Monthly Archives: June, 2017

How-to

Keyboard Shortcut Key ของโน้ตบุ๊ค Dell Latitude E5270

ด้วยขนาดเครื่องที่จำกัดของโน้ตบุ๊คทำให้แป้นพิมพ์บางปุ่มต้องทำ 2 หน้าที่โดยใช้ปุ่ม Fn (ปุ่มฟังก์ชัน) เป็นตัวควบคุม และใช้สัญลักษณ์หรือไอคอนแสดงไว้บนปุ่มเหล่านั้นเพื่อให้ผู้ใช้ทราบว่าแต่ละปุ่มใช้ทำหน้าที่อะไร อย่างไรก็ตามผู้ใช้บางคนอาจไม่เข้าใจว่าสัญลักษณ์บางตัวใช้ทำอะไรและ/หรือใช้งานอย่างไร บทความผมจึงรวบรวม ฟังก์ชัน…

How-to Mozilla Firefox

ใช้งาน Save Login ใน Firefox อย่างไรให้ปลอดภัย

ฟีเจอร์บันทึกการล็อกอิน (Save Login) ของ Firefox นั้นเหมือนกับดาบ 2 คม เพราะว่าถึงแม้ว่าจะช่วยเพิ่มความสะดวกในการเข้าใช้งานเว็บไซต์และบริการต่างๆ แต่อาจทำให้ถูกขโมยรหัสผ่านได้ถ้าหากว่าใครใช้ไม่ถูกต้องหรือถูกวิธี…

How-to

การสร้าง Windows PE USB Flash Drive

Windows PE เป็นหนึ่งในเครื่องมือสามัญที่ผู้ดูแลระบบ Windows ควรมีไว้ในกล่องเครื่องมือประจำตัว เนื่องจากสามารถใช้งานได้หลากหลายรูปแบบทั้งการติดตั้ง Windows การกู้ระบบ และยังสามารถประยุกต์ใช้งานเฉพาะทาง เช่น…

How-to

ตั้งให้ปุ่ม Num Lock ทำงานอัตโนมัติเมื่อเปิดเครื่องพีซี

ผมไม่แน่ใจว่าผู้ใช้พีซีในประเทศอื่นๆ ไม่นิยมใช้ปุ่ม Num Lock เหมือนคนไทยหรืออย่างไร ทำให้ผู้ผลิตพีซีอย่างเช่น HP และ Dell จึงไม่ตั้งให้ปุ่ม…