ปิด Random Hardware Addresses เครือข่าย Wi-Fi บน Windows 10

0

Windows 10 มีคุณลักษณะ Random Hardware Addresses ซึ่งจะทำการสุ่มหมายเลขฮาร์ดแวร์ (หรือที่รู้จักในชื่อ MAC) ของการ์ดเครือข่ายไร้สายเมื่อทำการเชื่อมต่อเครือข่าย Wi-Fi ที่แตกต่างกัน ข้อดีของการสุ่ม MAC คือทำให้การติดตามตำแหน่งการใช้งานทำได้ขึ้น ทำให้มีความเป็นส่วนตัวและมีความปลอดภัยมากขึ้น

อย่างไรก็ตามการสุ่ม MAC อาจทำให้คุณไม่สามารถเข้าถึงบริการบางอย่างที่ต้องตรวจสอบหรือผูกกับ MAC ที่ตายตัว ซึ่งในสถานการณ์ดังกล่าวนี้คุณจะต้องตั้ง Windows 10 ไม่ให้ทำการสุ่ม MAC ตามวิธีการด้านล่างครับ

วิธีปิด Random Hardware Addresses สำหรับ Wi-Fi บน Windows 10

การปิดการสุ่มหมายเลข MAC ครือข่าย Wi-Fi บน Windows 10 สามารถทำได้ 2 แบบ คือ ปิดทั้งหมดทุกเครือข่าย Wi-Fi หรือปิดเฉพาะเครือข่าย Wi-Fi ที่ต้องการ

» บทความนี้ใช้ Windows 10 Anniversary Update (Version 1607) เป็นระบบอ้างอิง
» ตรวจสอบแล้วว่าวิธีการนี้สามารถใช้ได้กับ Windows 10 เวอร์ชัน 1703 และ 1709

วิธีที่ 1 ปิดการสุ่มหมายเลข MAC บน Windows 10 ทุกเครือข่าย Wi-Fi
ให้คุณทำตามขั้นตอนดังนี้

1. คลิกเมนู Start หรือกดปุ่ม Windows บนแป้นพิมพ์ จากนั้นคลิก Settings หรือคลิก Notification แล้วคลิก All settings

ทิป: สามารถเปิดหน้า Settings ได้โดยใช้แป้นพิมพ์ลัด Windows + I

2. บนหน้า Settings ให้คลิก Network & Internet

3. บนหน้า Network & Internet ให้คลิก Wi-Fi จากหัวข้อด้านซ้ายมือ จากนั้นด้านขวามือในหัวข้อ Random hardware addresses ให้ตั้งค่า Use random hardware addresses เป็น Off

ทิป: กรณีต้องการเปิดใช้งาน การสุ่มหมายเลข MAC ให้ตั้งค่า ตั้งค่า Use random hardware addresses เป็น On

รูปที่ 1

วิธีที่ 2 ปิดการสุ่มหมายเลข MAC บน Windows 10 เฉพาะเครือข่าย Wi-Fi ที่ต้องการ
ให้คุณทำตามขั้นตอนดังนี้

1. ทำตามข้อที่ 1-2 ในวิธีที่ 1

2. บนหน้า Network & Internet ให้คลิก Wi-Fi จากหัวข้อด้านซ้ายมือ จากนั้นด้านขวามือให้คลิก Manage known networks

3. บนหน้า Manage known networks คลิกเลือกเครือข่าย Wi-Fi ที่ต้องการ จากนั้นคลิก Properties

4. บนห้าตั้งค่าเครือข่าย Wi-Fi ในหัวข้อ Random hardware addresses ให้ตั้งค่า Use random hardware addresses เป็น Off

ทิป: กรณีต้องการเปิดใช้งาน การสุ่มหมายเลข MAC ให้ตั้งค่า ตั้งค่า Use random hardware addresses เป็น On

รูปที่ 2

หมายเหตุ: การตั้งค่า ปิดหรือเปิด การสุ่มหมายเลข MACจะมีผลในการเชื่อมต่อ Wi-Fi ในครั้งถัดไป

แหล่งอ้างอิง
Microsoft

ประวัติการปรับปรุง
24 กุมภาพันธ์ 2561: ปรับปรุงเนื้อหา
11 กุมภาพันธ์ 2560: เผยแพร่ครั้งแรก

Share This
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather
Share.

Comments are closed.