อัปเดต Windows 10 Version 1709 ผ่านทาง WSUS Server

0

โพสต์นี้เป็นการสาธิตวิธีการอัปเดต Windows 10 เวอร์ชัน 1709 หรือที่รู้จักในชื่อ Fall Creators Update ผ่านทาง Windows Server Update Services (WSUS) เพื่อเป็นแนวทางให้แอดมินที่กำลังวางแผนทำการอัปเดต Windows 10 ในที่ทำงานไปเป็นเวอร์ชัน 1709 ผ่านทางระบบ WSUS ได้นำไปประยุกต์ใช้งานต่อไปครับ

ข้อควรระวัง

หลังจากทำการอัปเดต Windows 10 เป็นเวอร์ชัน 1709 มีประเด็นปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ใช้บางส่วน เช่น ระบบแจ้งให้ทำการแอคติเวต Office 2016 ใหม่, ปุ่ม Num Lock ไม่ติดโดยเริ่มต้น และ ฯลฯ อ่านรายละเอียดและวิธีการแก้ไขได้ที่ ปัญหาที่พบหลังอัปเดต Windows 10 Fall Creators Update

ข้อมูลระบบ

ซอฟต์แวร์ที่ใช้อ้างอิงในโพสต์นี้มีรายละเอียดดังนี้

  • WSUS Server Version 6.3.9600.18057 ติดตั้งบน Windows Server 2012 R2 Standard
  • Windows 10 เวอร์ชัน 1703 รุ่น Enterprise (64-บิต) บนเครื่องพีซี HP ProDesk 600 G3

อัปเดต Windows 10 เป็น Version 1709 ผ่านทาง WSUS Server

ไมโครซอฟท์ออก Windows 10 เวอร์ชัน 1709 สำหรับอัปเดตผ่าน WSUS และ System Center Configuration Manager (SCCM) ในวันเดียวกันที่ออกเวอร์ชัน 1709 เวอร์ชันเต็มอย่างเป็นทางการ (วันที่ 17 ตุลาคม 2560) ทำให้องค์กรที่จัดการพีซี Windows ด้วย WSUS (หรือ SCCM) สามารถอัปเดต Windows 10 เป็นเวอร์ชัน 1709 ผ่านระบบดังกล่าวได้

สำคัญ: ก่อนทำการอัปเดตความสามารถ (Feature Update) ระบบ Windows 10 ทุกครั้ง ให้ทำการแบ็คอัปข้อมูลสำคัญเก็บไว้ในที่ปลอดภัยก่อนลงมือดำเนินการ เพื่อป้องกันข้อมูลเสียหายในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึง

>> เรื่องนี้มีการทำงานหลายขั้นตอน โดยบางขั้นตอนผมเคยนำมาโพสต์ไว้แล้ว ดังนั้นจึงจะขอทำเป็นลิงก์ไปยังเรื่องเหล่านั้นแทนการนำมาโพสต์ซ้ำเพื่อความกระชับของเนื้อหา หากมีความไม่สะดวกบ้างก็ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยนะครับ

สำหรับในการอัปเดต Windows 10 เวอร์ชัน 1709 ผ่านทาง WSUS ของผมนั้น ผมแบ่งการทำงานออกเป็น 5 ขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนที่ 1: คอนฟิก WSUS Server เพื่อแจกจ่ายอัปเดตให้พีซี Windows 10

ขั้นตอนที่ 1 ต้องทำบนเครื่อง WSUS Server ซึ่งอ่านวิธีการทำได้จากเรื่อง เซ็ต WSUS Server ให้แจกจ่ายอัปเดตให้ Windows 10 อ่านวิธีการทำได้จากเรื่อง คอนฟิก WSUS Server ให้จ่ายอัปเดตให้ Windows 10

ขั้นตอนที่ 2: คอนฟิก Windows 10 ให้อัปเดตผ่านทาง WSUS Server

ขั้นตอนที่ 2 ต้องทำบนเครื่องพีซี Windows 10 ตัวที่ต้องการอัปเดตเป็นเวอร์ชัน 1709 ขั้นตอนนี้เป็นการตั้งค่า Group Policy เพื่อให้ Windows 10 รับอัปเดตจากเซิร์ฟเวอร์ WSUS ซึ่งอ่านวิธีการทำได้จากเรื่อง คอนฟิก Windows 10 ให้อัปเดตผ่านทาง WSUS Server

ขั้นตอนที่ 3: กำหนดพีซี Windows 10 เข้าเป็นสมาชิกกลุ่มที่ได้รับอนุมัติให้อัปเดต Windows 10 Version 1709

ขั้นตอนที่ 3 เป็นการกำหนดพีซี Windows 10 เครื่องเป้าหมายเข้าเป็นสมาชิกของกลุ่ม (Group) ที่ได้รับอนุมัติให้ทำการอัปเดต Windows 10 เวอร์ชัน 1709 ซึ่งต้องทำบนเครื่องเซิร์ฟเวอร์ WSUS ตามขั้นตอนดังนี้

1. บนเครื่องเซิร์ฟเวอร์ WSUS คลิกไอคอน Server Manager บนแถบงาน จากนั้นคลิก Tools แล้วคลิก Windows Server Update Services

2. บนหน้าต่าง Update Services ให้เข้าไปยัง [WSUS_Server] > Computers > All Computers จากนั้นในคอลัมน์ All Computers ในหัวข้อ Name ให้คลิกขวาบนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ต้องการ จากนั้นเลือก Change Membership

3. บนหน้า Set Computer Croup Membership คลิกเลือกกลุ่มที่ต้องการ โดยในตัวอย่างนี้คือ Test (เป็นกลุ่มที่เก็บเครื่องพีซี Windows 10 สำหรับใช้ทดสอบครับ) เสร็จแล้วคลิก OK

ขั้นตอนที่ 4: การอนุมัติให้ติดตั้ง Windows 10 Version 1709

ขั้นตอนที่ 4 เป็นการอนุมัติให้ติดตั้ง Windows 10 Version 1709 ซึ่งต้องทำบนเครื่องเซิร์ฟเวอร์ WSUS ตามขั้นตอนดังนี้

1. บนเครื่องเซิร์ฟเวอร์ WSUS คลิกไอคอน Server Manager บนแถบงาน จากนั้นคลิก Tools แล้วคลิก Windows Server Update Services

2. บนหน้าต่าง Update Services ให้เข้าไปยัง [WSUS_Server] > Updates > Upgrades จากนั้นในคอลัมน์ Upgrades ในหัวข้อ Name ให้คลิกขวาบนอัปเดตชื่อ Feature update to Windows 10 Version 1709, en-us จากนั้นคลิก Approve

กรณีที่มี Feature update to Windows 10 Version 1709, en-us อยู่ 2 ตัวให้ทำการอนุมัติตัวที่มี Update ID ดังรูปด้านรูปล่างเป็นลำดับแรก ถ้าหากไม่ทำงานจึงค่อยทำการอนุมัติตัวที่เหลือครับ

ทิป: บนหน้านี้ ถ้าหากไม่เห็น Feature update to Windows 10 Version 1709, en-us ให้เลือก Approval เป็น Unapproved และเลือก Status เป็น Any เสร็จแล้วคลิก Refresh ครับ

3. บนหน้า Approve Updates คลิกชื่อกลุ่มที่เก็บเครื่องพีซี Windows 10 ที่ต้องการอนุมัติให้ติดตั้ง Windows 10 เวอร์ชัน 1709 ในตัวอย่างนี้คือ Test จากนั้นคลิกเลือก Approved for Install เสร็จแล้วคลิก OK

สำหรับการใช้งานจริงจะต้องทำการ Approved for Install ให้กับทุกกลุ่มที่มีเครื่อง Windows 10 เป้าหมายอยู่ครับ

4. บนหน้า Approval Progress ให้คลิก Close แล้วรอจน WSUS ทำการดาวน์โหลดแล้วเสร็จ

หมายเหตุ: ชุดอัปเดต Windows 10 Fall Creators Update ผ่านทาง WSUS ไม่มีการแยกตามรุ่นย่อย (Edition) จึงสามารถใช้อัปเกรด Windows 10 ทุกรุ่น ทั้งรุ่น Pro, Enterprise และทั้งเวอร์ชันเวอร์ชัน 32-บิต และ 64-บิต

ขั้นตอนที่ 5: ทำการติดตั้งอัปเดต Windows 10 Version 1709

ขั้นตอนที่ 5 นี้ จะดำเนินการทำบนเครื่องพีซี Windows 10 ตัวที่ต้องการอัปเดตเป็นเวอร์ชัน 1709 เพื่อทำการตรวจสอบและติดตั้ง Windows 10 Version 1709 Upgrade ซึ่งมีขั้นตอนเหมืือน การอัปเดต Windows 10 Version 1709 ผ่านทาง Microsoft Update ดังนี้

1. บนหน้าเดสก์ท็อป Windows 10 คลิกปุ่ม Start คลิก Settings คลิก Update & security แล้วคลิก Windows Update

ทิป: กดแป้นพิมพ์ลัด Windows + I เพื่อเปิด Settings

2. บนหน้า Windows Update คลิก Check for updates แล้วรอจนการทำงานแล้วเสร็จ

ทิป: สามารถทำการตรวจสอบอัปเดตโดยการรันคำสั่ง C:\windows\system32\UsoClient.exe startscan จากคอมมานด์พร้อมท์ครับ

ถ้าหาก Windows 10 ไม่พบอัปเดตให้ย้อนกลับตรวจสอบการให้แน่ใจว่าได้ทำตามขั้นตอนที่ 1-4 ถูกต้องครบถ้วนแล้ว

3. รอจน Windows Update ทำการดาวน์โหลด Windows 10 Version 1709 Upgrade จาก WSUS แล้วเสร็จ จากนั้น Windows Update จะทำการติดตั้งอัปเดตและแจ้งให้ทำการรรีสตาร์ทเครื่องเมื่อทำการติดตั้งแล้วเสร็จ ให้คลิก Restart now เพื่อให้การอัปเดตเวอร์ชัน 1709 เสร็จสมบูรณ์

ข้อควรทราบ: การอัปเดต Windows 10 เป็นเวอร์ชัน 1709 ผ่านทางเซิร์ฟเวอร์ WSUS นั้นใช้เวลาประมาณ 50-60 นาที และในระหว่างอัปเดตจะมีการรีสตาร์ทเครื่องหลายครั้ง

ผลการทำงาน

หลังจากเครื่องพร้อมใช้งาน Windows 10 จะได้รับการอัปเกรดเป็น Version 1709 (OS Build 16299.15)

แอดมินท่านใดกำลังวางแผนทำการอัปเดต Windows 10 ในที่ทำงานเวอร์ชัน 1709 และมีเซิร์ฟเวอร์ WSUS อยู่บนเครื่อข่าย สามารถนำวิธีการในโพสต์นี้ไปประยุกต์ใช้งานได้ตามความเหมาะสมต่อไปครับ

แหล่งอ้างอิง
Microsoft | TechNet

Share This
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather
Share.

Comments are closed.