ปัญหาที่พบหลังอัปเดต Windows 10 Fall Creators Update

[29 พศจิกายน 2560] หลังจากทำการใช้งานผมพบปัญหาเพิ่มอีก 2 ปัญหา คือ พาร์ติชั่นฮาร์ดดิสก์เปลี่ยนแปลง และโปรแกรม PowerPoint 2016 มีปัญหาการแสดงผลฟอนท์ ตามรายละเอียดด้านล่าง

โพสต์นี้ผมมีประสบการณ์เกี่ยวกับการอัปเดต Windows 10 เป็นเวอร์ชัน 1709 หรือ Fall Creators Update มาบอกเล่าให้ได้รับทราบถึงประเด็นปัญหาที่อาจจะพบหลัวจากอัปเดต เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับใช้เตรียมตัว(เตรียมใจ)วางแผนรับมือกันต่อไปครับ

การอัปเดต Windows 10 เป็นเวอร์ชัน 1709 ของผมนั้นทำบนพีซีหลายสิบเครื่องในสองยี่ห้อจำนวนสามรุ่นซึ่งรัน Windows 10 เวอร์ชัน 1511 และ 1703 โดยทุกเครื่องติดตั้ง Office 2016 ProPLus

สำหรับการอัปเดตนั้นผมใช้วิธีการแบบ In-place โดยการใช้ไฟล์ไอเอสโออิมเมจ Windows 10 เวอร์ชัน 1709 ซึ่งการอัปเดตใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมงต่อเครื่อง โดยมีประเด็นปัญหาที่พบดังนี้ครับ

เปิด Fast startup โดยเริ่มต้น

สำหรับประเด็นแรกที่นำมาฝากเกี่ยวกับกับการตั้งค่า Power นั้นคือ ถ้าหากเราปิดการทำงานของฟีเจอร์ Fast startup หลังทำการอัปเดตเป็นเดตเวอร์ชัน 1709 ระบบจะทำการเปิดฟีเจอร์ Fast startup ให้โดยอัตโนมัติ ดังนั้น ถ้าเรายังยืนยันที่จะทำการปิดฟีเจอร์นี้ จะต้องทำการปิดฟีเจอร์ Fast Startup ใน Power Options ด้วยตนเอง อ่านแนวทางการทำได้ที่ การเปิด Fast Startup บน Windows 10

Office 2016 Pro ต้องแอคติเวตใหม่

ประเด็นที่สองคือสำหรับ Office 2016 Pro ต้องแอคติเวตใหม่ ประเด็นนี้เป็นเรื่องค่อนข้างซีเรียส โดยเฉพาะสำหรับผู้ใช้บริษัทหรือองค์กรที่ใช้แอคติเวต Office 2016 ด้วย MAK เนื่องจากระบบจะนับเป็นการแอคติเวตใหม่ซึ่งทำให้จำนวนการแอคติเวตในระบบเพิ่มขึ้น และถ้าหากจำนวนดังกล่าวเกินจำนวนสิทธิ์ที่ได้รับจะทำให้การแอคติเวต Office 2016 ล้มเหลว ซึ่งในกรณีหลังนี้ให้ติดต่อตัวแทนจำหน่ายเพื่อทำการแก้ไขต่อไปครับ

ปุ่ม NumLock ไม่ทำงาน

ประเด็นที่สามซึ่งพบเมื่อทำการอัปเดต Windows 10 เป็นเวอร์ชัน 1709 คือปุ่ม NumLock ไม่ทำงาน ปัญหานี้อาจพบได้เฉพาะบนพีซีบางรุ่นบางยี่ห้อ ซึ่งในกรณีของผมเกิดกับพีซี Dell รุ่น Optiplex 7040
วิธีการแก้ไขปุ่ม NumLock ไม่ทำงานหลังอัปเดต Windows 10 เวอร์ชัน 1709 นั้น ผมใช้วิธีการแก้ไขรีจีทรีย์ อ่านรายละเอียด

จำนวน Profile มีผลต่อเวลาที่ใช้อัปเดต

ประเด็นที่สี่ซึ่งพบในการอัปเดต Windows 10 เป็นเวอร์ชัน 1709 คือจำนวนโปรไฟล์ของผู้ใช้บนเครื่องมีผลต่อเวลาที่ใช้อัปเดต นั้นคือ ถ้ามีโปรไฟล์อยู่บนเครื่องเป็นจำนวนมากและอัปเดตโดยเลือก Keep personal files ans apps ก็จะใช้เวลามากขึ้นตามไปด้วย เพราะว่าเราไม่สามารถเลือกเก็บไว้เฉพาะโปรแกรมโดยไม่เก็บไฟล์ส่วนตัวได้

วิธีการแก้ปัญหาคือให้ทำการ ลบโปรไฟล์ ออกก่อนทำการอัปเดต (ข้อมูลของผู้ใช้ทั้งหมดจะหายไป)

Windows 10 บน VHD อัปเดตไม่ได้

ประเด็นที่ห้านี้เป็นกรณีพิเศษสำหรับการติดตั้ง Windows 10 บน VHD เท่านั้น ในกรณีนี้จะไม่สามารถทำการอัปเดต Windows 10 เป็นใหม่ได้ และที่สำคัญคืออัปเดตไม่ได้อย่างสิ้นเชิงโดยไม่มีวิธีแก้ไข ครับ

อัปเดต 29 พศจิกายน 2560

หลังการอัปเดต Windows 10 เป็นเวอร์ชัน 1709 และใช้งานไปได้สักระยะได้รับรานงานปัญหาจากผู้ใช้เพิ่มเติมอีก 2 ประเด็นดังนี้ ครับ

พาร์ติชั่น Hard Disk เปลี่ยนแปลง

ประเด็นที่หกซึ่งพบในการอัปเดต Windows 10 เป็นเวอร์ชัน 1709 คือ มีการสร้างพาร์ติชัน Healthy เพิ่มที่ตำแหน่งถัดจากพาร์ติชันที่ Windows 10 ติดตั้งอยู่ (รูปประกอบด้านล่าง) ส่งผลให้ลำดับพาร์ติชันเปลี่ยนแปลง คือ พาร์ติชัน BIGDATA เปลี่ยนจากพาร์ติชัน 1เป็น 2 และพาร์ติชัน Linux เปลี่ยนจากพาร์ติชัน 2 เป็น 3 สำหรับการใช้งานทั่วไปนั้นจะไม่ได้รับผลกระทบใดๆ แต่ถ้าหากมีการใช้งานที่ต้องอ้างอิงลำดับพาร์ติชัน เช่น การติดตั้ง Linux แบบโฟลเดอร์ซึ่งอ้างอิงลำดับพาร์ติชันในการโหลดไฟล์ต่างๆ จะไม่สามารถทำงานได้

วิธีการแก้ไขประเด็นปัญหานี้ทำได้โดยการแก้ไขเลขอ้างอิงลำดับพาร์ติชันเป็นค่าใหม่

PowerPoint 2016 มีปัญหาฟอนท์

ประเด็นที่เจ็ดซึ่งพบในการอัปเดต Windows 10 เป็นเวอร์ชัน 1709 คือ PowerPoint 2016 มีปัญหาการสแดงผลฟอนท์ถึงแม้ว่าฟอนท์ที่ใช้จะเป็นฟอนท์มาตรฐานที่มาพร้อมระบบปฏิบัติการก็ตาม

ปัญหานี้พบบนเครื่องพีซีที่ทำการอัปเดต Windows จากเวอร์ชัน 1511 เป็นเวอร์ชัน 1709 สำหรับสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหานั้นยังไม่สามารถระบุได้แน่ชัด แต่ผมสันนิษฐานว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับการอัปเดตแบบกระโดดข้ามเวอร์ชัน

วิธีการแก้ไขประเด็นปัญหานี้ใช้วิธีการก็อปปี้ฟอนท์จากเวอร์ชัน 1703 ไปทำการติดตั้งทับฟอนท์บนเครื่องพีซีที่มีปัญหา(ต้องรีสตาร์ทเครื่องหนึ่งรอบเพื่อให้การติดตั้งเสร็จสมบูรณ์)ครับ

สรุป

ประเด็นปัญหาเหล่านี้เป็นสิ่งที่ผมประสบในระหว่างและหลังทำการอัปเดต Windows 10 เป็นเวอร์ชัน 1709 ดังนั้นแอดมินที่กำลังลงมืออัปเดตเครื่องพีซีในความดูแล ควรพิจารณาวางแผนรับมือกับปัญหาเหล่านี้ไว้ล่วงหน้ากันนะครับ โดยเฉพาะแอดมินที่รับผิดชอบอัปเดตพีซีจำนวนมาก เพื่อให้การอัปเดตเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และขอให้โชคดีกันทุกๆ คนนะครับ

ข้อมูลระบบ

ระบบฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่อ้างอิงในโพสต์นี้

  • Dell รุ่น Optiplex 7040 รัน Windows 10 Pro (1511)
  • HP รุ่น ProDesk 600 G3 รัน Windows 10 Pro (1703)
  • HP รุ่น EliteOne 800 G3 รัน Windows 10 Pro (1703)
  • Microsoft Office 2016 ProPLus (MAK)

ประวัติการปรับปรุง
29 พฤศจิกายน 2560: เพิ่มประเด็นปัญหา “พาร์ติชั่นฮาร์ดดิสก์เปลี่ยนแปลง” และ “โปรแกรม PowerPoint 2016 มีปัญหาการแสดงผลฟอนท์
20 พฤศจิกายน 2560: เผยแพร่ครั้งแรก

Share This
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather