วิธีแก้แอคติเวต Windows 10 แล้วเกิดข้อผิดพลาด 0x800704022

โพสต์นี้ผมมีวิธีการแก้ไขปัญหาแอคติเวต Windows 10 Pro แล้วเกิดปัญหาแอคติเวตไม่สำเร็จ โดยจะได้รับข้อตวามแสดงข้อผิดพลาดเป็น 0x80070422 มาฝากครับ

แอคติเวต Windows 10 Pro ล้มเหลวและขึ้นข้อผิดพลาด 0x800704022

เรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อผมทำการติดตั้งรหัสผลิตภัณฑ์ (Product Key) บน Windows 10 Pro ซึ่งการติดตั้งผ่านไปด้วยดีไม่มีปัญหา แต่เมื่อผมพยายามทำการแอคติเวต Windows ผ่านทางอินเทอร์เน็ต (ทดสอบแน่ใจแล้วว่าพีซีสามารถออกอินเทอร์เน็ตได้ปกติ) ผลปรากฏว่าแอคติเวตไม่สำเร็จโดยได้รับข้อตวามและรหัสความผิดพลาดตามรายละเอียดด้านล่าง

Unable to activate Windows

We can’t reach a critical Windos service. Make sure you’re connected to the Internet, wait a few minutes, and try acticating againe (Ox80070422)

รูปด้านล่างเป็นข้อความที่ได้รับเมื่อผลพยายามทำการแอคติเวต Windows 10 Pro

สาเหตุ

หลังจากทำการตรวจสอบเพื่อค้นหาสาเหตุ ในที่สุดจึงพบว่าสาเหตุที่ทำให้เกิดข้อผิดพลาด 0x800704022 เมื่อทำการแอคติเวต Windows 10 Pro (ตามรายละเอียดด้านบน) นั้นเกิดจาก Windows Update ถูกปิดการทำงาน (Disabled) นั่นเอง

วิธีการแก้ไข

วิธีการแก้ไขปัญหาแอคติเวต Windows 10 ไม่สำเร็จโดยเกิดข้อผิดพลาด 0x800704022 ทำได้โดยการเปิดบริการ Windows Update ตามขั้นตอนในคลิปวิดีโอด้านล่างครับ

นอกจากนี้ ยังสามารถเข้าไปอ่านวิธีเปิดบริการ Windows Update ได้จากเรื่องที่ผมเคยโพสต์ไปแล้ว คือ เรื่อง วิธีแก้ Windows Update เกิดข้อผิดพลาด 0x800704022

ผลการทำงาน

หลังจากทำการเปิดบริการ Windows Update เสร็จเรียบร้อยแล้ว (Service status = Start) จากนั้นผมจึงทำการแอคติเวต Windows 10 Pro อีกครั้ง ซึ่งครั้งนี้ผลปรากฏว่าสามารถแอคติเวตได้สำเร็จเรียบร้อยครับ

สรุป

ถ้าคุณหากทำการแอคติเวต Windows 10 แล้วแอคติเวตไม่ได้โดยเกิดข้อผิดพลาด 0x800704022 ให้ทำการแก้ไขโดยการเปิดบริการ Windows Update ตามวิธีการด้านบนครับ

Share This
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather