ปัญหาคุณภาพเสียงบน Windows 10 ที่ใช้ไดรฟ์เวอร์ Conexant HD Audio

0

โพสต์นี้ผมประเด็นเกี่ยวกับคุณภาพเสียงบนพีซี Windows 10 ที่ใช้ไดรฟ์เวอร์ Conexant HD Audio พร้อมกับวิธีการแก้ไขมาแบ่งปันและแลกเปลี่ยนข้อคิดความเห็นกันครับ

ปัญหาคุณภาพเสียงบน Windows 10 ที่ใช้ไดรฟ์เวอร์ Conexant HD Audio

เรื่องคือว่า เมื่อผมเล่นเพลงหรือวิดีโอด้วยพีซี HP รุ่น PoroDesk รุ่นที่ 3 (G3) ที่รันด้วย Windows 10 Pro และใช้ไดรฟ์เวอร์ Conexant HD Audio เกิดปัญหาว่าเสียงที่ได้มีคุณภาพค่อนข้างต่ำ และเมื่อต่อผ่านระบบเครื่องขยายเสียง – คุณภาพเสียงยิ่งแย่จนน่าใจหายเสียง (เสียงเหมือนวิทยุทรานซิสเตอร์สมัยโบราณอย่างไรอย่างนั้น)

ถึงแม้ว่าผมจะทำการอัปเดตไดรฟ์เวอร์ให้เป็นตัวใหม่ล่าสุดแล้วก็ตาม แต่ไม่ได้ช่วยทำให้ให้คุณภาพเสียงดีขึ้นเลย จากนั้นผมจึงลองเปลี่ยนไปใช้ไดรฟ์เวอร์ของไมโครซอฟท์ซึ่งให้มาพร้อมกับ Windows 10 ผลปรากฏว่าคุณภาพเสียงดีขึ้นอย่างสังเกตได้ชัดเจนครับ

วิธีแก้ปัญหาคุณภาพเสียงบน Windows 10 ที่ใช้ไดรฟ์เวอร์ Conexant HD Audio

วิธีแก้ไขปัญหาคุณภาพเสียงบน Windows 10 ที่ใช้ไดรฟ์เวอร์ Conexant HD Audio นั้นทำได้โดยการเปลี่ยนไปใช้ไดรฟ์เวอร์ High definition audio device ของไมโครซอฟท์ซึ่งให้มาพร้อมกับ Windows 10 โดยทำตามขั้นตอนดังนี้

1. เปิด Device Manager โดยการคลิกขวาปุ่ม Start แล้วเลือก Device Manager หรือใช้วิธีการด้านล่าง

  • ค้นหาคว่า Device ด้วย Cortana แล้ว Device Manager – Control Panel
  • การกดปุ่ม Windows + Brake แล้วเลือก Device Manager

2. บนหน้า Device Manager ให้คลิกหัวข้อ Sound, audio, and game controllers

3. คลิกขวา Conexant HD Audio แล้วเลือก Update driver

4. บนหน้าถัดไป ให้เลือก Browse my computer for drive software

5. บนหน้าถัดไป ให้คลิก Let me pick from a list of available drivers on my computer

6. บนหน้าถัดไป ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไดเติ๊กเลือก Show compatible hardware จากนั้นให้คลิกเลือก High Definition Audio Device จากรายชื่อที่แสดงอยู่ในหัวข้อ Model เสร็จแล้วคลิก Next

7. บนหน้า Update Driver Warning ให้คลิก Yes จากนั้นให้รอจนการติดตั้งไดรฟ์เวอร์แล้วเสร็จ

8. บนหน้าถัดไป ให้คลิก Close จากนั้นทำการปิดหน้าต่าง Device Manager

ผลการทำงาน

หลังจากทำการติดตั้งไดรฟ์เวอร์ High Definition Audio Device เสร็จแล้ว จะได้หัวข้อ Sound, audio, and game controllers บนหน้า Device Manager ดังรูปด้านล่าง ซึ่งจากการทดสอบเล่นเพลงและวิดีโอ ผลปรากฏว่าเสียงมีคุณภาพดีขึ้นครับ

ข้อควรทราบ:

  • การอัปเดตไดรฟ์เวอร์ต้องลงชื่อเข้า Windows 10 ด้วยผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ผู้ดูแลระบบ (Administrators)
  • หลังจากทำการปลี่ยนไดรฟ์เวอร์จาก Conexant HD Audio เป็น High definition audio device เมื่อทำการต่อชุดเฮดโฟน Windows 10 จะไม่แสดงป็อป-อัป ให้เลือกอุปกรณ์เอ้าพุต

สรุป

การแก้ไขปัญหาคุณภาพเสียงบน Windows 10 (คิดว่าน่าจะสามารถใช้ได้กับ Windows เวอร์ชันอื่น ๆ ด้วยเช่นกัน) ที่ใช้ไดรฟ์เวอร์ Conexant HD Audio ทำได้โดยการเปลี่ยนไปใช้ไดรฟ์เวอร์มาตรฐาน (High definition audio device ) ที่ให้มาพร้อมกับ Windows 10 ครับ

ถ้าหากใครมีวิธีแก้ไขแบบอื่น ๆ สามารถแนะนำได้ในช่องความคิดเห็นด้านล่างครับ

Share This
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather
Share.

Comments are closed.