ปิดเสียง Firefox และ Chrome บน Windows 10 Version 1703

คิดว่าผู้ใช้ Windows ส่วนใหญ่จะเปิดเพลงฟังไปด้วย (อาจใช้ Windows Media Player, Groove Music หรือโปรแกรมอื่นๆ ก็แล้วแต่) ในระหว่างที่ท่องอินเทอร์เน็ต และในขณะที่ฟังเพลงอยู่เพลินๆ แต่เมื่อเปิดไปบางเว็บไซต์ที่ตั้งให้เล่นสื่อ เช่น วิดีโอโดยอัตโนมัติทำให้เสียงตีกันกับเสียงเพลงที่กำลังเปิดอยู่ ในสถานการณ์เช่นนี้ ถ้าใช้ Firefox หรือ Google Chrome สามารถการปิดโวลุ่มของแท็บที่มีเสียงได้ แต่ถ้าต้องการปิดเสียงของการท่องอินเทอร์เน็ตแบบสิ้นเชิงสามารถทำได้โดยใช้ Volume Mixer ตามขั้นตอนด้านล่างครับ

วิธีปิดเสียง Firefox หรือ Google Chrome บน Windows 10 Version 1703

สำหรับผู้ใช้ Windows 10 Version 1703 ที่ท่องอินเทอร์เน็ตด้วย Firefox หรือ Google Chrome และต้องการปิดเสียงของเบราเซอร์ทั้ง 2 ตัวนนี้อย่างสิ้นเชิงสามารถทำได้โดยใช้ Volume Mixer ตามขั้นตอนดังนี้

ข้อมูลระบบ
ข้อมูลซอฟต์แวร์ที่ใช้อ้างอิงในบทความนี้

  • Windows 10 Pro Version 1703
  • Mozilla Firefox 54.0.1
  • Google Chrome 59.0.3071.115

1. เปิดโปรแกรม Firefox หรือเปิดโปรแกรม Google Chrome จากนั้นเล่นสื่อ เช่น เปิดวิดีโอบน YouTube

2. คลิกขวาบนไอคอนลำโพงบนแถบงานจากนั้นเลือก Open Volume Mixer

3. บนหน้า Volume Mixer โดยปกติจะมีลักษณะดังรูปด้านล่าง ซึ่งจะมีโวลุ่มของอุปกรณ์ (Device) ซึ่งคือลำโพง และของโปรแกรมต่างๆ (Applications) ที่กำลังเล่นสื่อที่มีเสียง ในที่นี้ คือ Windows Media Player, Firefox และ Google Chrome

จากนั้นให้คลิกไอคอนลำโพงที่อยู่ด้านล่างของคอลัมน์ Firefox ให้ปรากฏ badge สีแดง (ดูรูปด้านล่างประกอบ) เพื่อปิดเสียงทุกแท็บของ Firefox และ/หรือให้คลิกไอคอนลำโพงที่อยู่ด้านล่างของคอลัมน์ Google Chrome ให้ปรากฏ badge สีแดง เพื่อปิดเสียงทุกแท็บของ Chrome เสร็จแล้วปิด Volume Mixer

ข้อควรทราบ
เนื่องจาก Windows 10 จะจำการตั้งค่า Volume Mixer หมายความว่าถึงแม้ว่าจะปิดโปรแกรม Firefox และ/หรือ Google Chrome จากนั้นเปิดโปรแกรมขึ้นมาใหม่การปิดเสียงจะยังคงมีผล ดังนั้นถ้าหากต้องการให้เสียงการเล่นสื่อของ Firefox และ/หรือ Google Chrome ดังออกลำโพงให้ทำการเปิดโวลุ่มใน Volume Mixer

ผลการทำงาน

หลังจากทำการปิดโวลุ่มของ Firefox และ Google Chrome เสร็จแล้ว เสียงของการเล่นสื่อ (ถ้ามี) ของเบราเซอร์ทั้ง 2 ตัวจะไม่ดังออกลำโพงอีกต่อไป

ปิดเสียง Microsoft Edge

สำหรับ Edge ยังล้าหลังอย่างมากในการจัดการเสียง เพราะใน Windows 10 Version 1703 นี้ยังคงไม่มีฟังก์ชันปิดเสียงของแท็บ แถมยังไม่มีออปชันให้ทำการปิดเสียงใน Volume Mixer อีกต่างหาก หมายความว่าถ้าต้องการปิดเสียงที่เปิดใน Edge ต้องทำที่ระดับตัวเล่นสื่อ เช่น ปิดโวลุ่มของ YouTube อย่างไรก็ตาม สามารถใช้แอป EarTrumpet ช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวนี้ครับ สามารถดาวน์โหลดแอป EarTrumpet ได้ฟรีจาก Windows Store ครับ

แหล่งอ้างอิง
Reddit

Share This
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather