ไมโครซอฟท์ออก Cumulative Update KB4022716 สำหรับ Windows 10 Version 1703

0

ไมโครซอฟท์ออกอัปเดตหมายเลข (Cumulative Update) KB4022716 สำหรับ Windows 10 Version 1703 หรือรู้จักในชื่อ Creators Update เพื่อปรับปรุงและแก้ปัญหาการทำงาน โดยหลังทำการติดตั้งอัปเดตเหล่านี้หมายเลขบิลด์จะเปลี่ยนเป็น 15063.447

Cumulative update KB4022716 for Windows 10 Version 1703

อัปเดต KB4022716 เป็นการอัปเดตคุณภาพ (Quality Update) ที่ออกสำหรับผู้ใช้ Windows 10 Version 1703 เพื่อแก้ไขปัญหาและปรับปรุงการทำงาน โดยมีการเปลี่ยนแปลงสำคัญดังนี้

 • แก้ปัญหาเมื่อทำการพิมพ์ Internet Explorer และ Microsoft Edge จากเฟรมทำให้เกิดข้อผิดพลาด 404 หรือพิมพ์หน้าว่างซึ่งเกิดหลังติดตั้งอัปเดต KB4022725
 • แก้ปัญหาการติดตั้งเครื่องพิมพ์เครือข่ายโดยใช้ซอฟต์แวร์ของผู้ผลิตบนเครื่องที่มีแรมน้อยกว่า 4GB อย่างไรก็ตาม สามารถทำการติดตั้งเครื่องพิมพ์ได้อย่างถูกต้องถ้าใช้แอป Settings หรือ Devices and Printers ในแผงควบคุม
 • แก้ปัญหาที่ทำให้แอปกล้องถ่ายรูป (Camera) ใช้หน่วยความจำสูงบนโมบายล์ซึ่งทำให้เปลืองแบตเตอรี่ และแอปซึ่งใช้ media capture element (MCE) หรือ media element (ME) และการเปิดวิดีโอความละเอียด 1080p จะใช้พลังงานจำนวนมากทำให้แบตเตอรี่หมดอย่างรวดเร็ว
 • แก้ปัญหาหลังจากทำการอัปเดตเป็น Creators Update ทำให้ Receive Segment Coalescing (RSC) ถูกเปิดใช้ ส่งผลทำให้ทรูพุท (throughput) ของการเชื่อมต่อแบบไร้สาย (Wireless) มีค่าต่ำมาก
 • แก้ปัญหา (Error 0x7F) กับ Windows Forms (WinForms) ซึ่งทำให้ระบบล่มหลังจากอัปเกรดเป็น Creators Update
 • แก้ปัญหาเชื่อมต่อ Terminal Services Gateway (TSG) บน Windows Server 2008 SP2 ไม่ได้หลังจากอัปเกรดเป็น Creators Update ทำให้ใช้งาน Remote Desktop Services หรือ remote apps ไม่ได้
 • แก้ปัญหา ถ้ากำหนดให้ล็อกออนอัตโนมัติ (auto-logon) ในไฟล์ Unattend.xml ล็อกออนอัตโนมัติจะทำงานได้เฉพาะการล็อกออนครั้งแรกเท่านั้น
 • แก้ปัญหาไซน์อินด้วยใบหน้าไม่ได้หลังจากอัปเกรดเป็น Creators Update
 • แก้ปัญหา โมเด็มแบบ dial-up ทำงานล้มเหลวโดยเกิดข้อผิดพลาด 633 หลังจากอัปเกรดเป็น Creators Update
 • แก้ปัญหาบริการสมาร์ทการ์ด (sccardsvr.exe) หยุดทำงานเป็นระยะ และไม่ทำการรีสตาร์ทเมื่อแอปสมาร์ทการ์ดพยายามเข้าถึงการ์ด
 • แก้ปัญหา แลปท็อปที่ต่อกับดิสก์ ISCSI ยกเลิกการต่อกับเครือข่ายบริษัท อาจเกิดข้อผิดพลาดเมื่อทำการกลับมาต่อกับเครือข่ายบริษัทอีกครั้ง ถ้าการเชื่อมต่อ VPN ไม่เร็วมากพอ
 • แก้ปัญหาการเชื่อมต่อเดสก์ท็อประยะไกลกับ Windows 2016 RDS server ล้มเหลวในการตรวจสอบตัวตน ( authentication) เมื่อใช้สมาร์ทการ์ด
 • แก้ปัญหา Open Mobile Alliance (OMA) Device Management (DM) ใช้อินเทอเฟซผิดในการอินเด็กซ์ APN ออน-ดีมานด์
 • แก้ปัญหาหน่วยความจำรั่ว (memory leak) ในแพลตฟอร์มกล้องถ่ายรูปบนทุกอุปกรณ์สำหรับ PC (กล้องถ่ายรูป MIPI และ USB)
 • แก้ปัญหา ถ้าตั้งการทำงานใน Power Options ของการปิดหน้าจอเป็น “Do Nothing” หากทำการปิดและเปิดหน้าจอจะทำให้แอป UWP หยุดตอบสนองการทำทำงาน
 • แก้ปัญหาล็อกอินไม่ได้ซึ่งเกิดจากสาเหตุอุปกรณ์ไม่ได้ต่อกับโฮสต์พีซี
 • แก้ปัญหา ต้องรอเป็นเวลา 40 – 60 นาทีหลังจากรีสตาร์ท print spooler ก่อนที่จะสามารถทำการตั้งค่าเครื่องพิมพ์ได้
 • แก้ไขปัญหาการแสดงเคอร์เซอร์เมื่อเลื่อนเม้าส์ไปอยู่บนออปชันที่เลือกใน Internet Explorer
 • แก้ไขปัญหาที่การค้นหาสตริงบนหน้าเว็บที่มีหลาย iframes ทำให้ Internet Explorer หยุดทำงาน
 • แก้ไขปัญหา Internet Explorer หยุดตอบสนองการทำงาน เมื่อผู้ใช้คลิกบนส่วนหัวของคอลัมน์ว่างและจากนั้นกดปุ่ม SHIFT และดับเบิลคลิกในทันที
 • แก้ไขปัญหาเหตุการณ์ onhashchange ไม่ถูกเรียก เมื่อท่อง URLs ที่ถูกแฮชใน Internet Explorer
 • แก้ไขปัญหาเพื่อปรับปรุงการจับคู่อุปกรณ์ (pairing), การเชื่อมต่อ, การซิงค์ และประสบการณ์การแจ้งเตือน สำหรับอุปกรณ์ที่สวมใส่ได้ (wearable devices) ของเธิร์ดปาร์ตี้
 • แก้ไขปัญหาเพื่อปรับปรุงการเชื่อมต่อบลูทูธกับอุปกรณ์ที่สวมใส่ได้ (wearable devices)
 • แก้ไขปัญหาเหตุการณ์ NewWindow3 ไม่ถูกเรียกใน Internet Explorer
 • แก้ไขปัญหาหน่วยความจำรั่วที่เกิดขึ้นเมื่อเรียกใช้ฟังก์ชัน BluetoothGATTRegisterEvent() และ BluetoothGATTUnregisterEvent() สำหรับตัวอ่านการ์ด NFC
 • แก้ไขปัญหาปุ่ม clear (x) ภายในฟีลด์ข้อความ HTML ไม่สามารถปิดโดยใช้แอททริบิวท์ ::ms-clear เมื่อโหมดเอกสารน้อยกว่า 10 ใน Internet Explorer 11
 • แก้ไขปัญหา Internet Explorer 11 ล้มเหลวในการโหลดหน้าเว็บ HTML ซึ่งเกิดขึ้นหลังการติดตั้งอัปเดต KB3021952
 • แก้ปัญหา Windows Phone ข้อมูลหาย (email, contact, SMS เป็นต้น) เนื่องจากฐานข้อมูล Unistore เสียหาย
 • แก้ปัญหาเกสต์ VMs ที่ผูกกับไวร์เลส NIC สูญเสียการเชื่อมต่อเครือข่าย ถ้าเกสต์ไม่ส่งแพ็กเก็ต Address Resolution Protocol (ARP) ในหน้าต่างไทม์เอ้าท์ที่คงที่ (5 นาที)
 • แก้ปัญหา องค์ประกอบอินพุทหรือการเลือกไม่สามารถแอคทีฟเป้าหมายของการทำงานใน Internet Explorer 11 หลังจากทำการลบ iframe ที่บรรจุเคอเซอร์ภายในองค์ประกอบอินพุทหรือการเลือกแล้วจึงทำการเพิ่ม iframe ใหม่
 • แก้ปัญหา ไดรฟ์เวอร์ NVIDIA ซึ่งหยุดทำงาน (Error 0x9f) เมื่อระบบเข้าโหมดสลีป ปัญหาเดียวกันนี้ส่งผลทำให้ Microsoft Surface Hubs ปิดเครื่อง
 • แก้ปัญหา เพื่อปรับปรุงการเชื่อมต่อโปรโตคอล Remote Desktop ไปยัง RD Gateway ถูกคอนฟิกสำหรับ RPC over HTTP
 • แก้ปัญหาแอป non-UWP เรียกเข้าไปใน Windows.Devices.Bluetooth API เพื่อลงทะเบียน callbacks หรือ Async
 • แก้ปัญหาไดรฟเวอร์ NFC ไม่ทำงานเนื่องจากการจัดการ tracked timer ไม่ถูกต้อง
 • แก้ปัญหาแอป Centennial ทำงานล้มเหลวถ้าพยายามใช้ Payment Request API
 • แก้ปัญหา Disk Cleanup และ Storage Settings ลบไฟล์จาก system32 เมื่อพาธของไฟล์เกินขนาด MAX_PATH ทำให้บูทเครื่องไม่ได้
 • แก้ปัญหาการเซ็ต data roaming ของดีฟอลท์ cellular เป็น “Don’t roam” เมื่ออัปเกรดเป็น Windows 10 Version 1703
 • แก้ปัญหาความเชื่อถือได้ใน Windows Search
 • แก้ปัญหา ซึ่งทำให้อะแดปเตอร์เครือข่ายเธิร์ดปาร์ตี้บางรุ่นสูญเสียการทำงานหลังอัปเกรดเป็น Windows 10 Version 1703

การอัปเดต Windows 10 Version 1703

ปกติ Windows 10 Version 1703 จะทำการติดตั้งอัปเดตใหม่โดยอัตโนมัติ (ถ้ามี) และทำการรีสตาร์ทเครื่องเองในเวลาที่เหมาะสม แต่ผู้ใช้ Windows 10 Version 1703 สามารถทำการตรวจสอบและติดตั้งอัปเดตด้วยตนเองโดยคลิก Start แล้วเข้าไปที่ Settings > Update & security > Windows Update จากนั้นคลิก Check for updates แล้วทำการติดตั้งอัปเดต (ถ้ามี) โดยหลังติดตั้งเสร็จจะต้องรีสตาร์ทเครื่องเพื่อให้การติดตั้งเสร็จสมบูรณ์

โดยหลังทำการติดตั้งอัปเดต KB4022716 หมายเลขเวอร์ชันจะเปลี่ยนเป็น Windows 10 Version 1703 (OS Build 15063.447)

แหล่งอ้างอิง
Microsoft

ประวัติการปรับปรุง
21 กุมภาพันธ์ 2561: ปรับปรุงเนื้อหา
30 มิถุนายน 2560: แก้ไขคำผิด, ปรับปรุงเนื้อหา
29 มิถุนายน 2560: เผยแพร่ครั้งแรก

Share This
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather
Share.

Comments are closed.