ไมโครซอฟท์ออก Cumulative Update KB4020102 สำหรับ Windows 10 Version 1703

ไมโครซอฟท์ออกอัพเดตหมายเลข (Cumulative Update) KB4020102 สำหรับ Windows 10 Version 1703 หรือรู้จักในชื่อ Creators Update เพื่อปรับปรุงและแก้ปัญหาการทำงาน โดยหลังทำการติดตั้งอัพเดตเหล่านี้หมายเลขบิลด์จะเปลี่ยนเป็น 15063.332

Cumulative update KB4020102 for Windows 10 Version 1703

อัพเดต KB4020102 เป็นการอัพเดตคุณภาพ (Quality Update) ที่ออกสำหรับผู้ใช้ Windows 10 Version 1703 เพื่อแก้ไขปัญหาและปรับปรุงการทำงานดังนี้

 • แก้ปัญหา NTLM ล้มเหลวในการสร้าง challenge response เมื่อเปิดใช้งาน CredGuard, ใช้ NTLMv2 และเซิร์ฟเวอร์ไม่มีรายละเอียดเป้าหมาย
 • แก้ปัญหา Internet Explorer ไม่ทำตามนโยบาย “Send all sites not included in the Enterprise Mode Site List to Microsoft Edge” เมื่อเปิดเฟเวอริท
 • แก้ปัญหาผู้ใช้ซึ่งไม่ได้เป็นผู้ดูแลระบบจะไม่สามารถติดตั้งการควบคุม ActiveX ใน Internet Explorer 11
 • แก้ปัญหาหลังจากเริ่ม Split View, แอปบางตัว เช่น Microsoft Edge, Hub, Cortana เป็นต้น ไม่ได้รับอินพุทเมื่อใช้งานจอภาพหลายตัว
 • แก้ปัญหาแถบสกรอลบนหน้าไดอะล็อกล็อกออนบล็อคช่องอื่นเมื่อไดอะล็อกมีหลายช่อง
 • แก้ปัญหา ในระหว่างรีเซ็ต VM ทำให้ VM เข้าสู่ Second Level Paging (SLP) ถ้ามีหน่วยความจำเพียงพอบนโฮสต์
 • แก้ปัญหาฟอนท์ non-Unicode บางตัว (เช่น Courier, MS Sans Serif เป็นต้น) แสดงผลตัวอักษรไม่ถูกต้อง บนบางระบบ
 • แก้ปัญหาแอป SMS/messaging หยุดทำงานเมื่อพยายามทำการลบข้อความ
 • แก้ปัญหา หลังจากติดตั้ง Creators Update ออดิโออินพุทที่ผ่านทางตัวถอดรหัสภายนอกไม่ทำงาน
 • แก้ปัญหา oT shell ล้มเหลวในการมอนิเตอร์แอปพลิเคชันที่รันในแบคกราวด์
 • แก้ปัญหาเกิด latency สูงเมื่อใช้ Universal Windows Platform (UWP) MIDI API
 • แก้ปัญหาติดตั้งเครื่องพิมพ์เครือข่ายโดยใช้ซอฟต์แวร์ของผู้ผลิตเครื่องพิมพ์บนเครื่องที่มีแรมน้อยกว่า 4GB ไม่ได้ แต่สามารถติดตั้งจากแอป Settings หรือจาก Devices and Printer ใน Control Panel ได้
 • แก้ปัญหา PrintBRM ล้มเหลวในการรีสโตร์การกำหนดค่าคิวการพิมพ์เมื่อชื่อเครื่องพิมพ์เหมือนกันและพอร์ตเซ็ตเป็น FILE:.
 • แก้ปัญหาการตั้งค่าพร็อกซี่ต่อผู้ใช้ไม่ถูกไมเกรทไปเป็นการตั้งค่าพร็อกซี่ของเครื่อง

การอัพเดต Windows 10 Version 1703

ปกติ Windows 10 Version 1703 จะทำการติดตั้งอัพเดตใหม่โดยอัตโนมัติ (ถ้ามี) และทำการรีสตาร์ทเครื่องเองในเวลาที่เหมาะสม แต่ผู้ใช้ Windows 10 Version 1703 สามารถทำการตรวจสอบและติดตั้งอัพเดตด้วยตนเองโดยคลิก Start แล้วเข้าไปที่ Settings > Update & security > Windows Update จากนั้นคลิก Check for updates แล้วทำการติดตั้งอัพเดต (ถ้ามี) โดยหลังติดตั้งเสร็จจะต้องรีสตาร์ทเครื่องเพื่อให้การติดตั้งเสร็จสมบูรณ์

โดยหลังทำการติดตั้งอัพเดต KB4020102 หมายเลขเวอร์ชันจะเปลี่ยนเป็น Windows 10 Version 1703 (OS Build 15063.332)

แหล่งอ้างอิง
Microsoft

ประวัติการปรับปรุง
21 กุมภาพันธ์ 2561: ปรับปรุงเนื้อหา
26 พฤษภาคม 2560: เผยแพร่ครั้งแรก

Share This
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather