หยุด Windows Update บน Windows 10 ด้วย Pause Updates

0

ใน Windows 10 Creators Update การอัปเดตใหญ่สำหรับ Windows 10 ครั้งที่ 3 ซึ่งจะออกอย่างเป็นทางการในช่วงต้นปี 2560 นี้ (คาดว่าน่าจะออกวันใดวันหนึ่งในเดือนเมษายน) มีคุณลักษณะใหม่ที่คิดว่าคงจะถูกใจผู้ใช้ส่วนใหญ่ นั้นคือ Pause Updates ซึ่งอนุญาตให้ผู้ใช้หยุดการอัปเดต Windows ได้นาน 35 วัน โดยเริ่มออกให้ Insider ทดลองใช้งานมาตั้งแต่บิลด์ 15002

วิธีหยุดอัปเดต Windows 10 Creators Update ด้วย Pause Updates

เนื่องจาก Pause Updates นั้นถูกตั้งให้ปิดการทำงาน (Off) โดยเริ่มต้น ดังนั้นถ้าหากคุณต้องการหยุดการอัปเดต Windows เป็นเวลา 35 วัน คุณจะต้องทำการขั้นตอนดังนี้

!วิธีการในบทความนี้ใช้ได้กับ Windows 10 Creators Update บิลด์ 15002 หรือใหม่กว่าเท่านั้น

1. คลิก Start คลิก Settings หรือกดแป้นพิมพ์ลัด Windows + I จากนั้นบนหน้า Windows Settings ให้คลิก Update & security

2. บนหน้า Update & security ในคอลัมน์ด้านซ้ายมือให้เลือก Windows Update จากนั้นในคอลัมน์ด้านขวาให้คลิก Advanced options

รูปที่ 1

3. บนหน้า Advanced options ในหัวข้อ Pause Updates ให้ตั้งค่าเป็น “On” เสร็จแล้วปิดหน้า Settings

รูปที่ 2

การยกเลิก Pause Updates

กรณีที่คุณต้องการยกเลิก Pause Updates เพื่อให้ Windows กลับมาทำการติดตั้งการอัปเดตโดยอัตโนมัติ (ถ้ามี) ตามปกติ ให้คุณทำตามขั้นตอนที่ 1-3 โดยในขั้นตอนที่ 2 ให้ทำการตั้งค่า Pause Updates เป็น “Off”

ผลการทำงาน

หลังจากทำการตั้งค่า Pause Updates เป็น “On” จะทำให้ Windows Update หยุดทำการติดตั้งการอัปเดตเป็นเวลา 35 วัน

ข้อควรทราบ: หลังจาก Windows Update หยุดทำงานครบ 35 วัน มันจะกลับมาทำงานเองโดยอัตโนมัติ และ Windows จะต้องได้ทำการอัปเดตให้เป็นปัจจุบันก่อนจึงจะสามารถทำการหยุดทำการติดตั้งการอัปเดตเป็นเวลา 35 วัน อีกครั้งได้

รูปที่ 3

ประวัติการปรับปรุง
24 กุมภาพันธ์ 2561: ปรับปรุงเนื้อหา
8 กุมภาพันธ์ 2560: เผยแพร่ครั้งแรก

Share This
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather
Share.

Comments are closed.