เปิด Hyper-V Manager บน Windows Server 2012 R2 แล้วขึ้น Server Manager cannot open the tool

0

บทความนี้ผมมีวิธีการแก้ปัญหาได้รับไดอะล็อกแจ้งข้อความว่า Server Manager cannot open the tool เมื่อพยายามทำการจัดการ Hyper-V บน Windows Server 2012 R2 มาฝากครับ

เปิด Hyper-V Manager บน Windows Server 2012 R2 ไม่ได้

รายละเอียดปัญหาคือ บน Windows Server 2012 R2 เมื่อทำการคลิกขวาบน Hyper-V Server บนหน้าต่าง Server Manager (Server Manager\Hyper-V) จากนั้นคลิก Hyper-V Manager จะไม่สามารถเปิดได้ โดยจะได้รับไดอะล็อกแจ้งข้อความว่า Server Manager cannot open the tool

สาเหตุของปัญหานี้เกิดจากไม่ได้ทำการติดตั้ง Hyper-V GUI Management Tools บนระบบ ซึ่งสามารถแก้ไขได้โดยการติดตั้งเพิ่มตามขั้นตอนดังนี้

1. บนหน้าต่าง Server Manager คลิก 2 Add roles and features จะได้หน้า Roles and Features Wizard

2. บนหน้า Before you begin คลิก Next

3. บนหน้า Select Installation Type คลิกเลือก Role-based or Feature-based Installation แล้วคลิก Next

4. บนหน้า Select destination server เลือกเซิร์ฟเวอร์ที่ต้องการจากรายชื่อใน Server pool แล้วคลิก Next

5. บนหน้า Select server roles คลิก Next

6. บนหน้า Select features คลิกขยายหัวข้อ Remote Administration Tools แล้วคลิกขยายหัวข้อ Role Administration Tools จากนั้นคลิกขยายหัวข้อ Hyper-V Management Tools แล้วคลิกเลือก Hyper-V GUI Management Tools เสร็จแล้วคลิก Next

7. บนหน้า Confirm installation selections คลิก Install

Tip: ถ้าต้องการให้ทำการรีสตาร์ทเซิร์ฟเวอร์โดยอัตโนมัติหลังการติดตั้ง ให้เลือก Restart the destination server automatically if required

8. บนหน้า Installation progress รอจนการติดตั้ง Hyper-V GUI Management Tools แล้วเสร็จ จากนั้นคลิก Close

ผลการทำงาน

หลังจากทำการติดตั้ง Hyper-V GUI Management Tools แล้วเสร็จจะสามารถทำการเปิดใช้ Hyper-V Manager เพื่อจัดการ Virtual Machine ได้ตามปกติ

ประวัติการปรับปรุง
22 กุมภาพันธ์ 2561: ปรับปรุงเนื้อหา
19 เมษายน 2560: เผยแพร่ครั้งแรก

Share This
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather
Share.

Comments are closed.