลิก Start ในหัวข้อ Service status

รูปที่ 4

ผลการทำงาน

หลังจากทำการเปิดการทำงาน Windows Update จะได้หน้าต่าง Services โดย Windows Update มีสถานะเป็น Manual Trigger Start ลักษณะดังรูปที่ 5

รูปที่ 5

หลังจากทำการเปิดบริการ Windows Update เรียบร้อยแล้ว (Service status = Start) ให้คุณทำการตรวจสอบการอัปเดตอีกครั้ง หากไม่มีอะไรผิดพลาด คุณจะสามารถทำการติดตั้งการอัปเดตได้ตามปกติ (ถ้ามี)

สามารถดูวิธีแก้ Windows Update เกิดข้อผิดพลาด 0x800704022 ได้จากคลิปวิดีโอด้านล่างครับ

ประวัติการปรับปรุง
25 กุมภาพันธ์ 2561: ปรับปรุงเนื้อหา
23 ธันวาคม 2560: แก้ไขคำผิด, ปรับปรุงเนื้อหา
17 มาราคม 2560: เผยแพร่ครั้งแรก

Share This
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather
Share.

Comments are closed.