วิธีแก้ปัญหาแอคติเวต Office 2016 ผ่าน KMS Host แล้วเกิด ERROR 0xC004F038 หรือ 0xC004F074

0

ในการเปิดใช้งาน (Activate) Office 2016 ผ่านทาง KMS Host โดยเฉพาะการใช้งานบนเครื่องลูกข่ายที่ไม่ได้เป็นสมาชิกเอ็คทีฟไดเร็คตอรีโดเมน (Active Directory Doamin) มีมีโอกาสที่จะเกิดข้อผิดพลาด ERROR 0xC004F038 หรือ 0xC004F074 ได้ค่อนข้างบ่อย ผมเลยนำรายละเอียดปัญหาพร้อมทั้งสาเหตุและวิธีการแก้ไข มาฝากผู้ดูแลระบบไอที (โดยเฉพาะมือใหม่) เพื่อเป็นแนวทางในการนำไปประยุกต์ใช้งานกันต่อครับ

แอคติเวต Office 2016 ผ่าน KMS Host แล้วเกิดข้อผิดพลาด ERROR CODE: 0xC004F038

ปัญหาทำการแอคติเวต Office 2016 ผ่าน KMS Host โดยการรันคำสั่ง OSPP.EXE /ACT ที่คอมมานด์พรอมท์แล้วเกิดข้อผิดพลาด ERROR CODE: 0xC004F038 และข้อความ The count reported by your Key Management Service (KMS) is insufficient.

ด้านล่างเป็นข้อความ (บางส่วน) ของข้อผิดพลาด ERROR CODE: 0xC004F038

ERROR CODE: 0xC004F038
ERROR DESCRIPTION: The Software Licensing Service reported that the product could not be activated. The count reported by your Key Management Service (KMS) is insufficient. Please contact your system administrator.
NOTICE: A KB article has been detected for activation failure: 0xC004F038
FOR MORE INFORMATION PLEASE VISIT: http://support.microsoft.com/kb/2870357#Error0xC004F038

รูปด้านล่างเป็นหน้าคอมมาน์พร้อมท์เมื่อเกิดข้อผิดพลาด ERROR CODE: 0xC004F038

สาเหตุ

สาเหตุที่ทำให้ปัเกิดข้อผิดพลาด ERROR CODE: 0xC004F038 เมื่อทำการแอคติเวต Office 2016 ผ่าน KMS Host เกิดจากจำนวนลูกข่าย Office 2016 ยังไม่ครบตามเงื่อนไข Activation Threshold ที่ไมโครซอฟท์กำหนด ซึ่งนับจากจำนวนการร้องขอทำการเปิดใช้งานที่โฮสต์ KMS ได้รับจากเครื่องลูกข่าย Office 2016 ซึ่งค่า Activation Threshold ของ Office จะต้องมีอย่างน้อย 5 เครื่อง

วิธีแก้แอคติเวต Office 2016แล้วเกิด ERROR 0xC004F074

วิธีแก้ไขปัญหาเกิดข้อผิดพลาด ERROR CODE: 0xC004F038 เมื่อทำการแอคติเวต Office 2016 ผ่าน KMS Host ทำได้โดยการเพิ่มจำนวนเครื่องลูกข่ายให้ครบ 5 เครื่อง

แอคติเวต Office 2016 ผ่าน KMS Host แล้วเกิดข้อผิดพลาด ERROR CODE: 0xC004F074

ปัญหาทำการแอคติเวต Office 2016 ผ่าน KMS Host โดยการรันคำสั่ง OSPP.EXE /ACT ที่คอมมานด์พรอมท์แล้วเกิดข้อผิดพลาด ERROR CODE: 0xC004F074 และข้อความ No Key Management Service (KMS) could be contacted.

ด้านล่างเป็นข้อความ (บางส่วน) ของข้อผิดพลาด ERROR CODE: 0xC004F074

ERROR CODE: 0xC004F074
ERROR DESCRIPTION: The Software Licensing Service reported that the product could not be activated. No Key Management Service (KMS) could be contacted. Please see the Application Event Log for additional information.
To view the activation event history run: cscript OSPP.VBS /dhistorykms
NOTICE: A KB article has been detected for activation failure: 0xC004F074
FOR MORE INFORMATION PLEASE VISIT: http://support.microsoft.com/kb/2870357#Error0xC004F074

รูปด้านล่างเป็นหน้าคอมมาน์พร้อมท์เมื่อเกิดข้อผิดพลาด ERROR CODE: 0xC004F074

สาเหตุ

สาเหตุที่ทำให้เกิดข้อผิดพลาด ERROR CODE: 0xC004F074 เมื่อทำการแอคติเวต Office 2016 ผ่าน KMS Host เกิดจากเครื่องลูกข่าย Office 2016 ไม่สามารถติดต่อกับ KMS Host ได้ ซึ่งมีต้นเหตุมาจากปัญหาต่างๆ เช่น เครื่องเซิร์ฟเวอร์ KMS Host ปิดอยู่หรือออฟไลน์ ป้อนชื่อหรือหมายเลขไอพี KMS Host ผิด หรือการตั้งไฟร์วอลล์บนเซิร์ฟเวอร์ KMS Host ไม่ถูกต้อง

วิธีแก้แอคติเวต Office 2016แล้วเกิด ERROR 0xC004F074

ปัญหาเครื่องลูกข่าย Office 2016 ไม่สามารถติดต่อกับ KMS Host ได้นั้นเกิดได้จากหลายสาเหตุ โดยวิธีการตรวจสอบแลัแก้ไขขอของสาเหตุที่พบบ่อยมีดังนี้

1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องเซิร์ฟเวอร์ KMS Host เปิดอยู่ และออนไลน์

2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าป้อนชื่อหรือหมายเลขไอพี KMS Host ถูกต้อง

3. ตรวจสอบการตั้งค่าไฟร์วอลล์บน KMS Host ว่าได้อนุญาตให้ทราฟิก Key Management Service ผ่านเข้า (Inbound) ได้ สำหรับวิธีการตรวจสอบไฟล์วอลล์บน Windows Server พอสังเขป ทำได้โดยเปิด Windows Firewall with Advanced Security จากนั้นไปที่ Inbound Rules > Key Management Service (TCP-In) แล้วตรวจสอบให้แน่ใจว่าค่าในคอลัมน์ Enabled ของทั้ง 3 โปรไฟล์ คือ All, Domain และ Private เป็น Yes

กรณีที่มีกฏข้อใดที่ค่าในคอลัมน์ Enabled เป็น No ให้ทำการคลิกขวาแล้วเลือก Enable Rule

สามารถดูแนวทางการคอนฟิกไฟร์วอลล์บน Windows ได้จากเรื่อง การคอนฟิก Scope ใน Windows Firewall บน Windows 10

หลังจากปัญหาได้รับการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว จากนั้นเมื่อทำการแอคติเวต Office 2016 ผ่าน KMS Host จะสามารถทำการได้สำเร็จครับ

ประวัติการปรับปรุง
19 กุมภาพันธ์ 2561: ปรับปรุงเนื้อหา
26 สิงหาคม 2560: เผยแพร่ครั้งแรก

Share This
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather
Share.

Comments are closed.