เปลี่ยน Product Key ของ Office 2016 Pro Plus จาก MAK เป็น KMS

0

โพสต์นี้ผมจะสาธิตวิธีการเปลี่ยนหมายเลขผลิตภัณฑ์ (Product Key) ของ Microsoft Office 2016 Pro Plus จากหมายเลขผลิตภัณฑ์แบบ Multiple Activation Key (MAK) ไปเป็น Generic Volume License Key (GVLK) หรือ KMS Setup Key เพื่อให้สามารถเปิดใช้งานผ่านทางเซิร์ฟเวอร์ Key Management Service (KMS)

โดยทั่วไปแล้ว การติดตั้ง Office 2016 Pro Plus นั้นจะใช้หมายเลขผลิตภัณฑ์ GVLK โดยเริ่มต้นซึ่งหมายความว่าสามารถเปิดใช้งานผ่านทางโฮสต์ KMS ได้โดยไม่ต้องทำการติดตั้งหมายเลขผลิตภัณฑ์ใหม่ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ทำการติดตั้ง Office 2016 Pro Plus ด้วยหมายเลขผลิตภัณฑ์แบบ MAK แล้วต่อมาต้องการเปลี่ยนไปแอคติเวตผ่านทางโฮสต์ KMS ในภายหลัง จะต้องทำการการติดตั้งหมายเลขผลิตภัณฑ์ MAK และทำการติดตั้งหมายเลขผลิตภัณฑ์ GVLK ก่อน

ข้อมูลระบบ
ระบบที่ใช้อ้างอิงในบทความนี้

  • Windows 10 Pro Version 1709 (Fall Creators Update)
  • Office 2016 Pro Plus (MAK VL)

ขั้นตอนต่อไปนี้จะต้องทำรันคำสั่งที่คอมมานด์พร้อมท์ด้วยสิทธิแอดมิน

เปิดคอมมานด์พร้อมท์ด้วยสิทธิแอดมิน

บน Windows 10 เวอร์ชัน 1703 หรือใหม่กว่าสามารถเปิดคอมมานด์พร้อมท์ด้วยสิทธิแอดมินได้โดยกดปุ่ม Windows หรือคลิก Searh box ของ Cortana แล้วป้อน cmd จากนั้นคลิกขวา command prompt แล้วเลือก Run as administrator โดยให้คลิก Yes บนหน้า User Account Control (ถ้ามี)

กรณีได้รับพร้อมท์ให้ป้อนครีเดนเชียลให้คุณป้อนชื่อบัญชีและรหัสผ่านของผู้ใช้กลุ่มผู้ดูแลระบบ

ขั้นตอนที่ 1: ทำการถอนการติดตั้งหมายเลขผลิตภัณฑ์ MAK

ที่หน้าคอมมานด์พร้อมท์ให้ถอนการติดตั้งหมายเลขผลิตภัณฑ์ MAK ของ Office 2016 Pro Plus โดยการรันคำสั่งตามรูปแบบด้านล่าง แล้วรอจนการทำงานแล้วเสร็จ

Office เวอร์ชัน 32-บิต
cscript “C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs” /unpkey:XXXXX

Office เวอร์ชัน 64-บิต
cscript “C:\Program Files\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs” /unpkey:XXXXX

เมื่อ XXXXX คือ หมายเลขผลิตภัณฑ์ MAK 5 ตัวสุดท้าย ของ Office 2016

ถ้าหากไม่ทราบหมายเลขผลิตภัณฑ์ MAK 5 ตัวสุดท้าย ให้รันคำสั่ง

Office เวอร์ชัน 32-บิต
cscript “C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs” /dstatus

Office เวอร์ชัน 64-บิต
cscript “C:\Program Files\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs” /dstatus

ขั้นตอนที่ 2: ทำการติดตั้งหมายเลขผลิตภัณฑ์ GVLK

ที่หน้าคอมมานด์พร้อมท์ให้ทำการติดตั้งหมายเลขผลิตภัณฑ์ GVLK ของ Office 2016 Pro Plus โดยการรันคำสั่งตามรูปแบบด้านล่าง แล้วรอจนการทำงานแล้วเสร็จ

Office เวอร์ชัน 32-บิต
cscript “C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs” /inpkey:XQNVK-8JYDB-WJ9W3-YJ8YR-WFG99

Office เวอร์ชัน 64-บิต
cscript “C:\Program Files\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs” /inpkey:XQNVK-8JYDB-WJ9W3-YJ8YR-WFG99

เมื่อ XQNVK-8JYDB-WJ9W3-YJ8YR-WFG99 คือ หมายเลขผลิตภัณฑ์ GVLK ของ Office 2016 Pro Plus ซึ่งดูได้จากเว็บไซต์ GVLKs for KMS of Office 2016 สำหรับหมายเลขผลิตภัณฑ์ GVLK ของ Office 2013 สามารถดูได้จากเว็บไซต์ GVLKs for KMS of Office 2013

ขั้นตอนที่ 3: ทำการติดตั้งโฮสต์ KMS

ที่หน้าคอมมานด์พร้อมท์ให้ทำการติดตั้งโฮสต์ KMS สำหรับใช้แอคติเวต Office 2016 Pro Plus โดยการรันคำสั่งตามรูปแบบด้านล่าง แล้วรอจนการทำงานแล้วเสร็จ

Office เวอร์ชัน 32-บิต
cscript “C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs” /sethst:kms.your_domain.com

Office เวอร์ชัน 64-บิต
cscript “C:\Program Files\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs” /sethst:kms.your_domain.com

การติดตั้งโฮสต์ KMS สามารถใช้หมายเลขไอพี (IP Address) ได้ตามรูปแบบด้านล่าง

Office เวอร์ชัน 32-บิต
cscript “C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs” /sethst:192.168.1.10

Office เวอร์ชัน 64-บิต
cscript “C:\Program Files\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs” /sethst:192.168.1.10

ขั้นตอนที่ 4: ทำการแอคติเวต Office 2016 Pro Plus ผ่านทางโฮสต์ KMS

ที่หน้าคอมมานด์พร้อมท์ให้ทำการแอคติเวต Office 2016 Pro Plus ผ่านทางโฮสต์ KMS โดยการรันคำสั่งตามรูปแบบด้านล่าง แล้วรอจนการทำงานแล้วเสร็จ

Office เวอร์ชัน 32-บิต
cscript “C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs” /act

Office เวอร์ชัน 64-บิต
cscript “C:\Program Files\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs” /act

รูปด้านล่างผลการแสดงสถานะของ  Office 2016 Pro Plus หลังจากทำการแอคติเวตผ่านทางโฮสต์ KMS

ทั้งหมดนี้ เป็นขั้นตอนการเปลี่ยนหมายเลขผลิตภัณฑ์ของ Office 2016 Pro Plus จากหมายเลขผลิตภัณฑ์แบบ MAK ไปเป็น GVLK เพื่อทำการแอคติเวตผ่านทางโฮสต์ KMS ครับ

แหล่งอ้างอิง
Microsoft

ประวัติการปรับปรุง
23 พฤศจิกายน 2560: เผยแพร่ครั้งแรก

Share This
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather
Share.

Comments are closed.