แสดงหรือซ่อนไอคอนใน Notification area บน Windows 10 Version 1607

ปกติแล้ว Windows 10 จะแสดงไอคอนโปรแกรมหรือคำสั่งที่ใช้งานบ่อยไว้ให้ในพื้นที่แจ้งเตือน (Notification area) บนแถบงานเพื่อความสะดวกในการใช้งาน แต่ในบางครั้งไอคอนบางตัว เช่น Network ไม่ถูกแสดงในพื้นที่แจ้งเตือนอย่างที่ควรจะเป็น ในสถานการณ์ดังกล่าวนี้คุณสามารถดูไอคอนที่ถูกซ่อนไว้ได้โดยการคลิกไอคอน Show hidden icons (Λ) บนแถบงานจากนั้นจะปรากฏฟลายเอ้าต์แสดงไอคอนที่ถูกซ่อนดังรูปที่ 1 

วิธีการด้านบนจะแสดงไอคอนที่ถูกซ่อนแบบชั่วคราวเท่านั้น แต่ถ้าหากคุณต้องการแสดงไอคอนเหล่านั้นในพื้นที่แจ้งเตือนอย่างถาวร คุณสามารถทำได้ตามขั้นตอนด้านล่างครับ

รูปที่ 1

วิธีแสดงหรือซ่อนไอคอนใน Notification area บน Windows 10 Version 1607

เนื่องจาก Windows 10 Version 1607 มีการปรับปรง UI หลายจุดรวมถึงการตั้งค่าแถบงาน ทำให้วิธีการที่เคยใช้บนเวอร์ชัน 1511 หรือเก่ากว่าอย่าง Windows 8/8.1 และ 7 จะไม่สามารถใช้งานได้อีกต่อไป โดยบนเวอร์ชัน 1607 คุณสามารถทำการแสดง (หรือซ่อน) ไอคอนในพื้นที่แจ้งเตือนตามขั้นตอนดังนี้

!บทความนี้อ้างอิง Windows 10 Version 1607 (Anniversary Update)

1. คลิกขวาบน Taskbar แล้วเลือก Settings

หรือว่า คลิก Start คลิก Settings คลิก Personalization แล้วคลิก Taskbar ในคอลัมน์ด้านซ้าย

รูปที่ 2

2. บนหน้า Taskbar ภายใต้หัวข้อ Notification area ให้คลิก Select which icons apear on the taskbar

รูปที่ 3

3 บนหน้า Select which icons apear on the taskbar ให้เลื่อนการตั้งค่าไอคอนตัวที่ต้องการให้ปรากฏบนแถบงาน เช่น Network เป็น On หรือ Off เสร็จแล้วปิดหน้า Settings

รูปที่ 4

ทิป: กรณีต้องการแสดงไอคอนทุกตัวในพื้นที่แจ้งเตือนให้เลือก Always show all icons in the notification area เป็น On

นี่คือวิธีการซ่อนหรือแสดงไอคอนในพื้นที่แจ้งเตือนบนแถบงานบน Windows 10 Version 1607 ที่นำมาฝากในบทความนี้ครับ

ประวัติการปรับปรุง
24 กุมภาพันธ์ 2561: ปรับปรุงเนื้อหา
25 มีนาคม 2560: แก้คำผิด
27 กุมภาพันธ์ 2560: เผยแพร่ครั้งแรก

Share This
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather