Samsung Galaxy A7 (2017) ขึ้นแจ้งเตือน Device Maintenance

วันนี้เมื่อเปิดโทรศัพท์แล้วผมรู้สึกตกใจเล็กน้อยเพราะว่ามีการแจ้งเตือน 1 รายการใน Settings จากนั้นจึงทำการตรวจสอบและพบว่าเป็นการแจ้งเตือน Device Maintenance ว่ามีไฟล์ที่ไม่จำเป็นบนเครื่อง แต่หลังจากทำการลบไฟล์เหล่านั้นออกแล้วแต่การแจ้งเตือนก็ไม่หาย แล้วการแจ้งเตือนนี้เกิดจากอะไรและแก้ไขอย่างไร ติดตามได้จากรายละเอียดด้านล่างครับ

การแก้ปัญหา Samsung Galaxy A7 (2017) ขึ้นแจ้งเตือน Device Maintenance

หลังจากพบว่ามีการแจ้งเตือน Device Maintenance ผมทำการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. ผมเริ่มต้นโดยการปัดขอบหน้าจอด้านบนลงล่างแล้วแตะ Settings

2. บนหน้า Setting แตะ Device Maintenance

3. บนหน้า Device Maintenance จะมีการแสดงรายละเอียดของการแจ้งเตือน

โดยในกรณีของผมเป็นการแจ้งเตือนว่ามีไฟล์ที่ไม่จำเป็น(ไฟล์ขยะ)บนเครื่อง โดยมีข้อความแจ้งเตือนดังต่อไปนี้

You have unnecessary files on your phone. Tap FIX NOW to free up storage space and perform additional optimizations.

บนหน้านี้ผมแตะปุ่ม FIX NOW แล้วรอจนการทำงานแล้วเสร็จ

หมายเหตุ: บนหน้านี้ยังแสดงสถานนะแบตเตอรี่ พื้นที่เก็บข้อมูล หน่วยความจำ ความปลอดภัยของอุปกรณ์ และโหมด Ultra data saving อีกด้วย

4. จากนั้นแตะปุ่ม DONE บนหน้า Device Maintenance

ผลการแก้ไขปัญหา

หลังจากทำการแก้ไขปัญหาแล้วเสร็จได้คะแนน 90/100 (ตอนมีปัญหาได้ 60/100) ดังรูปด้านล่าง

ถึงแม้ว่าจะทำการไฟล์ที่ไม่จำเป็นออกจากบนเครื่องไปแล้ว แต่!!! ปรากฏว่าเครื่องยังคงแจ้งเตือนเหมือนเดิม ตอนแรกผมนึกว่าต้องรออัปเดตสถานะสักครู่ แต่หลังจากผ่านไปหลายนาทีการแจ้งเตือนก็ยังไม่หายจึงทำการรีสตาร์ทเครื่องใหม่แต่ก็ยังไม่หายอยู่ดี

คิดในใจว่า ….เอาแล้วงานเข้าแล้ว

จากนั้นผมจึงทำการตรวจสอบหน้า Device Maintenance อย่างละเอียด และเมื่อตรวจสอบหน้า About Device maintenance ปรากฏว่ามีอัปเดตเวอร์ชันใหม่จึงทำการแตะปุ่ม UPDATE

จากนั้นจะปรากฏหน้า Update Device maintenance and Device security บนหน้านี้ผมคลิก UPDATE อีกครั้งเพื่อทำการอัปเดตเป็นเวอร์ชันใหม่

จากนั้นรอจนการดาวน์โหลด (ผมสวิทช์ไปใช้ WiFi เพื่อความรวดเร็วครับ) และติดตั้งแล้วเสร็จ

หลังทำการอัปเดตแล้วเสร็จผลปรากฎว่า….การแจ้งเตือนหายไปเรียบร้อยครับ 🙂

สรุป

กรณีที่ Samsung Galaxy A7 (2017) ขึ้นแจ้งเตือน Device Maintenance ถ้าหากทำการ FIX NOW แล้วการแจ้งเตือนยังไม่หาย ให้ตรวจสอบและอัปเดตแอป Device Maintenance เป็นเวอร์ชันใหม่ล่าสุด

ป.ล. 1 เพื่อการใช้งานสมาร์ทโฟนอย่างมีประสิทธิภาพควรทำการบำรุงรักษาเครื่องและอัปเดตแอปอย่างสม่ำเสมอครับ

ป.ล. 2 ถ้าระบบแจ้งเตือนให้ชัดเจนว่ามีการออกแอป Device Maintenance น่าจะดีกว่านี้

ประวัติการปรับปรุง
18 กุมภาพันธ์ 2561: ปรับปรุงเนื้อหา
6 ตุลาคม 2560: เผยแพร่ครั้งแรก

Share This
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather